Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Närheten till föräldern är den bästa tryggheten för barnet. Om barnet insjuknar allvarligt kan du med hjälp av det ekonomiska skyddet, som en försäkring ger, koncentrera dina krafter på barnet och du behöver inte oroa dig över ekonomin. Skydd vid allvarlig sjukdom för barn kompletterar barnfamiljens utkomst om vardagen plötsligt skulle vändas upp och ned.

Be om anbud!

Vad ersätts...

Vad ingår i försäkring vid allvarlig sjukdom?

Sairauskuluvakuutus

Allvarlig diagnos

Från försäkringen betalas engångsersättning om barnet insjuknar i en fastställd sjukdom. Ersättningsbeloppet är 20 000 euro, 15 000 euro eller 10 000 euro beroende på vad som valts.

Kassanhallinta

Dagpenning

På basis av försäkringen betalas dagpenning om barnet tas in för sjukhusvård som varar över 12 timmar. Som dagersättning betalas 55 euro per dygn till och med under två års tid. Ersättning betalas för barnets sjukhusdagar och därefter under barnets sjukledighetsperiod.

Lapsen tapaturmavakuutus

Bestående men

Ersättning för bestående men betalas om barnet orsakas bestående men av sjukdomen eller skadan. Du kan som försäkringsbelopp välja 200 000, 150 000 eller 100 000 euro. Som ersättning betalas den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar sjukdomens eller menets invaliditetsgrad.

Kuolinpesän hoitaja

Dödsfall

Om barnet avlider betalas 15 000 euro i dödsfallsersättning till förmånstagaren.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
HälsoHjälpen hjälper dig varje dag

HälsoHjälpen betjänar på nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23.

LähiTapiola
Livförsäkring

Livförsäkring hjälper dina närmaste att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

LähiTapiola LokalTapiola
Hemförsäkring

Varje hem behöver en hemförsäkring. Med den tryggar du mer än bara ditt hem.

LähiTapiola LokalTapiola
Säästämisen aloittaminen

Säästämisen aloittaminen on helppoa.

Aktuellt

Även denna försäkring ger Bonus!

Nu kan du få Bonus för dina försäkringspremier. Du kan anmäla att du är ägarkund i S-gruppen samtidigt som du skaffar en ny försäkring.

Läs mer