Hemförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada. Hemförsäkringen skyddar din plånbok också i sådana situationer där du själv är tvungen att ersätta en skada som du har orsakat eller behöver juristhjälp i ett tviste- eller brottmål.

Varför LokalTapiolas hemförsäkring?

 1. Tack vare fördelaktigare åldersavdrag får du högre ersättning vid en skada när du tecknar en Lyx Hemförsäkring för lösegendomen i ditt hem.
 2. Med en hemförsäkring försäkrar du samtidigt ditt resgods – utomlands rentav utan självrisk.
 3. Personer under 27 år får 30 % rabatt på försäkringspremien för lösöret i hemmet samt en förmånligare självrisk på 150 € vid skador på lösöret i hemmet.
 4. När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola, kan du spara i försäkringskostnader upp till 17 %. Dessutom ger försäkringen Bonus till S-gruppen, i bästa fall 5 %.

Hemförsäkring i korthet

 • Försäkringen för lösegendom ersätter t.ex. skador på möbler, hushållsmaskiner, kläder och en stor del hobbyutrustning. Försäkringen omfattar även ytor och skåpsystem i hemmet.
 • Byggnadsförsäkringen omfattar gården och gårdskonstruktioner.
 • Försäkringen ersätter boendekostnader om du på grund av en skada måste tillfälligt flytta ut hemifrån.
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring ingår. De ersätter om du orsakar skada för utomstående eller om du behöver anlita advokat.

Jämför hemförsäkringar

 

Lyx (lösegendom)

Omfattande

Bas

Reducerad

Förmånligare åldersavdrag
Skydd för återställning av filer
Ingen självrisk vid skada på resgods utomlands

Kan inkluderas även i Omfattande Hemförsäkring mot tilläggspremie.

Plötsliga och oförutsedda skador

Till exempel bräckage.

Oljeskada
Trafikskada eller sjötrafikskada
Vilda djur som tränger in i bostad
Överspänning orsakad av åska
Elektriskt fenomen
Läckage
Skadegörelse
Rån
Stöld och inbrott
Exceptionell översvämning
Hagel
Storm
Blixtnedslag
Explosion
Brand, sot och rök
Avbrott i boendet
Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring

Var bor du?


I hög- eller radhus

 • För dig räcker det med en hemförsäkring för lösegendom. Bostadsaktiebolaget försäkrar fastigheten.

I parhus

 • Ofta räcker det med en hemförsäkring för lösegendom.
 • Om huset inte hör till ett bostadsaktiebolag, ska du försäkra din egen halva med en hemförsäkring.
 • Hos oss gäller försäkringar för byggnader också när byggnaden uppförs och under grundlig renovering.

I egnahemshus

 • Du behöver en hemförsäkring, med vilken du försäkrar både lösegendomen och byggnaden.
 • Om du bor på hyra är det din hyresvärd som försäkrar byggnaden.
 • Hos oss gäller försäkringar för byggnader också när byggnaden uppförs och under grundlig renovering.

I studentbostad

 • En bostad är en studentbostad eller en sambostad då minst två personer bor i den. En studentbostad är vanligtvis en hyresbostad och hyrestagaren försäkrar sin egen lösegendom. Bostadens ägare eller bostadsaktiebolaget försäkrar fastigheten.
 • Varje hyresgäst i en studentbostad tar sin egen försäkring för lösegendom.
 • Om invånarna inte hör till samma familj, försäkrar var och en separat sin egen lösegendom med hemförsäkring. Det är bara om invånarna är gifta, sambo eller nära släktingar som hela lösegendomen kan försäkras med en försäkring.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

Koiravakuutus
Hundförsäkring

Välj rätt försäkring för din hund redan från att den är valp. Omfattande försäkringsskydd och direktersättningstjänst.

Henkivakuutus LähiTapiola
Smart livförsäkring

Livförsäkring för en person

Aktuellt

Även denna försäkring ger Bonus!

Nu kan du få Bonus för dina försäkringspremier. Du kan anmäla att du är ägarkund i S-gruppen samtidigt som du skaffar en ny försäkring.

Läs mer