Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bilfinansiering

Vi erbjuder bilfinansiering för både nya och begagnade bilar. Det är möjligt att söka finansiering antingen direkt vid inköpstidpunkten i bilaffären eller alternativt via tjänsten Autotie.fi, där du kan köpa en ny eller begagnad bil. Visste du att LokalTapiola Finans kompenserar utsläppen från bilarna som bolaget finansierar.

Autotie.fi


Är du redan kund hos vår bilfinansiering? Du kan sköta dina finansieringsärenden genom att logga in i nättjänsten:

Fick du brevet om örverföring av avbetalningsavtal i värdepapperiseringsarrangemang? Läs mer om LokalTapiola Finans värdepapperiseringsarrangemang och LT Autohallinto DAC.

Finansiering av klimatkompenserat körande genom avbetalning

 • Avbetalningsfinansiering som möjliggör klimatkompenserat körande finns att få vid köp av både nya och begagnade bilar.
 • Den är en flexibel och trygg finansieringsform där bilen som köps fungerar som säkerhet.
 • Under finansieringstiden är LokalTapiola Finans registrerad som bilens ägare. Kunden blir ägare till bilen när hela det avtalade beloppet betalats.
 • Du kan ansöka om betalningsfria månader, ändra betalningsplanen, göra extra avbetalningar eller till och med betala hela det avtalade beloppet före avtalstiden går ut.
 • I allmänhet kan du även byta bil under avtalstiden.
 • Fråga efter avbetalningsfinansiering direkt av bilaffären eller leta efter en klimatkompenserad bil på Autotie.fi. Gå till Autotie.fis webbsidor.

Autotie.fi

Skydd för återbetalning av din kredit

LokalTapiola Betalningsskydd hjälper dig att klara av amorteringarna av din kredit om du tillfälligt blir arbetsoförmögen. Det hjälper också dina närstående att återbetala din kredit om du avlider.

Läs mer

Det här är klimatkompensation

Koldioxidutsläpp leder till klimatuppvärmning och en stor del av koldioxidutsläppen kommer från bilar. För många är dock bilen ett måste i vardagen och ibland kan ta länge att hitta medel för att minska utsläppen eller så är sådana medel inte ekonomiskt möjliga för alla. LokalTapiola Finans kompenserar utsläppen från privatkunders bilar som bolaget finansierat och som försäkrats med bolagsgruppens försäkringar utan att uppbära en tilläggsavgift av kunden.

Klimatkompensationen omfattar alla bilar vars koldioxidutsläpp är under 160g/km och därmed även bilar som är i genomsnitt över 12 år gamla.

För att genomföra kompensationen har LokalTapiola Finans gjort utsläppsminskande investeringar via projekt som ingår i mekanismen för en ren utveckling i FN:s klimatavtal. Med hjälp av investeringarna har man uppnått en utsläppsminskning som motsvarar 100 000 CO2-ton och som används till att kompensera utsläppen från bilarna som finansieras. Utsläppsmängden som kompenseras har beräknats i enlighet med den genomsnittliga längden för avtalsstocken och bilarnas utsläpp utgående från de genomsnittliga fordonskilometrarna per år. Vid behov ökas volymen för utsläppsminskning. Samtidigt letar vi efter nya alternativ för utsläppsminskning och kompensation. Programmet gäller tillsvidare och programmets form och sättet på vilket det genomförs ändrar eventuellt i framtiden utgående från erfarenheterna.


Frågor om finansiering av bil och maskiner?

Kundtjänst

Tel. 09 478 44 501
Öppet måndag–fredag kl. 9–16
Skicka ett meddelande till oss:

Privatkunder: Skicka ett meddelande i nättjänsten
Företagskunder: yritysasiakkaat@lahitapiolarahoitus.fi

I försäkringsärenden kan du kontakta kundtjänsten vid ditt regionbolag. Se våra kontaktuppgifter här.

Bekanta dig med bilförsäkringar.

Ta hand om ärenden smidigt i lokaltapiola finans nättjänst

I LokalTapiola Finans nättjänst kan du

 • titta på uppgifter om avtalet och fakturor
 • kontrollera slutskulden i avtalet
 • ändra dina uppgifter
 • justera betalningsplanen

Logga in i nättjänsten

Information om LokalTapiola FInans värdepapperiseringsarrangemang och LT Autohallinto DAC hittar du här.

Vanliga frågor om bilfinansiering och finansiering av arbetsmaskiner


Du får kreditbeslutet och finansieringsanbudet direkt av försäljaren.


Ja. Du behöver dock en utförselfullmakt. Du kan ansöka om utförselfullmakt i LokalTapiola Finans nättjänst eller genom att kontakta kundtjänsten. Logga in i nättjänsten. Observera att vi kontrollerar ditt avtal och vid behov försäkringsskyddet för fordonet i försäkringsbekräftelsen du skickat före vi beviljar fullmakten. När du ansöker om utförselfullmakt ska du meddela tidpunkten för resan samt landet du ska resa till. För utförselfullmakten uppbär vi en avgift enligt prislistan. Öppna prislistan. Observera att du måste ha registreringsbevisets tekniska del med dig när du reser utomlands.

Utförselfullmakter beviljats tillsvidare inte till Ryssland, Belarus eller Ukraina.


