Muutto När du flyttar

Muutto

Ibland händer det överraskningar, till exempel när man flyttar eller renoverar. Skydda ditt hem och alla saker. Glöm inte heller dem som bor där och hela livet! Vi hjälper dig att bygga ett nytt hem. Du får just de försäkrings- och banklösningar som passar dig. 

Ditt och dina anhörigas skydd

Då man byter hem uppstår det ofta behov av att renovera eller att förnya inredningen. Den som bygger eller renoverar behöver sörja för sin egen, familjens och talkogängets trygghet. Talkoarbetskraft kan försäkras antingen som namngivna personer eller som grupp.

Skydd för egendomen

Försäkra dig om att försäkringen för ditt nya hem är rätt dimensionerad. Du har alltid tak över huvudet fast det skulle inträffa en eldsvåda, stöld eller vattenskada. Ett säkerhetslås förhindrar lägenhetsinbrott effektivt.

Skydd för framtiden

Ibland kan du genom att justera låneamorteringen spara en slant, som du sedan kan försöka få avkastning på genom att placera i fonder eller aktier.

LähiTapiola LokalTapiola
Hemförsäkring

Varje hem behöver en hemförsäkring. Med den tryggar du mer än bara ditt hem.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.