Invaliditetsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Försäkringen för bestående arbetsoförmåga är nödvändig särskilt för personer som har en barnfamilj att försörja och för personer i arbetslivet för vilka arbetsoförmåga skulle innebära betydligt sämre levnadsstandard.

I ett nötskal

  • Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga betalas när invaliditeten fortgått minst ett år och har bevisats vara bestående.
  • Vi rekommenderar att ersättningsbeloppet uppgår till minst 1–2 gånger de årliga inkomsterna varvid ersättningen täcker inkomstförluster orsakade av arbetsoförmågan och gör det möjligt att amortera på lån
  • Ersättning för bestående men som betalas till den försäkrade är helt skattefri. 
  • De fakturerade premierna för avtalet stiger inte med åldern.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Omavara Försäkring för allvarlig sjukdom

Då du vill ha skydd för höga vårdkostnader

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Sörj för din hälsa också efter företagshälsovården.

Aktuellt

Även denna försäkring ger Bonus!

Nu kan du få Bonus för dina försäkringspremier. Du kan anmäla att du är ägarkund i S-gruppen samtidigt som du skaffar en ny försäkring.

Läs mer