Skadefrihet är den bästa ersättningen

LähiTapiola LokalTapiola

Den dag olyckan är framme går till historien som en otursdag. När man frågar människor vad de skulle rädda om olyckan är framme, svarar de flesta fotografier eller motsvarande minnen som pengar aldrig kan ersätta.

Därför har LokalTapiola valt ett nytt betraktelsesätt; vi ersätter inte enbart skador, utan betalar ersättning även för skadefrihet.

Vi kan inte ändra det förflutna, men för oss innebär framtiden handlingar som främjar skadefrihet.

Vad innebär det att vi ersätter för skadefrihet?

Vi arbetar för att du ska undgå otursdagar

LähiTapiola LokalTapiola

Vi utbildar hjältar för Finland

Det är lättare att agera när man vet vad man gör. Därför utbildade vi år 2016 över 23 000 finländare att agera rätt vid en eldsvåda. I våra avgiftsfria Hjälteskolningar gavs utbildning i handbrandsläckning så att så många som möjligt av oss ska kunna undgå en brand.

Vårt arbete mot otursdagar fortgick och vi utbildade igen nya Hjältar för Finland. Totalt 22 000 skolelever och 15 000 kunder fick i år kunskaper i den livräddande första hjälpen på LokalTapiolas Hjälteskolning, så att så många människoliv som möjligt ska kunna sparas.

LokalTapiolas avgiftsfria Hjälteskolningar fortsätter även under år 2018.

Smarta lösningar hjälper dig att må bättre

Vi vill erbjuda våra kunder mera. Ett exempel på detta är Smart livförsäkring som hjälper dig att hållas vid liv. Den omfattar förutom ekonomiskt skydd, som en traditionell livförsäkring ger, också tjänster som främjar hälsan och välbefinnandet. Du får till exempel ett aktivitetsarmband, ett självträningsprogram och en elektronisk hälsokontroll eftersom vi vill att du ska orka och må bättre.

Vi ville försäkra oss om att vi är på rätt väg. Vi frågade våra kunder som tecknat Smart livförsäkring hur försäkringen har påverkat deras liv. Hela 88 procent av personerna som tecknat Smart livförsäkring berättar att tjänsten har hjälpt dem att bestående förbättra sina levnadsvaror.

Vi tar hand om din hälsa

Vi vill slå vakt om en värdefull sak och därför arbetar vi för våra kunders hälsa. I tjänsten HälsoHjälpen hjälper och råder hälsovårdspecialister hos Läkarcentralen Dextra oberoende av om det är fråga om förkylning eller fraktur. De bokar även vid behov en läkartid åt dig. HälsoHjälpen är en del av LokalTapiolas ersättningstjänst.

Du har nytta av skadefrihet i euro och som tjänster

LähiTapiola LokalTapiola

Ny trafikförsäkring belönar för skadefrihet

Vi förnyade vår trafikförsäkring i början av 2017. Den belönar för skadefrihet och ger den bästa bonusen för en omsorgsfull förare. Vi uppmuntrar våra kunder genom att bonusen intjänas ännu snabbare. En omsorgsfull förare har mest nytta av förnyelsen. Vi ger nu samma bonus även för andra- och tredjebilen.

På detta sätt är skadefriheten den bästa ersättningen också i trafiken.

Vart går försäkringspremien?

En del av försäkringspremierna används direkt till ersättningar och bedrivande av vår affärsverksamhet samt utveckling av tjänster och en del återbetalas till våra kunder i form av helkundsrabatter och kundförmåner.

Som försäkringsbolag måste vi hela tiden vara beredda på att även ersätta stora skador dvs. ha en tillräcklig solvens. Vår grundläggande avsikt är att trygga våra kunders fördel så att vi ännu efter flera årtionden kan betala försäkringsersättningar.

Därför kan det hända att försäkringspremierna ibland stiger om antalet skador börja stiga eller det blir skaderika år.