Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
 • Verkställande direktör Mikko Kuusilehto: ”Varje direktör borde ta arbetarskyddet på allvar”

  7.5.2021 | Arbetsliv

  När Mikko Kuusilehto började som operativ direktör på Kuusakoski märkte han att det fanns saker att förbättra i företagets arbetarskydd. Talen för olycksfallsfrekvensen var höga och speciellt vanligt var det med korta frånvaron. Man beslöt att börja granska och förbättra arbetarskyddet i företaget. Kuusilehto började prata om arbetarskyddet på varje personalmöte. Kulturförändringen i företaget skulle inte ha skett utan upprepning, skapande av tydliga processer och att göra personalen medveten om riskerna och för detta ska cheferna ha ett stort tack. Kuusilehto ger sina konkreta tips för förändring av arbetarskyddskulturen.

 • Har du köpt en stuga? Ta vara på våra tips för att förebygga brand-, läckage- och stormskador

  3.5.2021 | Säkerhet

  Handeln med fritidsbostäder har varit livlig under den exceptionella coronatiden. Det lönar sig att använda lite tid för några säkerhetsåtgärder när du åker till en ny stuga eller åker till stugan första gången efter vintern. När man har beaktat riskerna för bränder, stormar och till exempel läckageskador är det lugnare att vara på stugan och också när man inte är där. Vi samlade tips för att öppna stugan på våren.

 • Juristens tips för tillväxtföretagare: Lita inte enbart på din avtalspartners jurist - Undvik dessa vanliga fallgropar vid ingående av avtal

  28.4.2021 | Arbetsliv

  Bra hantering av avtalsrisker är en central garanti för företagens konkurrensförmåga. Ett avtal som glömts i brådskan eller formulerats dåligt kan som värst stjälpa hela affärsverksamheten och leda till konkurs. När arbetet är hektiskt, identifierar företagaren inte nödvändigtvis själv alla risker och hinner inte sätta sig in i alla avtalsvillkor och förpliktande paragrafer som avtalspartnern erbjuder. En jurist som specialiserat sig på avtal mellan företag uppmanar att regelbundet gå igenom alla avtal som är kritiska för företaget och att göra dem så tydliga som möjligt. Även företagets interna ansvar om iakttagandet av avtalen ska gås igenom med personalen speciellt i företag, vars verksamhet ännu inte är etablerad.

 • En topp i hjortdjurskollisioner i början av sommaren – en förhöjd olycksrisk för motorcyklar och mopeder

  26.4.2021 | Säkerhet

  Hösten är årets farligaste tid med tanke på hjortdjursolyckor, men överraskande många olyckor inträffar även i maj-juni. I djurkollisioner skadas årligen många bilister, men också tiotals motorcyklister. Risken för allvarliga personskador ökar vid motorcykel- eller mopedkollisioner eftersom det inte finns någon skyddsram runt föraren. I början av körsäsongen lönar det sig att iaktta vägrenarna noggrant eftersom också djuren börjar röra sig när vädret blir varmare.

 • Säsongsstarten för motorcyklar och mopeder syns på vägarna och i försäkringsbolagen

  23.4.2021 | Säkerhet

  Antalet motorcyklar och mopeder ökar i trafiken under våren när vädret blir varmare. Ju fler körkilometrar desto fler olyckor och riskerna är högre speciellt i början av säsongen, då vägarnas skick och bristfällig körkänsla kan överraska. Utöver serviceåtgärderna under början av säsongen måste man också komma ihåg påställningen av fordonet och att kontrollera försäkringarna.

 • Tyttö tekee etätöita.

  Företagare, skulle det vara dags att sätta försäkringarna i skick?

  23.4.2021 | Arbetsliv

  Coronatiden har inom många branscher varit en ekonomisk utmaning för företagare och många har varit tvungna att använda sina besparingar. Uppbyggandet av företagarens personskydd börjar alltid med de lagstadgade försäkringarna, med vilka man skapar grunden för den sociala tryggheten. Syftet med den sociala tryggheten är att täcka minimiutkomsten i exceptionella situationer.

 • Hemmet, stugan, båten och bilen behöver olika typer av släckare – experten rekommenderar att fästa uppmärksamhet vid släckarens storlek och innehåll

  22.4.2021 | Säkerhet

  Brandsläckaralternativen är många och ibland kan mångfalden vara förvirrande. Experten rekommenderar att man har en vätskesläckare i hemmet. I lokaler och utrymmen som är kalla på vintern, till exempel stugan eller båten, är en pulversläckare det bästa alternativet. Det största misstaget är att helt sakna en släckare. När man väljer släckare lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid storleken och innehållet. Man måste även försäkra sig om att släckaren fungerar genom att låta granska släckaren regelbundet.

 • Chef: Konflikter uppstår även vid distansarbete - ta itu med problemen i tid men akta dig för att lyssna för mycket

  22.4.2021 | Arbetsliv

  På arbetsplatser uppstår konflikter redan enbart på grund av att människorna är olika och att man ser på sakerna från olika synvinklar. Konflikter framkallar känslor och man ska inte vara rädd för dem utan man ska lära sig sätt att effektivt lösa konflikter, påminner arbetsplatsmedlare Eeva Jaakonmäki.

Ladda mer