Släckargranskningar

En handbrandsläckare ska granskas med minst ett års mellanrum, om släckaren förvaras så att den är utsatt för fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld. Det räcker med att en handbrandsläckare som finns inomhus i ett hem granskas med två års mellanrum av en befullmäktigad granskare.

LähiTapiola LokalTapiola

SE HÄR NÄR SLÄCKARGRANSKNINGEN ORDNAS PÅ DIN ORT