Hälsoförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Övergången från arbetslivet till pensionen blir enklare om du vet att det är enkelt att sörja för hälsan också efter företagshälsovården. För större operationer får du vård snabbt – och kommer snabbt hem.

I ett nötskal

  • Trygga din hälsovård också efter att företagshälsovården upphör. Du kan ansöka om Hälsoförsäkringen som 55–64-åring. Försäkringen gäller till 75 års ålder.
  • Med hjälp av regelbundna hälsoundersökningar håller du dig ajour kring ditt hälsotillstånd och samtidigt får du anvisningar och tips för att upprätthålla hälsan.
  • Om det ändå inträffar något otrevligt, ger Hälsoförsäkringen dig snabb tillgång till vård.

Aktuellt

Även denna försäkring ger Bonus!

Nu kan du få Bonus för dina försäkringspremier. Du kan anmäla att du är ägarkund i S-gruppen samtidigt som du skaffar en ny försäkring.

Läs mer