Flexibel bilfinansiering från LokalTapiola Finans

LähiTapiola Rahoitus

Vi erbjuder avbetalningsfinansiering för köp av bil och maskiner i samarbete med bil- och maskinaffärer samt importörer. Dessutom erbjuder vi leasingfinansiering till företag.

Du får snabbt kreditbeslutet och finansieringsanbudet direkt av bilaffären.

Finansiering av bil och arbetsmaskiner med avbetalning

 • För företag och privatkunder
 • Med avbetalning kan du finansiera köp av nya och begagnade fordon och arbetsmaskiner.
 • En flexibel och trygg finansieringsform med säkerhet.
 • Fordonet som köps fungerar som säkerhet.
 • Under finansieringstiden är LokalTapiola Finans registrerad som fordonets ägare. Kunden blir ägare till fordonet när hela det avtalade beloppet betalats.
 • Du kan ansöka om amorteringsfria månader, ändra betalningsplanen, göra extra avbetalningar eller till och med betala hela det avtalade beloppet före avtalstiden går ut.
 • I allmänhet går det även att byta fordon under avtalstiden.

Leasing för företag

 • Avsett för företagskunder för finansiering av nya och begagnade fordon och maskiner.
 • Leasingfinansiering innebär långvarig leasing som gör att företaget kan skaffa utrustning kostnadseffektivt med en lämplig betalningsplan.
 • Vår leasingtjänst erbjuds av återförsäljare av fordon och maskiner.Frågor om finansiering av bil och maskiner?

Kundtjänst

Tel. 09 478 44 501
Öppet måndag-fredag kl. 9–16
asiakaspalvelu@lahitapiolarahoitus.fi

Växel

Tel. 09 478 44 500

I försäkringsärenden kan du kontakta kundtjänsten vid ditt regionbolag.

Bekanta dig med bilförsäkringar.

Ta hand om ärenden smidigt i lokaltapiola finans nättjänst

I LokalTapiola Finans nättjänst kan du

 • titta på uppgifter om avtalet och fakturor
 • kontrollera slutskulden i avtalet
 • ändra dina uppgifter
 • justera betalningsplanen

Logga in i nättjänsten


Vanliga frågor om bilfinansiering och finansiering av arbetsmaskiner

Hur kan jag få finansiering för fordon av LokalTapiola Finans?


Du får kreditbeslutet och finansieringsanbudet direkt av försäljaren.

Kan jag resa utomlands med ett finansierat fordon?

Ja. Du behöver dock en utförselfullmakt. Du kan ansöka om utförselfullmakt i LokalTapiola Finans nättjänst eller genom att kontakta kundtjänsten. Observera att vi kontrollerar ditt avtal och vid behov försäkringsskyddet för fordonet i försäkringsbekräftelsen du skickat före vi beviljar fullmakten. När du ansöker om utförselfullmakt ska du meddela tidpunkten för resan samt landet du ska resa till. För utförselfullmakten uppbär vi en avgift enligt prislistan. Observera att du måste ha registreringsbevisets tekniska del med dig när du reser utomlands.

Säkerhet som ryska tullen kräver för bilar ägda av finansbolag

Finska tullen har meddelat att ryska tullen godkänt en lista på de finansbolag vars fordon som innehavs av privatpersoner är befriade från säkerhet. LokalTapiola Finans finns på listan som ryska tullen godkänt. Du behöver dock fortfarande en utförselfullmakt för resan.

Tilläggsuppgifter finns på finska tullens webbplats

Kan jag betala en större engångssumma?

Ja. En extra betalning som överstiger betalningsposten i avtalets betalningsplan minskar lånekapitalet och den totala räntan. Extra betalningar i enlighet med betalningsposten i betalningsplanen och extra betalningar som är mindre än betalningsposten hänförs automatiskt till kommande ofakturerade betalningsposter. En extra betalning påverkar först den sista betalningsposten i betalningsplanen och därefter lånetiden. Med extra betalning avses en summa som överstiger det totala beloppet för obetalda fakturor i avtalet. Kontakta kundtjänsten om du vill att en extra betalning hanteras på något annat sätt.

Kan jag betala hela lånet mitt under avtalstiden?

Ja. Kontrollera först den gällande slutskulden i LokalTapiola Finans nättjänst.