Ja. När en extra betalning är större än hälften av betalningsposterna i betalningsplanen, minskar den extra betalningen kreditkapitalet och den totala räntan. En extra betalning påverkar först den sista betalningsposten i betalningsplanen och därefter lånetiden. När en extra betalning är mindre än hälften av betalningsposterna i betalningsplanen, riktar vi automatiskt betalningen till kommande ofakturerade betalningsposter. Med extra betalning avses en summa som överstiger det totala beloppet för obetalda fakturor i avtalet. Kontakta kundtjänsten om du vill att en extra betalning hanteras på något annat sätt.


Ja. Kontrollera först den gällande slutskulden i LokalTapiola Finans nättjänst. Logga in i nättjänsten.


Utöver trafikförsäkring ska fordonet försäkras med kaskoförsäkring som inkluderar kollisionsskydd och finansieringsskydd. Försäkringstagaren ska vara personen som undertecknat avbetalningsavtalet och är registrerad som fordonets innehavare eller familjemedlem som bor i samma hushåll med en sådan person och är registrerad som fordonets innehavare. Självrisken i försäkringen kan vara högst 1 000 €.


När avtalet gått ut gör vi en elektronisk överlåtelseanmälan för fordonet till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Vi meddelar dig om överlåtelseanmälan och skickar certifikatet per post. Registrering i den nya ägarens namn ska göras inom 7 dagar efter dateringen av överlåtelseanmälan. Registreringen kan göras på adressen www.traficom.fi, på en besiktningsstation eller via ditt försäkringsbolag. Gå till Traficoms webbsidor.


Ja. Kontakta kundtjänsten i frågor som gäller registreringsändringar. För att lägga till innehavare uppbär vi en avgift enligt prislistan. Öppna prislistan.


Du kan leta upp en köpare av fordonet. Fordonet får inte överlåtas till köparen före hela den återstående skulden i ditt avbetalningsavtal betalats och en överlåtelseanmälan för fordonet gjorts i ditt namn. Om du vill att fordonet överlåts till köparen efter att slutskulden betalats ska du kontakta kundtjänsten i samband med betalningen av slutskulden.


Innehavaren av fordonet kan avställa det i Traficoms tjänst Mina ärenden. Gå till Traficoms webbsidor. Ett finansierat fordon som avställts måste vara försäkrat med delkasko.


Ja. Kontakta kundtjänsten om du vill ändra förfallodag. För ändring av förfallodag uppbär vi en avgift enligt prislistan. En ändring av förfallodagen kan påverka längden på följande faktureringsperiod och ändra lånetiden i avtalet. Det går inte att ändra förfallodagen på en faktura som förfallit. Om du behöver mer tid att betala en faktura kan du kontakta kundtjänsten.


Ja. Du kan få fakturorna elektroniskt som e-faktura. Du kan lätt ingå ett avtal om e-faktura i din egen nätbank. Följ bankens anvisningar om att ingå avtal om elektronisk faktura och välj LokalTapiola Finans Ab som e-fakturerare. Din personbeteckning räcker som identifieringsuppgift i avtalet. Observera att det tar några vardagar före avtalet om e-faktura träder i kraft. Observera även att eventuella betalningspåminnelser skickas per post även om du använder e-faktura. Du kan även få fakturorna per e-post. Kontakta kundtjänsten om du vill ha fakturorna per e-post.


Lättast ger du respons via responsblanketten på LokalTapiolas webbplats. Du kan även ge respons per telefon genom att ringa kundtjänsten. Vårt mål är att reda ut vad som orsakar missnöje och vilka delar av kundbetjäningen våra kunder uppskattar.

Om vi i samband med en reklamation inte lyckas hitta en lösning som du är nöjd med kan du som konsument få information och hjälp av konsumentrådgivningen. Gå till konsumentrådgivningens webbsidor. En konsument kan även skriftligt föra ett ärende till Konsumenttvistenämnden.

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer om avgörande och kan låta bli att handlägga ett ärende om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen. Om meningsskiljaktigheterna avgörs i en domstol ska talan väckas hos tingsrätten på kredittagarens bostadsort om kredittagaren inte vill väcka talan hos tingsrätten på kreditgivarens hemort. I andra ärenden än konsumentärenden kan talan även väckas hos Helsingfors tingsrätt.


Finansiering av arbetsmaskiner med avbetalning

 • För företag och privatkunder
 • Avsedd för anskaffning av nya och begagnade arbetsmaskiner.
 • En flexibel och trygg finansieringsform där arbetsmaskinen som köps fungerar som säkerhet.
 • Du kan ansöka om betalningsfria månader, ändra betalningsplanen, göra extra avbetalningar eller till och med betala hela det avtalade beloppet före avtalstiden går ut.
 • Fråga efter avbetalningsfinansiering direkt av affären.

Leasing för företag

 • Avsedd för företagskunder för finansiering av nya och begagnade fordon och maskiner.
 • Leasingfinansiering innebär långvarig leasing som gör att företaget kan skaffa utrustning kostnadseffektivt med en lämplig betalningsplan.
 • Vår leasingtjänst erbjuds av återförsäljare av fordon och maskiner.

Priser på tjänsterna


Tjänstleverantör

LokalTapiola Finans Ab


Välj Finlands populäraste bilförsäkring

Vi har förbättrat kaskoförsäkringarna ytterligare och nu får du mer omfattande försäkringar till samma pris. En parkeringsförsäkring ingår nu i Omfattande kasko och Lyxkasko samt djurkollisionsförsäkring i alla våra kaskon.

Bekanta dig

Börja köra klimatkompenserat

På Autotie.fi hittar du en bil till vilken du får LokalTapiolas bilfinansiering och försäkringar. Börja köra klimatkompenserat genom att besöka Autotie.fi.

Autotie.fi