Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för egnahemshus

Med en hemförsäkring skyddar du ditt hem och dina saker mot skador. I ett egnahemshus behöver du en hemförsäkring som täcker både lösegendomen och byggnaden. Försäkringen för lösegendomen täcker dina saker och försäkringen för byggnad täcker huset, husets konstruktioner, fasta inredningar, hustekniken samt gården och gårdsbyggnaderna. Du får dessutom ansvars- och rättsskyddsförsäkringarna. Från dem ersätts skada som du orsakar åt en utomstående part eller om du behöver juristhjälp.

Försäkring för hemmets lösegendom nu -30% för ett år framåt. Bekanta dig med kampanjen här.

Varför en hemförsäkring för egnahemshus?

  • Du får smidig och lokal ersättningsbetjäning vid skador.
  • Du kan själv välja hur omfattande hemförsäkring du vill ha för ditt hus eller dina saker. Försäkringsskyddet kan vara olika för huset och dina saker. Du kan ha lägre självrisk för dina saker och högre självrisk för ditt hus. Du väljer.
  • När du koncentrerar dina ärenden till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt på premierna. Försäkringarna insamlar dessutom upp till 5 % S-gruppens Bonus.

Priset på hemförsäkring för egnahemshus

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen av till exempel ytan på ditt hus, orten där du bor och byggnadens uppgifter.

Vad täcker försäkringen?

  • Om din telefon går sönder. I första hand betalas ersättning för en reparation av telefonen.
  • Om tvättmaskinen går sönder ersätter vi i första hand reparationskostnaderna. Om det inte går att reparera maskinen är ersättningen priset på en ny motsvarande maskin minskat med åldersavdragen.
  • Om du äger mycket ny elektronik eller nya hushållsmaskiner lönar det sig att inkludera skyddet Omfattade Plus i hemförsäkringen. Med skyddet Omfattande Plus får du större ersättning vid skador på ny egendom då egendomens ålder påverkar ersättningen först i en högre ålder.
  • Vid läckageskador täcker försäkringen skador på byggnadens konstruktioner och fast inredning, bl.a. golv och andra ytor samt reparation av rör som gått sönder. Rörens ålder påverkar ersättningsbeloppet. Försäkringen täcker även kostnader för ditt tillfälliga boende under den tid den ersättningsbara skadan repareras.
  • Ansvarsförsäkringen täcker bl.a. skador orsakade av ditt barn och din hund samt skador du vållat eller orsakat av oaktsamhet, till exempel om du kolliderar med din cykel.
  • Rättsskyddsförsäkringen täcker bl.a. ärenden som kan föras till tingsrätten såsom tvistemål, ansökningsärenden och brottmål, till exempel tvister vid en husaffär.
  • Vilka skador försäkringen ersätter beror på omfattningen på det valda försäkringsskyddet.

Jämför hemförsäkringar och hitta det lämpligaste alternativet för ditt hus

Du kan välja omfattningen på hemförsäkringen för egnahemshus enligt dina behov och din situation. Du kan även välja olika omfattning på försäkringsskyddet för byggnaden och för lösegendomen. Hemförsäkringen är en av de viktigaste försäkringarna och därmed lönar det sig att hålla den uppdaterad. Det lönar sig även att konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkringar så att du hittar den bästa försäkringen för ditt hus. Den billigaste hemförsäkring för egnahemshus är nödvändigtvis inte det bästa alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i olika försäkringar och beaktar särskilt vilka skydd som ingår, självriskerna och maximiersättningarna vid skador.

  Omfattande Bas Reducerat

Vid skador på lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

kan väljas att ingå Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej

Ersätter då lösegendom i hemmet plötsligt går sönder. Lösegendom är till exempel mobiltelefoner, hushållsmaskiner, möbler, kläder och värdeföremål.

ja Bräckage, ingår ej Bräckage, ingår ej

Ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

ja ja Läckage, ingår ej

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

ja ja Exceptionell översvämning, ingår ej

Ersätter skador som orsakats av stöld eller försök till stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

ja ja kan väljas att ingå

Ersätter skador som orsakas av t.ex. hagel, storm eller blixt som slått direkt ner i försäkringsobjektet.

ja ja kan utelämnas

Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

ja ja ja

Ersätter kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

ja ja ja

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

ja ja ja

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel juristkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

ja ja ja

Tilläggsskydd som ersätter skador på resgods man har med sig på utlandsresor.

kan utelämnas kan utelämnas kan utelämnas

Försäkrande av egnahemshus med fullvärdesförsäkring

När du köper en försäkring för egnahemshus i nätbutiken är försäkringen en fullvärdesförsäkring. Med fullvärdesförsäkring avses en försäkring enligt byggnadens verkliga värde vid skadetidpunkten. Försäkringen baserar sig på byggnadens yta, inte på en penningsumma. Byggnadens tekniska värde utreds först när en skada inträffar.

Under 15 kvadratmeter stora gårdsbyggnader på din tomt (t.ex. grillplats med tak, badtunna, lekstuga, gårdsskjul) ingår i försäkringen upp till 10 000 euro och behöver inte försäkras separat. Byggnader som är större än 15 kvadratmeter och bastubyggnader måste däremot alltid försäkras separat.

Byggande av egnahemshus och försäkring

Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring för egnahemshuset redan när byggandet börjar men du kan försäkra ett egnahemshus under uppbyggnad när som helst under byggprojektet. Försäkringsskyddet täcker byggnaden i alla byggskeden och även byggmaterial som hämtas till tomten samt verktyg och maskiner som finns på bygget.

Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Skadeanmälan