Företag och sammanslutningar

Att se till att personalen har kunskaper i första hjälpen är att bry sig om sina anställda och kunder. LokalTapiolas Hjälteskolning är avsedd för LokalTapiolas företagskunder och samarbetspartner och utbildningen passar som första hjälpen utbildning inom branscher som inte är klassificerade som farliga. Till exempel på arbetsplatser inom industri, lager- och byggnadsarbeten samt skogs- och lantbruksarbeten ska det finnas ett tillräckligt antal arbetstagare som fått utbildning i livräddande FHJ1. LokalTapiolas Hjälteskolning passar som FHJ1 repetitionskurs som ska genomgås med tre års mellanrum. Som utbildare fungerar Röda Korset Första hjälpen.

Som kund i LokalTapiola kan du begära att ditt företag eller din förening ska få hjälteskolning. Vi erbjuder alltid utbildning i mån av möjlighet.

Jätä koulutustoive

LähiTapiola LokalTapiola