Du har råd att välja

LähiTapiola LokalTapiola

När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola, kan du spara i försäkringskostnader upp till 17 %. Dessutom ger försäkringen Bonus till S-gruppen, i bästa fall 5 %.

Bonus för försäkringspremier

I LokalTapiola får du nytta av ägarkundsförmånerna. Dessutom ger många försäkringar Bonus för premierna. Logga in på nättjänsten och registrera att du är ägarkund så intjänar du Bonus!

Du får en bekräftelse om att registreringen lyckats inom några dagar per e-post eller på telefon. I samband med registreringen lönar det sig att kontrollera att dina kunduppgifter är korrekta!

Logga in

Hur intjänas Bonus?

Ett villkor för att Bonus ska intjänas är att du registrerat att du är ägarkund i S-gruppen.

I fråga om skade- och livförsäkringar intjänar försäkringspremier som betalats senast den 20 dagen i månaden bonusköp under betalningsmånaden. Premier som betalats efter den 20 dagen i månaden intjänar bonusköp under den följande månaden.

På grund av att bankerna kan ha olika betalningstansaktionsdagar kan dagen som avgör till vilken månad Bonus hänvisas även vara en dag som infaller senare än den 20 dagen i månaden.

Observera att Bonus intjänas endast för försäkringspremier som betalats med korrekt referens.

I slutet av betalningsmånaden kan du i S-kanava och S-mobil kontrollera premierna som registrerats som bonusköp. Bonusen betalas vid ingången av följande månad.Ny kund! Fyll i blanketten!

Exempel på kundförmåner


Familj i Kuopio

LokalTapiola

Föräldrarna Tapani 55 år och Helena 48 år samt Valter 16 år bor i Kuopio. Familjen har hemmet försäkrat samt även stugan på 80 kvadrat och bastubyggnaden i Mäntyharju. Familjen har en bil som är försäkrad med trafik- och kaskoförsäkring. Föräldrarna har livförsäkringar och för sonen har tecknats en barnförsäkring när han var liten. Föräldrarna sparar för sämre tider i fonder.

Försäkringspremierna uppgår till 2677 euro per år, för vilka familjen får:

 • 17 % Egenförmån som årligen ger 415 euro rabatt på försäkringspremierna.
 • 5 % S-gruppens Bonus på försäkringspremierna dvs. 113 euro per år.

Par i Äänekoski

LokalTapiola

Johan 34 år och Anna 32 år bor i ett radhus i Äänekoski. Paret har två bilar försäkrade med trafik- och kaskoförsäkring. Paret har hemförsäkring, båda har reseförsäkring och för hunden finns hundförsäkring. Johan och Anna sparar i fonder.

Parets försäkringspremier uppgår till 1 627 euro per år, för vilka de får:

 • 17 % Egenförmån som årligen ger 242 euro rabatt på försäkringspremierna.
 • 5 % S-gruppens Bonus på försäkringspremierna dvs. 69 euro per år.

Singel i Helsingfors

LokalTapiola

Mikael 28 år bor på hyra i Helsingfors. Mikael har försäkrat sin bil med trafik- och kaskoförsäkring. Han har även hemförsäkring och reseförsäkring eftersom han reser mycket. Mikael har redan under flera års tid sparat i fonder.

Mikaels försäkringspremier uppgår till 1 158 euro om året, för vilka han får:

 • 17 % Egenförmån som årligen ger 140 euro rabatt på försäkringspremierna.
 • 5 % S-gruppens Bonus på försäkringspremierna dvs. 51 euro per år.

FAQ


Var kan jag registrera mig?

Från och med 2.6 kan du registrera i LokalTapiola att du är ägarkund i S-gruppen:

 1. i nättjänsten kl. 7–23 mån-sön. Du kan logga in på tjänsten med de flesta finländska bankers koder. Obs! Du behöver inte numret på ditt S-Förmånskort för registreringen.
 2. per telefon 0800 123 222 kl. 8–18.
 3. på LokalTapiolas kontor. Välj regionbolag och sök närmaste kontor.

Om du inte ännu är kund i LokalTapiola kan du be oss kontakta dig.
Om du inte ännu är ägarkund i S-gruppen kan du bli det här.

Om det finns flera i familjen som betalar försäkringar?

Alla betalare ska personligen registrera sig i LokalTapiola som ägarkunder i S-gruppen för att Bonus ska intjänas för försäkringspremier för alla familjemedlemmar. Betalarens namn finns antecknat i fakturan.

 • Bonus betalas till S-gruppens huvudmedlemmen i ägarkundshushållet.

Var kan jag kontrollera hur mycket Bonus jag fått?

Bonusinformation får du i nättjänsten i S-kanava, i S-mobilen eller i bilagan till kundposten från S-gruppen. Läs mer.

Varför intjänade jag inte Bonus för min försäkring?

Följande försäkringar ger inte Bonus:

Försäkringar för företagsverksamhet, skogsförsäkringar, Toyota-försäkring, Kamux-kasko, avdragsgill andel av premie för lantbruksförsäkring, Omavara-sjukkostnadsförsäkringar och Omastartti.

Följande betalningar ger inte Bonus:

Dröjsmålsräntor, anmärkningskostnader, handläggningsavgifter eller premier som indrivs av en utomstående part eller går till utsökning. Premieåterbetalningar avdras från intjänad Bonus.

Varför förses mitt S-Förmånskort med LokalTapiolas logo?

S-gruppen och LokalTapiola-gruppen har undertecknat ett avtal om omfattande samarbete. Som en del av detta avtal beslutades det att S-Bankens betalkort hos de kunder som i LokalTapiola registrerat att de är ägarkunder i S-gruppen förses med LokalTapiolas logo. Kortet förnyas automatiskt och har egenskap för näravläst betalning.

Dessa försäkringar ger Bonus

Skadeförsäkringar:

 1. Trafik- och kaskoförsäkring

 2. Hemförsäkring

 3. Privathushållets andel i lantbruksförsäkring

 4. Hund-, katt- och hästförsäkring

 5. Båtförsäkring

 6. Sjukkostnadsförsäkring

 7. Privat olycksfallsförsäkring och reseförsäkring

Livförsäkringar:

 1. Livförsäkringarna Bastrygghet och Parskydd
 2. Schyst bolåneförsäkring
 3. Livförsäkring LokalTapiola
 4. S-Vardagsskydd