Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
 • Första gången på en snöskoter? Undvik dessa vanliga fel och faror

  26.2.2021 | Säkerhet

  Snöskoterns effekt kan överraska en nybörjare men ibland också en erfaren förare. Snöskoteråkning är ett utmärkt sätt att röra sig i vinterterrängen, men man ska vara medveten om riskerna. Vi samlade tips för säker körning samt information om vanliga faror.

 • Den låga summan förbryllar: Företagarnas genomsnittliga sjukdagpenning är bara några tior per dag

  25.2.2021 | Arbetsliv

  Finländska företagare betalade den lagstadgade FöPL-försäkringen enligt en genomsnittlig arbetsinkomst på 21 900 euro år 2019. Sjukdagpenningen som Fpa betalar enligt denna arbetsinkomst är bara cirka 51 euro per dag. När det blir dags för pension, skulle en företagare som nu är över 40 år få 706 euro i pension per månad vid 68 års ålder. Specialisten uppmanar därför företagarna att förutse sin framtida inkomst och att framför allt ta reda på vad det fritt valda premiebeloppet för FöPL påverkar.

 • LokalTapiola: Hushållens förmögenhet har ökat med över 4 000 euro på ett år – den ekonomiska tillväxten i Finland tar fart i slutet av året

  24.2.2021 | Ekonomi

  Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings nya Översikt över ekonomi och förmögenhet har förmögenheten för de finländska hushållen tack vare de stigande börskurserna ökat i genomsnitt med över 6 000 euro på fyra år. För att kompensera värdeminskningen på bostäder utanför huvudstadsregionen, borde man ha sparat i genomsnitt 100 euro per månad.

 • Vintersemesterperioden syns som en topp i antalet olycksfall – reseförsäkringen ger också skydd under resor i hemlandet

  22.2.2021 | Hälsa

  Olycksfallen vid slalomåkning, längdskidåkning och andra utomhusaktiviteter ökar i allmänhet betydligt under vintersemestrarna. I år ligger utlandsresorna på is, men många rör sig inom Finland eller planerar en inrikesresa. Reseförsäkringen gäller också på skidresor eller i en hyrstuga i hemlandet, när destinationsorten är över 50 kilometer från hemmet eller den egna fritidsbostaden. Nedan finns tips för en trygg semester.

 • En femtedel av olycksfallen på arbetsplatser sker i korridorer och passager - genom att minska olycksfallen kunde arbetsgivarna spara över 100 miljoner euro

  19.2.2021 | Arbetsliv

  Vart femte olycksfall på arbetsplatser inträffar i korridorer och passager. Enligt LokalTapiolas ersättningsstatistik skadar sig arbetstagare ofta lite allvarligare i dessa arbetsolycksfall och sjukledigheterna är till och med en vecka längre än vid olycksfall som inträffar annanstans. Att minska arbetsolycksfallen är enligt specialisten en helhet som består av många saker och börjar från lokalitetsplanering och hantering av varuströmmar. Man borde också beakta mänskliga faktorer i arbetssätten; möjliggöra oavbruten koncentration, minska mängden saker som görs och övervakas samtidigt och fästa uppmärksamhet på den psykiska belastningen som man vet ökar risken för arbetsolycksfall.

 • LokalTapiolas kunder hade ett exceptionellt skadeår– coronaviruset och väderfenomen påverkade antalet skador

  17.2.2021 | Säkerhet

  LokalTapiola-gruppen betalade sammanlagt 744 miljoner euro skadeförsäkringsersättningar till sina kunder. Det exceptionella coronaåret påverkade det sammanlagda antalet skador som kunderna anmält samt betalda ersättningar, vilka minskade en aning från år 2019. Antalet skador orsakade av stormar ökade tydligt jämfört med år 2019.

 • LokalTapiola-gruppens resultat och solvens var bra trots coronapandemin

  17.2.2021 | Ekonomi

  LokalTapiola-gruppens totalresultat var 245,9 miljoner euro. Både placeringsintäkterna och det goda resultatet inom försäkringsverksamheten bidrog till det positiva totalresultatet.

 • Hurdant var det rekordvarma året 2020 för skogsägare? Vilka risker väntas i år?

  16.2.2021 | Lant- och skogsbruk

  Fjolåret minns man förutom på grund coronapandemin också på grund av de kraftiga väderfenomenen. År 2020 omfattade kraftiga vindar och stormar, störtregn och översvämningar. Speciellt i norra Finland var snölasten rätt så stor i fjol vintras. Även om man i nyheterna talade om mäktiga naturfenomen var alla skador som skogsägarna drabbades av ändå inte exceptionellt stora jämfört med tidigare år. Situationen kan vara annan i år och man tror att det speciellt på vintern kan uppstå snöskador men också sorkskador ställvis.

Ladda mer