Koti kerrostalossa Lägenhetsskydd

LähiTapiola LokalTapiola

Hyresgivaren kan med Lägenhetsskydd försäkra konstruktioner och fasta inredningar i uthyrda bostadslägenheter för sådana skador som hyresgästen inte har en egen försäkring och som inte ersätts från fastighetsförsäkringen och som hyresgivaren därför skulle vara tvungen att stå för. Hemförsäkringens giltighet kontrolleras när ett hyresavtal ingås men om försäkringen upphör informeras inte hyresgivaren.

Lägenhetsskydd lämpar sig för:

  • enskild ägare av placeringsbostad
  • stiftelse, som äger flera lägenheter i olika fastigheter
  • fastighetsbolag som äger en hel bostadsbyggnad.


Två försäkringar av olika typ

Med försäkringen kan försäkras enskilda lägenheter eller alla lägenheter i en byggnad enligt försäkringstagarens ägarförhållande i dem. Försäkringen har två olika objekttyper för försäkring av vilka den ena är speciellt planerad för de behov som en ägare av en enskild placeringsbostad har, medan den andra är avsedd för till exempel stiftelser som äger tiotals lägenheter i olika fastigheter eller en hel fastighet.

Exempel:

Hyresgästen orsakar en läckageskada i lägenheten. Hyresgästen har dock ingen egen hemförsäkring eftersom den har upphört i brist på pengar. Lägenhetsskydd ersätter skadan.