Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Enkät: Majoriteten är oroliga för hur säkra skyddsvägarna är – ”ta det lugnt i tätorterna nu när skolorna börjar”

9.8.2021 - Säkerhet

När skolorna börjar rör sig tusentals nya skolelever i trafiken. Enligt LokalTapiolas enkät är cirka 80 procent av finländarna oroliga för hur säkra skyddsvägarna är för barn som börjar skolan. Statistiken visar att ställen där man går över gatan fortfarande är farliga platser i trafiken. Vi lyfte upp några saker med vilka du kan förebygga farliga situationer när skolåret startar.

Skyddsvägen borde enligt namnet skydda personen som korsar vägen men många är oroliga för att det inte stämmer. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning är 82 procent av finländarna åtminstone lite oroliga för hur säkra skyddsvägarna är för barn som börjar skolan. Skyddsvägarnas betydelse framhävs åter när skolåret börjar och tusentals barn och unga rör sig mellan skolan och hemmet.

- Vi andra som rör oss i trafiken ska vara extra uppmärksamma även i bekanta miljöer eftersom det är mycket livligare trafik på vardagsmorgnarna när skolan startat. I tätorter lönar det sig att köra särskilt långsamt med bilen och cykeln åtminstone nära skolor och daghem så att du har mer tid att iaktta trafiken och reagera på olika situationer. Upptäcker du fotgängarna först i sista sekunden är farten sannolikt för hög. Tvärbromsningar är ett säkert tecken på att riskerna är alltför höga, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet vid LokalTapiola.

Enligt enkäten Vardagsgranskning upplever majoriteten av respondenterna att bilisterna och cyklisterna inte beaktar tillräckligt skyddsvägarna eller de som rör sig på dem. Enligt lag ska du köra försiktigt och med en sådan hastighet att du vid behov hinner stanna när du närmar sig en skyddsväg. Om en fotgängare redan är på skyddsvägen eller gör sig beredd att gå ut på den, ska du väja för hen.

- Trafiksäkerhet kräver samarbete och interaktion. Vi vuxna måste dock ta ansvar för säkerheten eftersom barn först måste lära sig att röra sig i trafiken och förstaklassisterna ännu saknar trafikvana, säger Alaviiri.

Många olycksfall och farliga situationer på skyddsvägarna

Oron för skolelevernas säkerhet på skyddsvägen kan delvis bero på att många har själv råkat ut för farliga situationer. På frågan om respondenterna själv råkat ut för en farlig situation eller olycka som fotgängare på en skyddsväg var 16 procent helt av samma åsikt och en dryg fjärdedel delvis av samma åsikt.

Statistiken visar att det fortfarande sker överraskande många olyckor på skyddsvägar. Enligt Institutet för Olycksinformation skedde 43 procent (29 fall) av olycksfallen där en fotgängare förolyckats under åren 2015–2019 på en skyddsväg. I talet ingår inte olycksfall orsakade av uppsåtliga gärningar och sjukdomsattacker. Av fotgängarna som förolyckats i tätorter var majoriteten över 40 år gamla men cirka var tionde högst 14 år gammal.

- Även om dödsfallen bland fotgängare och i trafiken i allmänhet minskat under de senaste årtiondena är riskerna fortfarande höga när man tar sig över en väg eller i korsningar. Nu när skolåret börjar är det bra att komma ihåg att till exempel ett annat fordon eller en buske kan skymma ett barn som närmar sig skyddsvägen. Det lönar sig även att minnas att barn ibland kan bete sig överraskande i trafiken och vara förberedd på det, säger Alaviiri.

Så här kan vi minska riskerna på skolvägen

3 tips för skolelever och föräldrar

  • Fundera tillsammans på vilken rutt som är säkrast för förstaklassisten när hen börjar skolan. Det är nödvändigtvis inte den kortaste rutten utan kan till exempel vara en längre rutt som har tunnel under vägen så att barnet inte behöver gå över vägen. Det lönar sig att på förhand öva in skolvägen och att diskutera den även på hösten.
  • Kom överens om användningen av mobilen. Om barnet har en telefon är det bra om den är i ryggsäcken under skolvägen. Då drar skärmen inte uppmärksamhet från trafiken. Om barnet behöver ringa eller skicka meddelanden på skolvägen är det bra om barnet stannar upp medan hen gör det.
  • Gemensamma spelregler med kompisarna? Om barnet tar sig till skolan med andra barn i grannskapet kan det vara bra med gemensamma spelregler. Man får till exempel aldrig springa över vägen och när man kommer till en skyddsväg ska man alltid stanna upp och titta åt alla håll i lugn och ro. Föräldrarna i grannskapet kan också komma överens om vem som går med barnen till skolan.

Läs mer: Barn och trafik – vi samlade tips på övningar före skolan börjar

3 tips för andra trafikanter

  • Var extra observant i augusti. När skolorna börjar är det bra att reservera lite mer tid för resorna så att du inte behöver skynda dig. Du har mer tid att iaktta, förutse och beakta övrig trafik när du inte har bråttom.
  • Ha tålamod när du kör. Oberoende av om du kör ett fordon med två eller fyra hjul så ska du alltid hålla en måttlig hastighet i tätorter. Särskilt i närheten av skolor och daghem och i korsningar med mycket trafik lönar det sig att sänka farten. En för hög situationshastighet minskar reaktionsmöjligheterna vid överraskande situationer och kan leda till att följderna är allvarligare om en olycka inträffar.
  • Fokusera på trafiken. Titta inte på telefonen och låt inte något annat störa din uppmärksamhet när du kör eller promenerar. När du låter bli telefonen då du kör eller promenerar föregår du även som ett gott exempel för barnen.

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 1 018 finländare under tiden 8–15.5.2021. Respondenterna representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år, med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka +/-3,1 procentenheter.