Omavara Försäkring för allvarlig sjukdom

LähiTapiola LokalTapiola

Det är ganska lått att klara kostnader för övergående besvär. Men hur går det om du insjuknar allvarligt? Med en försäkring för allvarlig sjukdom kan du förbereda dig för höga vårdkostnader.

I ett nötskal

  • Försäkringen ersätter kostnader som uppstått vid vård av sjukdom eller olycksfall i Finland, till exempel läkararvoden, läkemedelskostnader och vårddagsavgifter på sjukhus.
  • Vid behov kan du använda tjänster vid privata läkarstationer och sjukhus.
  • Du kommer snabbt till önskat vårdställe och behöver inte köa för till exempel operationer eller undersökningar.
  • Försäkringens självrisk är högre än i en vanlig sjukkostnadsförsäkring.
  • De fakturerade premierna för Omavara-avtalet stiger ändå inte med åldern.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Sörj för din hälsa också efter företagshälsovården.

Aktuellt

Även denna försäkring ger Bonus!

Nu kan du få Bonus för dina försäkringspremier. Du kan anmäla att du är ägarkund i S-gruppen samtidigt som du skaffar en ny försäkring.

Läs mer