Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tillökning i familjen? Detta är de mest vanliga försäkringsärenden som en företagarförälder måste fundera på inför den kommande förändringen i livet

21.10.2021 - Arbetsliv

När en som är företagare väntar tillökning i familjen finns det många saker att fundera på. Vi samlade de viktigaste frågorna i anslutning till företagets försäkringar och det egna personskyddet, som en blivande företagarförälder har att fundera på inför den stora förändringen i livet.

Albert Mäkelä som är sakkunnig hos Företagarna i Finland berättar, att företagets verksamhet ska planeras i god tid före familjeledigheten börjar, för att man ska kunna bereda sig på den nya situationen.

- Att kombinera familjeledighet och företagsverksamhet är ofta en stor utmaning och merparten av företagarna försöker fortsätta sin företagsverksamhet under familjeledigheten. Hur bra man lyckas kombinera företagsverksamheten och familjeledigheten beror naturligtvis på företagets bransch och storlek. Den familjeledighetsreform som träder i kraft i augusti nästa år kommer att göra det avsevärt lättare för företagare att kombinera familjeledighet och företagsverksamhet, beskriver Mäkelä.

För det första skulle det vara bra att gå igenom företagets försäkringar med en sakkunnig före man tar ut sin familjeledighet. Det lönar sig inte att lämna onödiga försäkringar i kraft, men inte heller att betala i onödan. Å andra sidan lönar det sig att anpassa företagarens egna försäkringsskydd enligt den nya situationen. Det är många som funderar på giltigheten för personförsäkringar som tecknats via företaget.

- Det är inte nödvändigt att teckna någon ny försäkring på grund av familjeledighet, men ett barns födelse är en av de livssituationer, där var och en borde stanna upp och kontrollera stöttepelarna i den egna ekonomin. Har man en tillräcklig ekonomisk buffert och hur kan man öka förmögenheten, säger LokalTapiolas livstrygghetsexpert för företagare Tuomo Mikolanniemi.

FöPL-försäkringen kan sägas upp eller hållas i kraft

Till att börja med är det bra om företagaren beslutar sig för om hen tänker arbeta under sin familjeledighet. Man kan säga upp FöPL-pensionsförsäkringen på grund av familjeledigheten, om man lägger företagsverksamheten på hyllan under ledigheten. Om företagaren också har en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare, upphör även dess giltighet vid FöPL-försäkringens upphörande.

– Om man inte har för avsikt att arbeta eller bara arbetar under minimiinkomstgränsen, kan FöPL-försäkringen avslutas under föräldraledigheten. Då ska man också komma ihåg att säga upp den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare. Det är bra att korrigera arbetsinkomsten hos arbetspensionsbolaget om man fortsätter att arbeta men kanske minskar på arbetet på grund av den nya familjesituationen, ger Mikolanniemi som råd.

Om företagaren avslutar den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare, kan hen vid behov teckna en olycksfallsförsäkring för personkunder under föräldraledighetstiden, vilken ger ett tilläggsskydd vid olycksfall.

– En bra sak är att det inte krävs en hälsodeklaration för olycksfallsförsäkringen, dvs. att gamla skador eller sjukdomar inte begränsar ersättningen av framtida olycksfall, ifall man måste byta mellan försäkringar, säger Mikolanniemi.

Jämlikhet för alla – för företagaren gäller samma förmåner som för alla andra

Företagshälsovården kan också hållas ikraft under föräldraledigheten, förutsatt att samma förmån även är tillgänglig för andra anställda - om det är ett företag som har anställda. Detta gäller även frivillig sjukkostnadsförsäkring.

– Vanligen gäller inte sjukkostnadsförsäkringen, som utvidgar företagshälsovården och som tecknats av arbetsgivaren, under familjeledighetstiden men arbetsgivaren kan besluta annat. Således kan företagaren om hen vill, också hålla i kraft sjukkostnadsförsäkringen under sin familjeledighet. Sjukkostnadsförsäkringar och andra försäkringsskydd som tecknats för att trygga den egna ekonomin ska hållas i kraft, om plånboken tillåter, eftersom det vanligen krävs en ny hälsodeklaration om de har avslutats och senare ska tecknas på nytt, säger Mikolanniemi.

Före man går på föräldraledighet finns det också skäl att kontrollera företagets försäkringar, särskilt ansvars- och rättsskyddsförsäkringarna.

– I vissa situationer lönar det sig att hålla dem i kraft även under familjeledighetstiden, eftersom ersättningen av gamla ansvar eller avtal förutsätter att försäkringarna har varit i kraft oavbrutet. Detta kan man utreda hos det egna försäkringsbolaget, berättar Mikolanniemi.

Det lönar sig att gå igenom försäkringarna före barnet föds, så att behövliga ändringar eller tillägg inte i misstag glöms när babyvardagen börjar.

– Och naturligtvis funderar alla blivande föräldrar också på försäkringar för det ofödda barnet och frågar råd även av sina vänner, funderar Mikolanniemi.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer