Du har råd att välja

LähiTapiola LokalTapiola

När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola, kan du spara i försäkringskostnader upp till 17 %. Dessutom ger försäkringen Bonus till S-gruppen, i bästa fall 5 %.

Bonus för försäkringspremier

I LokalTapiola får du nytta av ägarkundsförmånerna. Dessutom ger många försäkringar Bonus för premierna. Logga in på nättjänsten och registrera att du är ägarkund så intjänar du Bonus!

Du får en bekräftelse om att registreringen lyckats inom några dagar per e-post eller på telefon. I samband med registreringen lönar det sig att kontrollera att dina kunduppgifter är korrekta!

Logga in

Hur intjänas Bonus?

Ett villkor för att Bonus ska intjänas är att du registrerat att du är ägarkund i S-gruppen.

I fråga om skade- och livförsäkringar intjänar försäkringspremier som betalats senast den 20 dagen i månaden bonusköp under betalningsmånaden. Premier som betalats efter den 20 dagen i månaden intjänar bonusköp under den följande månaden.

På grund av att bankerna kan ha olika betalningstansaktionsdagar kan dagen som avgör till vilken månad Bonus hänvisas även vara en dag som infaller senare än den 20 dagen i månaden.

Observera att Bonus intjänas endast för försäkringspremier som betalats med korrekt referens.

I slutet av betalningsmånaden kan du i S-kanava och S-mobil kontrollera premierna som registrerats som bonusköp. Bonusen betalas vid ingången av följande månad.Ny kund! Fyll i blanketten!

Exempel på kundförmåner


Familj i Helsingfors

Perhe Helsinki En familj med två föräldrar och två barn bor i ett radhus i Helsingfors. Familjen kör med en kombi. Föräldrarna har livförsäkringar och barnen sjukkostnadsförsäkringar. Familjen reser mycket och har även en kontinuerlig reseförsäkring. Försäkringspremierna uppgår till 2 900 euro om året. HOK Elanto ger 5 procent Bonus för inköp.

Förmåner:
1. Familjen får 17 % Egenförmån vilket ger 400 euro rabatt på försäkringspremierna.
2. Familjen får 5 % S-gruppens Bonus på försäkringspremierna vilket är 125 euro.
3. Totalt 525 euro förmåner om året!
Egenförmånsrabatten avdras från försäkringspremierna. Därefter ger betalda premier S-Bonus.

Par i Tammerfors

Eläkeläispari

Ett par som bor i Tammerfors har försäkrat hemmet och bilen. De har även resenärförsäkringar samt privata olycksfallsförsäkringar. Båda har tecknat frivillig pensionsförsäkring. Parets försäkringspremier uppgår till 1 400 euro om året. Pirkanmaa OK ger 3,5 procent Bonus för inköp.
Förmåner:

 1. Paret får 17 % Egenförmån vilket ger 240 euro rabatt på försäkringspremierna.
 2. Paret får 3,5 % S-gruppens Bonus på försäkringspremierna vilket är 40 euro.
 3. Totalt 280 euro förmåner om året!

Singel i Uleåborg

Sinkku

En singel i Uleåborg bor på hyra. Han har tecknat hem-, rese-, olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring. Försäkringspremierna uppgår till 430 euro om året. OK Arina ger 3 procent Bonus för inköp.
Förmåner:

 1. Personen får 8 % Egenförmån vilket ger 35 euro rabatt på försäkringspremierna.
 2. Personen får 3 % S-gruppens Bonus på försäkringspremierna vilket är 12 euro.
 3. Totalt 47 euro förmåner om året!

FAQ


Var kan jag registrera mig?

Från och med 2.6 kan du registrera i LokalTapiola att du är ägarkund i S-gruppen:

 1. i nättjänsten kl. 7–23 mån-sön. Du kan logga in på tjänsten med de flesta finländska bankers koder. Obs! Du behöver inte numret på ditt S-Förmånskort för registreringen.
 2. per telefon 0800 123 222 kl. 8–18.
 3. på LokalTapiolas kontor. Välj regionbolag och sök närmaste kontor.

Om du inte ännu är kund i LokalTapiola kan du be oss kontakta dig.
Om du inte ännu är ägarkund i S-gruppen kan du bli det här.

Om det finns flera i familjen som betalar försäkringar?

Alla betalare ska personligen registrera sig i LokalTapiola som ägarkunder i S-gruppen för att Bonus ska intjänas för försäkringspremier för alla familjemedlemmar. Betalarens namn finns antecknat i fakturan.

 • Bonus betalas till S-gruppens huvudmedlemmen i ägarkundshushållet.

Var kan jag kontrollera hur mycket Bonus jag fått?

Bonusinformation får du i nättjänsten i S-kanava, i S-mobilen eller i bilagan till kundposten från S-gruppen. Läs mer.

Varför intjänade jag inte Bonus för min försäkring?

Följande försäkringar ger inte Bonus:

Försäkringar för företagsverksamhet, skogsförsäkringar, Toyota-försäkring, Kamux-kasko, avdragsgill andel av premie för lantbruksförsäkring, Omavara-sjukkostnadsförsäkringar och Omastartti.

Följande betalningar ger inte Bonus:

Dröjsmålsräntor, anmärkningskostnader, handläggningsavgifter eller premier som indrivs av en utomstående part eller går till utsökning. Premieåterbetalningar avdras från intjänad Bonus.

Varför förses mitt S-Förmånskort med LokalTapiolas logo?

S-gruppen och LokalTapiola-gruppen har undertecknat ett avtal om omfattande samarbete. Som en del av detta avtal beslutades det att S-Bankens betalkort hos de kunder som i LokalTapiola registrerat att de är ägarkunder i S-gruppen förses med LokalTapiolas logo. Kortet förnyas automatiskt och har egenskap för näravläst betalning.

Dessa försäkringar ger Bonus

Skadeförsäkringar:

 1. Trafik- och kaskoförsäkring

 2. Hemförsäkring

 3. Privathushållets andel i lantbruksförsäkring

 4. Hund-, katt- och hästförsäkring

 5. Båtförsäkring

 6. Sjukkostnadsförsäkring

 7. Privat olycksfallsförsäkring och reseförsäkring

Livförsäkringar:

 1. Livförsäkringarna Bastrygghet och Parskydd
 2. Schyst bolåneförsäkring
 3. Livförsäkring LokalTapiola
 4. S-Vardagsskydd