Lapsen kanssa Med ett barn

Lapsen tapaturmavakuutus

Försäkra dig om att ditt barn får en trygg start inför framtiden. För den lilla är du det allra viktigaste, så kom också ihåg ditt eget försäkringsskydd. Det är klokt att spara för barnet, så att det har en grundplåt då det ska starta ett självständigt liv. Om du börjar sparar nu, hinner också små summor växa sig till en ordentlig pott.

Ditt och din familjs skydd

När man är mitt i livet är det så många saker man behöver ta hand om. Med tanke på barnen är det viktigast att du tar hand om dig själv. Försäkra dig om att du får god vård om det händer ett olycksfall eller om du insjuknar. Och att familjens ekonomi är tryggad även om det värsta skulle inträffa.

Barnsjukdomar hör till en normal uppväxt

Ibland händer det saker när barnet klättrar, springer, cyklar eller försöker nå någonting. Också barnet återhämtar sig snabbast om det inte behöver vänta på vård.

Om du avlönar hemhjälp kan du kontakta oss för att sköta de lagstadgade skyldigheterna.

Skydd för egendomen

Ett säkerhetslås förhindrar lägenhetsinbrott effektivt och minskar hemförsäkringens premie. Försäkra dig om att din hemförsäkring är rätt dimensionerad för din familjs behov. Du har alltid tak över huvudet fast det skulle inträffa en eldsvåda, stöld eller vattenskada.

Ekonomiskt skydd

En fungerande ekonomi baserar sig på att de grundläggande sakerna är i skick: banktjänsterna är lämpliga och tillräckliga – och gärna avgiftsfria. Det är också trevligt att få ränta på lönekontot.

Står du inför vardagliga anskaffningar, renovering av hemmet eller en resa? Spara eller låna, vi hjälper också med det. Om du tänker dig en större bostad, kom och diskutera det praktiska med oss.

Skydd för framtiden

Om spartiden är lång, ger också små summor under en åren ordentlig pott. På barnets eget bankkonto kan du småningom spara pengar som växer ränta och använda kontot som motkonto för placeringarna. Du kan också välja mellan flera olika fonder.

För större donationer lönar det sig att skaffa en sparlivförsäkring. Den är beskattningsmässigt en klok placering, oberoende av om du sparar för dig själv eller barnet.

Kom också ihåg dig själv. Försäkra dig om en vilsam tid som pensionär och förbered dig på åldrandet redan nu. Det finns många alternativ och vi hjälper dig gärna att hitta det som passar dig bäst.

LähiTapiola LokalTapiola
Barnförsäkring

Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar.

LähiTapiola
Livförsäkring

Livförsäkring hjälper dina närmaste att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

LähiTapiola LokalTapiola
Hemförsäkring

Varje hem behöver en hemförsäkring. Med den tryggar du mer än bara ditt hem.