Omavara Försäkring för allvarlig sjukdom

LähiTapiola LokalTapiola

Det är ganska lått att klara kostnader för övergående besvär. Men hur går det om du insjuknar allvarligt? Med en försäkring för allvarlig sjukdom kan du förbereda dig för höga vårdkostnader.

Förvaltningsavgifter

Sjukkostnadsförsäkringen ersätter undersöknings- och vårdkostnader. Försäkringen ersätter kostnader för åtgärder utförda av läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård 

Vårddagsavgifter

Försäkringen ersätter vårddagsavgifter på offentliga och privata sjukhus.

Mediciner

Försäkringen ersätter mediciner som ordinerats av läkare och som säljs på apotek.

Dödsfallsskydd

I försäkringen ingår också alltid en dödsfallsförsäkring.