Du har råd att välja

Omaetu - sinulla on varaa valita

När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola, kan du spara i försäkringskostnader upp till 17 %. Dessutom ger försäkringen Bonus till S-gruppen, i bästa fall 5 %.

Räkna och köp Be om anbud
Förmånsnivå

Serviceutbudet som ger Egenförmån

Ju fler tjänster du använder inom gruppen, desto bättre blir din Egenförmån. I enlighet med din förmånsnivå får du Egenförmån för skadeförsäkringspremier, förvaltningsavgiften för sparförsäkringar samt teckningsavgifter för fonder. Du får även tilläggsbes

Sijoitusrahastot

Framtidsskydd

Livförsäkring

Spar- och placeringsförsäkring

LokalTapiola-fonder (minst 1000 €)

Private Banking

Frivillig pensionsförsäkring

Vanliga frågor om Egenförmån


Var hittar jag min förmånsnivå?

Din rabattprocent framgår av försäkringsbrevet. Du kan även fråga kundtjänsten om Egenförmånen.

Varför har min make/maka andra rabatter än jag?

Egenförmånen är personlig. Det är viktigt att varje familjemedlem har ett täckande skydd. Ändå inverkar t.ex. hemförsäkringen på Egenförmånen för alla familjemedlemmar .

Kan jag både få Bonus och Egenförmån?

Ja. Egenförmån avdras från försäkringspremien. Du intjänar Bonus på försäkringspremierna du betalar.

I en del av mina försäkringar syns Egenförmånen, i en del inte. Vad beror detta på?

Det tar ännu en tid att förenhetliga förmånerna. Försäkringar som beviljats av tidigare Lokalförsäkring har inte Egenförmån, men dessa har ofta någon annan rabatt som belönar för koncentrering.

Lokalförsäkring har haft andra sätt att belöna kunder för koncentrering. Belöningsprincipen har ändå varit samma. Förmånerna och priserna har bestämts utgående från koncentreringen av ärenden.

Får jag Egenförmån på tidsbestämda reseförsäkringar?

Priset för reseförsäkring med engångspremie är samma för alla, men vi rekommenderar att våra kunder tecknar en fortlöpande reseförsäkring. För den får du Egenförmån.

Jag tecknade en ny försäkring. Minskar premierna på mina övriga försäkringar samtidigt?

Försäkringarna förnyas årligen och ändringar görs alltid då. För dina försäkringar uppdateras Egenförmånsrabatten, då deras följande försäkringsperiod börjar.


Se också:

LähiTapiola
Hemförsäkring

Varje hem behöver en hemförsäkring. Med den tryggar du mer än bara ditt hem.

Kasko autolle
Bilförsäkring

Maximibonusen i den nya trafikförsäkringen nu 80 % och sju andra nya bonusförmåner.

Henkilövakuutus
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.