Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hälsoförsäkring

Övergången från arbetslivet till pensionen blir enklare om du vet att det är enkelt att sörja för hälsan också efter företagshälsovården. För större operationer får du vård snabbt – och kommer snabbt hem.

Hälsoundersökning

Med hjälp av regelbundna hälsoundersökningar är det möjligt att upptäcka risken för att insjukna tidigt.

Vårdkostnader

Hälsoförsäkringen ersätter vårdkostnader för operation eller jämförbar åtgärd på en privat vårdinrättning.

Vård och rehabilitering efter operation

Efter operationen ersätter försäkringen eftergranskning, rehabilitering och vid behov hemvårdstjänster.

Krishjälp

Försäkringen ersätter krishjälp om du råkar ut för en omskakande händelse: rån, inbrott, misshandel eller eldsvåda.

Dödsfallsskydd

I försäkringen ingår också alltid en liten dödsfallsförsäkring.