Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Minnas möte fick ett abrupt slut: ”Det hördes en kraftig smäll när en 25 meter hög gran föll på vårt hus”

24.8.2021 - Säkerhet

Talo jonka päälle kaatui puu.

Minna Nordmans familj minns särskilt bra en dag i maj då en enorm, hundraårig gran föll på familjens hus. Trädet som föll från granntomten orsakade stora skador och innebar förvånansvärt många saker att utreda. Det var inte bara trädet som föll som orsakade skador utan även störtregnet som under åtta timmars tid rann genom taket in i husets konstruktioner.

Minna Nordman som jobbar med HR-frågor kommer aldrig att glömma den distansutbildningen. Ute härjade en storm som var kraftigare än normalt och plötsligt hörde hon ett mycket hårt ljud - nästan som en explosion. Hon hade just sekunderna innan stängt av kameran och mikrofonen på datorn. Hon såg genom fönstret att en sex meter lång grantopp hängde från taket och kvistarna tog i fönstret. Samtidigt sprang sonen skrikande ner från övre våningen. Då förstod Minna att ett enormt träd hade fallit på egnahemshuset.

Minna var nästan förlamad för en stund. Även om hon alltid hade påmint andra om hur viktigt det är att använda appen 112, var hon själv så chockad att hon inte ens kom ihåg att det finns en sådan app. Först hittade hon inte ens telefonnummer i sin telefon.

- Jag hade svårt att samla mina tankar och kunde inte agera förnuftigt, säger Minna när hon går igenom händelserna.

Ändå tur med stormen

Familjen Nordman hade tur i många avseenden. Deras 11-åriga dotter åt just mellanmål i köket och det var bara fråga om några centimeter så att inte fönstren i köket skulle ha splittrats över henne. Ett av barnen fanns i sitt rum på övre våningen, just på det ställe där trädet kom genom taket. Som tur var, saktade de stora kvistarna trädets fart så att bara några kvistar gick genom hela taket och själva stammen kom inte ända in. Och som ett mirakel så höll även takfönstret som bara fanns en halv meter därifrån.

- Äldsta sonens bil står vanligtvis parkerad på gården just på det ställe där trädet föll. Och det var tur att dottern strax innan hade hunnit komma hem och inte lämnade under trädet med sin cykel.

Mycket extra arbete

Familjen lyckades få tag på en större lyftkran redan samma kväll samt en skogsarbetare för att röja undan stammen och kvistarna. Samtidigt reparerades tegeltaket tillfälligt för att undvika ytterligare skador.

Redan efter några dagar hade allt skräp förts bort från gården. Därefter besökte flera specialister huset för att uppskatta skadans omfattning och påverkningar. Det var klart att utöver att tegeltaket måste repareras, borde också innertaket i övre våningen repareras och vattnet som runnit in i konstruktionerna torkas upp. Reparationerna gick inte helt enligt planerna.

- Vi fick till exempel inte längre tag på helt samma taktegel utan vi var tvungna att kompromissa med reparationen av tegeltaket. Det är bara fråga om utseendet men till all lycka fick vi taket tekniskt helt i skick. Dessbättre var specialisterna av den åsikten att konstruktionerna i själv huset inte vreds till följd av trädets tyngd vilket också skulle ha varit möjligt.

Minna har varit tvungen att utreda många saker i anslutning till skadan och dess reparation samt att lägga om sina tidtabeller för att kunna vara på plats för att utreda och säkerställa skötseln av ärendena. Semestrarna har försenat reparationerna.

Händelsen har lämnat sina spår hos alla i familjen och barnen är till exempel ogärna ensamma hemma vid åskoväder. Vi har också börjat hålla uppsikt över grannens träd och fundera på vilket av träden som faller härnäst och har redan kommit överens med grannen om att en liknande gran som den som föll ska bli brännved. Minna har dessutom kontaktat staden om några stora förgrenade granar som växer på stadens närliggande tomt och som oturligt också kan falla på huset. Ett förgrenat träd är alltid en risk.

- Vi är ändå förstås mycket tacksamma över att vi alla är i skick och att vår hemförsäkring omfattar reparationskostnaderna för denna skada, berättar Minna.