Hur ska ett fordon som finansierats med avbetalning försäkras?

Utöver trafikförsäkring ska fordonet försäkras med kaskoförsäkring som inkluderar kollisionsskydd och finansieringsskydd. Försäkringstagaren ska vara personen som undertecknat avbetalningsavtalet och är registrerad som fordonets innehavare eller familjemedlem som bor i samma hushåll med en sådan person och är registrerad som fordonets innehavare. Självrisken i försäkringen kan vara högst 1 000 €.

Hur kan jag registrera fordonet i mitt namn när avtalet gått ut?

När avtalet gått ut gör vi en elektronisk överlåtelseanmälan för fordonet till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Vi meddelar dig om överlåtelseanmälan och skickar certifikatet per post. Registrering i den nya ägarens namn ska göras inom 7 dagar efter dateringen av överlåtelseanmälan. Registreringen kan göras på adressen www.traficom.fi, på en besiktningsstation eller via ditt försäkringsbolag.

Kan jag lägga till en annan innehavare av fordonet?

Ja. Kontakta kundtjänsten i frågor som gäller registreringsändringar. För att lägga till innehavare uppbär vi en avgift enligt prislistan.

Kan jag sälja fordonet under avtalstiden?

Du kan leta upp en köpare av fordonet. Fordonet får inte överlåtas till köparen före hela den återstående skulden i ditt avbetalningsavtal betalats och en överlåtelseanmälan för fordonet gjorts i ditt namn. Om du vill att fordonet överlåts till köparen efter att slutskulden betalats ska du kontakta kundtjänsten i samband med betalningen av slutskulden.

Kan ett fordon som finansierats med avbetalning avställas?

Innehavaren av fordonet kan avställa det i Traficoms tjänst Mina ärenden på adressen www.traficom.fi. Ett finansierat fordon som avställts måste vara försäkrat med delkasko.

Kan jag ändra förfallodagen i en faktura?

Ja. Kontakta kundtjänsten om du vill ändra förfallodag. För ändring av förfallodag uppbär vi en avgift enligt prislistan. En ändring av förfallodagen kan påverka längden på följande faktureringsperiod och ändra lånetiden i avtalet. Det går inte att ändra förfallodagen på en faktura som förfallit. Om du behöver mer tid att betala en faktura kan du kontakta kundtjänsten.

Kan jag få e-faktura?

Ja. Du kan få fakturorna elektroniskt som e-faktura. Du kan lätt ingå ett avtal om e-faktura i din egen nätbank. Följ bankens anvisningar om att ingå avtal om elektronisk faktura och välj LokalTapiola Finans Ab som e-fakturerare. Din personbeteckning räcker som identifieringsuppgift i avtalet. Observera att det tar några vardagar före avtalet om e-faktura träder i kraft. Observera även att eventuella betalningspåminnelser skickas per post även om du använder e-faktura. Du kan även få fakturorna per e-post. Kontakta kundtjänsten om du vill ha fakturorna per e-post.

Hur kan jag ge respons?

Lättast ger du respons via responsblanketten på LokalTapiolas webbplats. Du kan även ge respons per telefon genom att ringa kundtjänsten. Vårt mål är att reda ut vad som orsakar missnöje och vilka delar av kundbetjäningen våra kunder uppskattar.

Om vi i samband med en reklamation inte lyckas hitta en lösning som du är nöjd med kan du som konsument få information och hjälp av konsumentrådgivningen. En konsument kan även skriftligt föra ett ärende till Konsumenttvistenämnden.

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer om avgörande och kan låta bli att handlägga ett ärende om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen. Om meningsskiljaktigheterna avgörs i en domstol ska talan väckas hos tingsrätten på kredittagarens bostadsort om kredittagaren inte vill väcka talan hos tingsrätten på kreditgivarens hemort. I andra ärenden än konsumentärenden kan talan även väckas hos Helsingfors tingsrätt.

Tjänstleverantör

LokalTapiola Finans Ab


Välj Finlands populäraste bilförsäkring

Vi har förbättrat kaskoförsäkringarna ytterligare och nu får du mer omfattande försäkringar till samma pris. En parkeringsförsäkring ingår nu i Omfattande kasko och Lyxkasko samt djurkollisionsförsäkring i alla våra kaskon.

Bekanta dig