Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hästförsäkring

Försäkra din dyrbara häst oberoende av om det är ridhäst, travhäst, tävlingshäst eller hobbyhäst. Hos oss får du en veterinärvårdsförsäkring för hästens hela livstid och också för fall där hästen orsakar skada på utomstående. Du har tillgång till vår lovordade direktdebiteringstjänst.

Vilka skador ersätter hästförsäkringen?

Grunden för hästförsäkringen utgörs av livförsäkringen, som kan kompletteras med veterinärvårdsförsäkring och ansvarsförsäkring för häst som gäller under hästens hela livstid.

Livförsäkring för häst

Livförsäkringen ersätter förlust av häst när hästen har avlidit eller försvunnit i Finland. Försäkringen ersätter också då hästen har insjuknat eller skadats genom olycksfall så svårt att den måste avlivas omedelbart i samband med olyckan.

Komplettera Livförsäkring för häst med tilläggsskydd

+ Reducerad veterinärvårdsförsäkring för häst

En reducerad veterinärvårdsförsäkring ersätter sårskador, frakturer och fissurer som orsakats av olycksfall, foderstrupsförstoppningar, akut kolikanfall och kolikoperationer.

+ Omfattande veterinärvårdsförsäkring för häst

Omfattande veterinärvårdsförsäkring ersätter veterinärkostnader för undersökning och vård till följd av sjukdom eller olycksfall.

+ Ansvarsförsäkring för häst

Ansvarsförsäkringen för häst ersätter person- och sakskador som hästen orsakat utomstående.

Foster- och fölförsäkring kan beviljas när stoet har fyllt 3 år men är under 18 år. Stoet måste inte vara försäkrat.

Foster- och fölförsäkring

Försäkringen ersätter endast förlust av foster eller föl. Dessutom ersätter Foster- och fölförsäkringen veterinärkostnader i enlighet med Omfattande veterinärvårdsförsäkring för häst under fölets 30 första levnadsdagar.

Det är lätt att besöka en direktersättningsklinik

Ta alltid med ditt kund- och försäkringsnummer när du uppsöker en djurklinik som använder LokalTapiolas direktersättningstjänst. Du kommer lätt undan eftersom du betalar endast försäkringens självrisk för den vård som ersätts. Kliniken fakturerar LokalTapiola direkt på det återstående beloppet.

Direktersättningstjänsten fungerar redan på nästan alla hästkliniker i Finland. Din närmaste direktersättningsklinik hittar du i kontaktuppgifterna för ditt eget LokalTapiola-regionbolag.

Tjänsten fungerar mån–fre kl. 9–17.