Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hundförsäkring

Välj rätt försäkring för din hund redan från att den är valp. Ett mångsidigt försäkringsskydd och direktersättningstjänst samt distansveterinär i DjurHjälpen garanterar den bästa möjliga vården för din hund, när din vän behöver den.

Vilka skador ersätter hundförsäkringen?

Du kan teckna en hundförsäkring för förlust av hund och veterinärkostnader eller endast för någondera. Du kan också komplettera hundförsäkringen med tilläggsskydd, som är ansvarsförsäkring och bruksegenskapsskydd.

Veterinärvårdsförsäkring för hund

Försäkringen ersätter veterinärkostnader för undersökning och vård till följd av sjukdom eller olycksfall.

Livförsäkring för hund

Livförsäkringen ersätter förlust av hund när hunden har avlidit eller försvunnit i Finland. Försäkringen ersätter också då hunden har insjuknat eller skadats genom olycksfall så svårt att den måste avlivas.

Komplettera hundförsäkringen med tilläggsskydd

+ Ansvarsförsäkring för hund

Ansvarsförsäkringen för hund ersätter person- och sakskador som hunden orsakat utomstående. Du kan teckna ansvarsförsäkring för hund när hunden har liv- eller veterinärvårdsförsäkring.

+ Bruksegenskapsskydd för hund

Det här tilläggsskyddet som kan kopplas till Livförsäkring för hund ersätter 60 procent av livförsäkringens försäkringsbelopp vid bestående förlust av hundens bruksegenskap till följd av sjukdom eller olycksfall.

Det är lätt att besöka en direktersättningsklinik

Ta alltid med ditt kund- och försäkringsnummer när du uppsöker en djurklinik som använder LokalTapiolas direktersättningstjänst. Du kommer lätt undan eftersom du betalar endast försäkringens självrisk för den vård som ersätts. Kliniken fakturerar LokalTapiola direkt på det återstående beloppet.

Direktersättningstjänsten fungerar redan på mer än hundra smådjurskliniker på olika håll i Finland. Din närmaste direktersättningsklinik hittar du i kontaktuppgifterna för ditt eget LokalTapiola-regionbolag.

Tjänsten fungerar mån–fre kl. 9–17.

DjurHjälpen - Distansveterinären hjälper via din mobiltelefon

Om sällskapsdjuret insjuknar eller råkar ut för en olycka är oron stor och man behöver goda råd. Med applikationen DjurHjälpen får du gratis hjälp av en distansläkare via mobiltelefonen varje dag kl. 7–23. Du har tillgång till DjurHjälpen när din hund eller katt har en veterinärvårdsförsäkring hos oss. Läs mer om DjurHjälpen.