Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lägenhetsskydd

Försäkringen lägenhetsskydd – skydd för bostadsplacerare

Nu erbjuder vi privata bostadsplacerare ett ännu bättre skydd än tidigare för placeringsbostaden. När ett hyresavtal ingås kontrollerar man nog i allmänhet att hyresgästen har en gällande hemförsäkring men hyresvärden får inte veta om försäkringen sägs upp. Genom att teckna försäkringen Lägenhetsskydd säkerställer.

Tre goda skäl att teckna Lägenhetsskydd

 1. Förlust av hyresinkomst. I allmänhet blir det ett avbrott i hyresinkomsterna om din bostad drabbas av en skada och det inte går att bo i den. Då täcker försäkringen Lägenhetsskydd förlorad hyresinkomst, när du har valt Avbrottsförsäkring för hyresinkomst.
 2. Överraskande tvister. Om det uppstår tvister som gäller din hyreslägenhet, till exempel mellan dig och hyresgästen, och tvisterna orsakar rättegångskostnader, hjälper Lägenhetsskydd till att ersätta kostnader för juristhjälp.
 3. Aktieägarens ansvar för en skada. Om aktieägaren försummat sin underhållsskyldighet och det orsakar skada för hyresgästen eller på fastigheten kan kostnaderna vara stora. Då täcker Lägenhetsskydd kostnaderna.

Exempel på ersättningsbara fall

 • Ett rör har gått sönder i övre våningen och orsakar en läckageskada i den försäkrade lägenheten. Medan torkningen pågår kan våtrummen i lägenheten inte användas. På grund av olägenheten sänks hyran under reparationstiden. Ersättning: Hyresinkomstskillnaden mellan den normala och minskade hyran ersätts av avbrottsförsäkringen.
 • Hyresgästen har inte betalat hyran på fyra månader. Hyresgivaren kräver de obetalda hyrorna av hyresgästen. Hyresgästen har bestridit kravet och hyresgivaren anlitar en advokat för att sköta tvistemålet i tingsrätten. Ersättning: Rättsskyddsförsäkringen täcker arvoden för hyresgivarens ombud.
 • I lägenheten finns ett vitrinskåp som står på golvet, ett matbord och en mikrovågsugn som lämnats för hyresgästens bruk. Vid ett skadefall ersätts även skada som orsakas skåpet, bordet och mikrovågsugnen.
 • Efter en pubrunda slocknar hyresgästen ovanpå golvbrunnen i duschen vilket orsakar en vattenskada på parkettgolvet i vardagsrummet. Hyresgästen har ingen egen ansvarsförsäkring. Ersättning: Ersätter skador som orsakats fasta inredningar i lägenheten.

Vad ingår

 • Sakförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
  • ersätter skador för vilka aktieägaren är ersättningsskyldig även om denne inte bor i bostaden.
 • Rättsskyddsförsäkring
  • ersätter rättegångskostnader som hänför sig till tvister gällande hyreslägenheten.
 • Avbrottsförsäkring för hyresinkomst (tilläggsskydd)
  • uteblivna hyresinkomster om det sker en sakskada i lägenheten och lägenheten på grund av det är tillfälligt obeboelig.