Eläkevakuutus Pensionärstiden närmar sig

Eläketurva

Som kund hos LokalTapiola har du möjlighet att få tjänster som är skräddarsydda för dig när du blir pensionerad. Med dem kan du öka din trygghet i vardagen och förverkliga
dina drömmar för pensionärstiden.

Egenskydd

Det sker olyckor hemma och på fritiden. Du repar dig snabbare då du inte behöver köa för vård. Då du blir pensionerad har du inte längre tillgång till företagshälsovårdens tjänster. Du kan själv skaffa dig ett ersättande skydd.

Egendomsskydd

Ett säkerhetslås förhindrar lägenhetsinbrott effektivt. Försäkra dig om att din hemförsäkring är rätt dimensionerad för dina nuvarande behov. Du klarar dig fast det skulle inträffa en eldsvåda, stöld eller vattenskada.

Ekonomiskt skydd

En fungerande ekonomi baserar sig på att de grundläggande sakerna är i skick: banktjänsterna är lämpliga och tillräckliga – och gärna avgiftsfria. Det är också trevligt att få ränta på pensionskontot.

Står du inför vardagliga anskaffningar, renovering av hemmet eller en resa? Spara eller låna, vi hjälper också med det. Om det är fråga om stora anskaffningar, till exempel ett kommande stambyte, kan en redan betald bostad användas som säkerhet för dispositionslån.

Skydd för framtiden

Då du ska bli pensionerad är det bra att reda ut följande formaliteter för dig själv:

  • hur ansöker du om arbetspension
  • får du individuell pension
  • när slutar du jobba
  • hur sörjer du för din hälsa.

Ålderspensionen växer mest under de sista åren i arbetslivet. Om du får individuell pension redan tidigare, blir din ålderspension lite mindre. Å andra sidan behöver du inte sluta jobba för att lyfta individuell pension. Vi har lösningar, med vilka du kan öka din trygghet och förverkliga dina planer.

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Sörj för din hälsa också efter företagshälsovården.

LähiTapiola LokalTapiola
Placeringsförsäkring

Vi på LokalTapiola kan erbjuda var och en förmåner för stora försäkringsbolagsinvesterare.

LähiTapiola LokalTapiola
HälsoHjälpen hjälper dig varje dag

HälsoHjälpen betjänar på nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23.

LähiTapiola LokalTapiola
Private Banking

Välkommen till LokalTapiola Private Banking. Vi koncentrerar oss på det väsentliga - på Dig.