Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kattförsäkring

Med en kattförsäkring kan du försäkra din katt oberoende av ras, också din bondkatt. Ett mångsidigt försäkringsskydd och direktersättningstjänst samt distansveterinär i DjurHjälpen garanterar den bästa möjliga vården för din katt, när din vän behöver den.

Vilka skador ersätter kattförsäkringen?

Hos oss kan du teckna en livförsäkring för din katt och en veterinärvårdsförsäkring som gäller under djurets hela livstid. Du kan teckna båda eller endast någondera.

Veterinärvårdsförsäkring för katt

Försäkringen ersätter veterinärkostnader för undersökning och vård till följd av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen kan gälla kattens hela livstid.

Livförsäkring för katt

Försäkringen ersätter förlust av katt då katten har avlidit, insjuknat eller skadats genom olycksfall så svårt att den måste avlivas. Livförsäkring för katt kan tecknas för registrerade katter.

Det är lätt att besöka en direktersättningsklinik

Ta alltid med ditt kund- och försäkringsnummer när du uppsöker en djurklinik som använder LokalTapiolas direktersättningstjänst. Du kommer lätt undan eftersom du betalar endast försäkringens självrisk för den vård som ersätts. Kliniken fakturerar LokalTapiola direkt på det återstående beloppet.

Direktersättningstjänsten fungerar redan på mer än hundra smådjurskliniker på olika håll i Finland. Din närmaste direktersättningsklinik hittar du i kontaktuppgifterna för ditt eget LokalTapiola-regionbolag.

Tjänsten fungerar mån–fre kl. 9–17.