Tilit Dagliga banktjänster från S-Banken

S-pankki mies

Som kund i LokalTapiola sköter du dina dagliga bankärenden i S-Banken. Du har tillgång till S-Bankens produkt- och serviceurval samt ett mångsidigt och omfattande kundbetjäningsnätverk.

Välkommen som kund i en bank med heltäckande service

Som kund i LokalTapiola får du alla nödvändiga tjänster från S-Banken:

  1. Avgiftsfria basbanktjänster

    S-gruppens ägarkunder har ingen månads- eller årsavgift för S-Bankens brukskonto, bankkort eller webbank. Om du inte ännu är ägarkund, nu lönar det sig att ansluta.
  2. Lån för livets utgifter

    S-Bankens urval omfattar flera olika lånealternativ från kredit utan säkerhet till bostadslån.
  3. Bonus och betalningssättsförmån

    När du betalar dina inköp i S-gruppen med S-Förmånskortet Visa, intjänar du samtidigt S-gruppens Bonus och en betalningssättsförmån på 0,5 %. S-gruppens Bonus och betalningssättsförmånen betalas månatligen till ditt konto i S-Banken.

Såhär byter du till S-Banken

S-Banken och LokalTapiola Bank fusionerades 26.10.2015

Du ser alla dina bankprodukter och –tjänster i S-Bankens webbank.