Reseförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Det händer allt möjligt under resor. Vård av sjukdom eller olycksfall i utlandet kan bli mycket dyrare än i hemlandet. Därför är en reseförsäkring lika viktig som pass och tandborste. Olyckan kan vara framme också under resor i hemlandet. Var alltså förberedd och teckna en reseförsäkring. 

LähiTapiola LokalTapiola
Reseförsäkring

Packa alltid också ner en reseförsäkring. Med försäkringen tryggar du dig själv och ditt resgods.

LähiTapiola LokalTapiola
Tidsbegränsad reseförsäkring

En tidsbegränsad reseförsäkring är rätt val om du vill ha försäkring för bara en resa.