Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Stugförsäkring, det vill säga hemförsäkring för fritidsbostad

Med en stugförsäkring, det vill säga hemförsäkring för fritidsbostad, skyddar du stugan eller fritidsbostaden mot skador. För en fritidsbostad behöver du en hemförsäkring som täcker din lösegendom på stugan och byggnaden samt roddbåten och gårdsbyggnader.Räkna priset och köp

Varför en hemförsäkring för stuga och fritidsbostad?

  • Med en stugförsäkring, det vill säga hemförsäkring för fritidsbostad, skyddar du din stuga mot skador.
  • Du kan själv välja hur omfattande hemförsäkring du vill ha för din stuga och sakerna i den. Försäkringsskyddet kan också vara olika för byggnaden och sakerna. Du kan också ha en låg självrisk för dina saker och högre självrisk för byggnaden. Du väljer.
  • Du får smidig och lokal ersättningsbetjäning vid skador.
  • När du koncentrerar dina ärenden till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt på premierna. Försäkringarna ger dessutom upp till 5 % S-gruppens Bonus.

Priset på stugförsäkring

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkring för fritidsbostad till exempel av ytan på byggnaderna som hör till stugan, orten där du stugan finns och byggnadens uppgifter.

Räkna ut och köp

Vad täcker försäkringen?

  • Om någon bryter sig in i din stuga eller om en storm orsakar skador.
  • Skador på gårdsbyggnader som är högst 15 kvadratmeter stora, till exempel skador på grillkåta, bod eller växtlighet på gårdsplanen.
  • Om kylskåpet i stugan går sönder ersätter vi i första hand reparationskostnader. Om det inte går att reparera maskinen är ersättningen priset på en ny motsvarande maskin minskat med åldersavdragen.
  • Vid läckageskada täcker försäkringen skador på byggnadens konstruktioner och fast inredning, bl.a. golv och andra ytor samt reparation av rör som gått sönder. Rörens ålder påverkar ersättningsbeloppet.
  • Om din roddbåt och dess utombordsmotor på högst 10 hk stjäls eller om du överraskande kör på en sten. Dessutom täcker försäkringen hobbyredskap som kan användas på vatten såsom SUP-bräder, kanoter och kajaker.
  • De ovan beskrivna skadorna är exempel på skador försäkringen ersätter och den kan även ersätta många andra skador. Vilka skador försäkringen ersätter beror på omfattningen på det valda försäkringsskyddet.

Jämför försäkringar och hitta det lämpligaste alternativet för din stuga

Du kan välja omfattningen på hemförsäkringen för fritidsbostad enligt din stuga och dina behov. En hemförsäkring är viktig även för stugan och fritidsbostaden och därmed lönar det sig att hålla den uppdaterad. Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra stugförsäkringen så att du hittar den bästa försäkringen för din fritidsbostad. Den billigaste stugförsäkringen är inte nödvändigtvis det bästa alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i olika försäkringar och beaktar särskilt vilka skydd som ingår, självriskerna och maximiersättningarna vid skador.

  Omfattande Bas Reducerat

Ersätter då lösegendom i din fritidsbostad plötsligt går sönder. Lösegendom är till exempel hushållsmaskiner och möbler samt hobbyredskap som kan användas på vatten såsom roddbåtar, SUP-brädor, kanoter och kajaker.

ja Bräckage, ingår ej Bräckage, ingår ej

Ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

ja ja Läckage, ingår ej

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

ja ja Exceptionell översvämning, ingår ej

Ersätter skador som orsakats av stöld eller försök till stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

ja ja kan väljas att ingå

Ersätter skador som orsakas av t.ex. hagel, storm eller blixt som slått direkt ner i försäkringsobjektet.

ja ja kan utelämnas

Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

ja ja ja

Närmare uppgifter om hemförsäkringen för fritidsbostad

Räkna ut och köp

Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Skadeanmälan