Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Barns simkunnighet bekymrar – "i värsta fall har coronatiden långtgående följder"

12.10.2021 - Säkerhet

Under coronatiden stängdes simhallarna på många orter och det blev en paus i simundervisningen. I Finland är det viktigt att lära sig att agera i vatten och att vid behov också kunna hjälpa en vän. I år har ovanligt många människor dött i drunkningsolyckor. Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund har med stöd av LokalTapiola utarbetat en ny utbildningshelhet för skolor om trygghet i och vid vatten samt på isen.

De tusen sjöarnas land och öar omgiven av hav. I Finland finns vatten nära både i vardagen och på fritiden, vilket framhäver betydelsen av simkunnighet och att lära sig att tryggt röra sig i och vid vatten och på isen. Alla av oss kan tyvärr inte simma ännu. Simundervisningen för barn och skolornas simlektioner har också varit begränsade på grund av coronapandemin under de senaste åren. Enligt en utredning av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) blev det paus i simundervisningen i över hälften av simhallarna i Finland.

- I värsta fallet kan restriktionerna under coronatiden få långtgående inverkan på barns simkunnighet. Redan före pandemin var det inte möjligt att ge simlektioner i alla skolor och nu har det även varit paus i fritidssimskolorna på många orter. På basis av undersökningar vet vi att cirka var fjärde sjätteklassist i Finland inte har tillräckliga simkunskaper och nu är man oroade över att denna grupp ska växa. Det tar tid att åtgärda luckorna i kunskaperna, säger Kristiina Heinonen verksamhetschef i FSL.

Enligt den nordiska definitionen av simkunnighet är en person simkunnig som på djupt vatten kan simma 200 meter i ett sträck varav 50 meter på ryggen. Enligt den senaste undersökningen om simkunnighet, som publicerades 2017, klarade 24 procent av sjätteklassisterna inte detta.

Många drunkningar under värmeböljan i sommar – det är dags att vakna

I år har vattnet tagit ovanligt många människoliv i Finland. Enligt FSL:s förhandsstatistik drunknade sammanlagt 131 personer under januari-september. Detta är 38 fler än under motsvarande period i fjol och flest sedan år 2014. Många hamnade i vatten särskilt under de varma sommarmånaderna.

- Merparten av dem som drunknar är förstås vuxna och äldre personer, men även för barn är drunkning fortfarande en av de största olycksfallsrisker som leder till dödsfall. Vi vuxna kan lätt glömma att vara försiktiga när vi rör oss i och vid vatten och på isen, men denna attityd behöver och ska inte föras vidare till nästa generation, säger projektchef Antti Määttänen i LokalTapiola.

- Vi pratar mycket om trafikrisker och trafikdöda i samhället, vilka är cirka två hundra om året. I trafiken har antalet personskador minskats genom ett ihärdigt säkerhetsarbete. Borde vi börja prata med samma vikt om riskerna i samband med vatten, frågar Määttänen.

Sätt att förbereda sig när man rör sig i och vid vatten och på isen – en ny utbildningshelhet för skolor

För att man så omfattande som möjligt runt om i Finland ska kunna bekanta sig med risker och glädjeämnen med vatten och is har FSL producerat en ny utbildningshelhet för skolor Vesi- ja jääturvallisuus tutuksi. Den är särskilt planerad för att användas i lågstadier, men alla har gratis tillgång till den på webben.

För barn och unga erbjuder helheten praktiska tips om vatten och is samt sätt att förebygga olyckor. Lärarna kan använda materialet som en del av undervisningen i olika ämnen. FSL har fått stöd av LokalTapiola och Otavas Oppimisen Palvelut för produktionen av utbildningshelheten.

- Naturligtvis ersätter inte utbildningshelheten skolornas simlektioner, men med hjälp av den kan man bekanta sig med att röra sig i och vid vatten och på isen ur olika synvinklar. Vatten finns med oss i våra liv på så många sätt. Övningarna ger upphov till att eleverna till exempel lär sig att se riskställen i den egna närmiljön och att fundera över hur de tryggt kan hjälpa en som hamnat i vatten, säger Heinonen.

- Materialet kan vara särskilt värdefullt i kommuner där det inte finns någon simhall eller det är långt till närmaste simplats. Då kan man prata om vattensäkerhet och på torra land öva sig att fungera i vatten och när man sedan kommer till en plats där man kan simma är det lättare att lära sig, säger Määttänen.

Bekanta dig med utbildningshelheten Vesi- ja jääturvallisuus tutuksi på adressen www.vesiturvallisuus.fi. Materialet kommer att översättas till svenska under år 2022.

LokalTapiola är Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds (FSL) långvariga samarbetspartner. Som en del av samarbetet har vi tidigare publicerat handboken Lär barnet bli vän med vattnet, vilken är avsedd för småbarnsföräldrar. LokalTapiola regionbolagen donerar årligen tiotals livbojar runtom i Finland. LokalTapiola stöder FSL:s mål enligt vilket ingen som bor i Finland ska behöva drunkna på grund av bristande simkunnighet, utan var och en av oss ska kunna simma och rädda en som hamnat i vatten.