Hem och stuga

LähiTapiola LokalTapiola

Hemförsäkringen ersätter om en skada inträffar i hemmet eller på stugan. De mest omfattande försäkringarna ersätter också plötsliga skador och resgods. Med hemförsäkringen får du också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. De täcker skador som orsakas utomstående eller om du behöver juristhjälp.

LähiTapiola LokalTapiola
Hemförsäkring

Varje hem behöver en hemförsäkring. Med den tryggar du mer än bara ditt hem.

LähiTapiola LokalTapiola
Hemförsäkring för fritidsbostad

Med hemförsäkringen försäkrar du också din stuga eller fritidsbostad.

LähiTapiola LokalTapiola
Lägenhetsskydd

Försäkringen lägenhetsskydd – skydd för bostadsplacerare.