Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Närheten till föräldern är den bästa tryggheten för barnet. Om barnet insjuknar allvarligt kan du med hjälp av det ekonomiska skyddet, som en försäkring ger, koncentrera dina krafter på barnet och du behöver inte oroa dig över ekonomin. Skydd vid allvarlig sjukdom för barn kompletterar barnfamiljens utkomst om vardagen plötsligt skulle vändas upp och ned.

Be om anbud!

Våra kunders upplevelser efter att deras barn insjuknat


I ett nötskal

• Ersättning för vårddagar på sjukhus kompletterar familjens utkomst i exceptionella situationer.
• Engångsersättning, efter att en allvarlig sjukdom har diagnostiserats, ger stöd i överraskande situationer.
• Ersättning för bestående men hjälper dig att anpassa dig till en vardag som förändrats.
• Du får råd och vid behov tid till en läkare från LokalTapiolas HälsoHjälp.

Top 3 ersättningarnas ändamål

  1. Förälderns frånvaro från arbetet. Tryggar uppehället trots vårddagar.

  2. Resekostnader till sjukhuset med taxi, kollektivtrafik eller med egen bil.

  3. Hjälpmedel som underlättar vardagen och passar personligen bättre för barnet.

Andra exempel: barnskötsel, terapi och rehabilitering, vårdmaterial, vitaminer och näringstillskott, specialdieter.


Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
HälsoHjälpen hjälper dig varje dag

HälsoHjälpen betjänar på nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23.

LähiTapiola
Livförsäkring

Livförsäkring hjälper dina närmaste att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

LähiTapiola LokalTapiola
Hemförsäkring

Varje hem behöver en hemförsäkring. Med den tryggar du mer än bara ditt hem.