Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Lapsi halaa pehmokoiraa

Du får spelrum för att ordna vardagen och kan koncentrera dig på barnet, även om det som nu känns omöjligt skulle inträffa.

Skydd vid allvarlig sjukdom för barn kompletterar barnfamiljens utkomst om vardagen plötsligt skulle vändas upp och ned.

Stöd i vården och vardagen

Skydd vid allvarlig sjukdom för barn hjälper dig och din familj i en situation där ditt barn insjuknar allvarligt eller en sjukdom eller ett olycksfall orsakar bestående men för barnet.

 • Ersättning för vårddagar på sjukhus kompletterar familjens utkomst i exceptionella situationer.
 • Engångsersättning, efter att en allvarlig sjukdom har diagnostiserats, ger stöd i överraskande situationer.
 • Ersättning för bestående men hjälper dig att anpassa dig till en vardag som förändrats.
 • Du får råd och vid behov tid till en läkare från LokalTapiolas HälsoHjälpen. Läs mer om HälsoHjälpen.

Top 3 ersättningarnas ändamål

 1. Förälderns frånvaro från arbetet. Tryggar uppehället trots vårddagar.

 2. Resekostnader till sjukhuset med taxi, kollektivtrafik eller med egen bil.

 3. Hjälpmedel som underlättar vardagen och passar personligen bättre för barnet.

Andra exempel: barnskötsel, terapi och rehabilitering, vårdmaterial, vitaminer och näringstillskott, specialdieter.


Välj skydd bland tre alternativ

Alla alternativ innehåller också dagpenning 55 euro/dag och dödsfallsersättning 15 000 euro.

Be om anbud


Våra kunders upplevelser efter att deras barn insjuknat


Bra att veta


Försäkringen kan du söka för ett barn genast efter födelsen när barnet har fått en officiell personbeteckning. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då barnet fyller 15 år.

Försäkringen upphör senast vid slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 18 år.


Från försäkringen betalas engångsersättning på basis av följande diagnoser.

 • allvarlig hjärnskada eller cerebrovaskulär sjukdom
 • barnreumatism (ledgångsinflammation hos barn)
  som har systemisk debut och/eller är i minst tre leder
 • minst andragradens brandskada, omfattning minst 9
  procent av kroppsytan
 • cancer
 • Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (inflammatoriska
  tarmsjukdomar)
 • godartad hjärntumör
 • MS-sjukdom (multipel skleros)
 • SLE (systemisk lupus erythematosus)

Bekanta dig med produktfaktan och villkoren där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.


Ersättning för bestående men betalas om barnet orsakas bestående men av sjukdomen eller skadan. Som ersättning betalas den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar sjukdomens eller menets invaliditetsgrad.

På basis av försäkringen betalas dagpenning om barnet tas in för sjukhusvård som varar över 12 timmar. Som dagersättning betalas 55 euro per dygn till och med under två års tid. Ersättning betalas för barnets sjukhusdagar och därefter under barnets sjukledighetsperiod.


Ersättning för bestående men och engångsersättning för allvarlig diagnos är skattefria.

Dagpenning är skattepliktig förvärvsinkomst

En dödsfallsersättning som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastad arvsskatt. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.

Beskattningen presenteras sådan som den var i kraft 1.1.2018. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.


Skydd vid allvarlig sjukdom för barn beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.


Se också