Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för fritidsbostad

Med hemförsäkringen kan du också försäkra stugan eller villan jämte lösegendom. I försäkringen ingår också gårdsplan och gårdskonstruktioner. Försäkringen gäller också när byggnaden uppförs och under grundlig renovering.

Vad täcker försäkringen?

 

Omfattande

Bas

Reducerad

Plötsliga och oförutsedda skador

Till exempel bräckage.

Oljeskada
Trafikskada eller sjötrafikskada
Vilda djur som tränger in i bostad
Överspänning orsakad av åska
Elektriskt fenomen
Läckage
Skadegörelse
Rån
Stöld och inbrott
Exceptionell översvämning
Hagel
Storm
Blixtnedslag
Explosion
Brand, sot och rök

Försäkringens delskydd

Plötsliga och oförutsedda skador

Försäkringen ersätter många olika slags bräckage, till exempel att en hushållsapparat plötsligt går sönder, att glasögon går sönder eller att garagedörren går sönder då man backar bilen.

 

Stöld och inbrott

Försäkringen ersätter skada på lösegendom och byggnad på försäkringsstället orsakad av stöld eller inbrott när någon brutit sig in i byggnaden. I Finland ersätts stöld av försäkrad egendom även när man tillfälligt förvarar den på annan plats eller har den med på resa.

Rån

Försäkringen ersätter skada som orsakats då egendom stulits eller i samband med stöld skadats genom att använda våld mot person eller hot om våld.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse på byggnad och försäkrade fasta konstruktioner på gårdsplan samt på trädgårdsmöbler eller på låst cykel samt på lösegendom i samband med inbrott.

Brand, sot och rök

Försäkringen ersätter skada på grund av eld som kommit lös och skada som plötsligt och oförutsett orsakats av sot eller rök från eldstad eller värmeanläggning.

Storm

Försäkringen ersätter bräckageskada orsakad av stormvind. Som storm räknas sådana väderförhållanden där vindens medelstyrka har överskridit 15 meter per sekund

Hagel

Försäkringen ersätter bräckageskada på byggnad orsakad av hagel.

Blixtnedslag

Försäkringen ersätter skada som den egendom som är försäkringsobjekt orsakats av ett direkt blixtnedslag som mekaniskt splittrar egendomen.

Överspänning orsakad av åska

Försäkringen ersätter skada orsakad av överspänning till följd av åska.

 

Explosion

Försäkringen ersätter skada orsakad av explosion.

Elektriskt fenomen

Försäkringen ersätter skada på till exempel elektrisk motor, programmaskineri och -kort i tvättmaskin samt elledningar, kWh-mätare och huvudelcentral i bostadsbyggnad när skadan har orsakats av plötslig och oförutsedd spänningsväxling eller annat elfenomen.

 

Läckage

Försäkringen ersätter plötsligt läckage som orsakats av vätske-, gas- eller ångläckage när ämnet plötsligt, oförutsett och direkt strömmat ut från byggnadens fasta rörsystem eller tvättmaskin.

 

Exceptionell översvämning

Försäkringen ersätter skada orsakad av exceptionell översvämning på grund av störtregn, översvämning i vattendrag och havsvattenöversvämning, när vattnet tränger in i byggnaden eller dess konstruktioner eller skadar lösegendom som finns i byggnaden.