Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vilken är en större belastning för din familjs ekonomi, din eller en närståendes sjukdom? I barnfamiljer oroar man sig mer för den egna hälsan

5.8.2021 - Ekonomi

Majoriteten av finska barnfamiljer säger att de inte vet vilket skydd samhället erbjuder vid en personlig allvarlig sjukdom eller om en närstående blir allvarligt sjuk. Även om de flesta inte kan uppskatta skyddets omfattning så tror många att skyddet inte skulle räcka till.

Hur skulle det gå med ekonomin i din familj om du eller en närstående skulle bli långvarigt sjuk? Enligt enkäten LokalTapiola beställt så är man i barnfamiljer lite oroligare för att själv insjukna än för att en närstående blir sjuk.

Av de cirka 270 respondenterna i barnfamiljer som svarade på enkäten var hälften åtminstone lite oroliga för att eventuellt drabbas av en långvarig sjukdom och sjukdomens inverkan på familjens ekonomi. 38 procent av respondenterna var oroliga för den inverkan en omvårdnad av dem själv eller av en närstående skulle ha.

- Särskilt det hur barnets sjukdom skulle påverka familjens ekonomi är något man sällan tänker på. Vid en allvarlig sjukdom är det förstås viktigt att få bra vård och som tur är håller den offentliga vården i Finland hög klass. Socialskyddet täcker däremot endast begränsat indirekta kostnader som familjen orsakas, vilket kan komma som en överraskning, säger direktör Veera Lammi vid LokalTapiola Livbolag.

Till exempel diabetes är en långvarig sjukdom hos barn som kräver kontinuerlig vård och som, särskilt i det skede den har konstaterats, kan kräva att föräldrarna är mycket borta från jobbet på grund av sjukhusbesök och för att vänja sig vid vården. Om sjukdomen drabbar små barn kan det hända att föräldrarna måste göra stora förändringar i sitt arbete.

Enligt Diabetesförbundet insjuknar cirka 500 barn i typ 1-diabetes varje år. En enkät förbundet gjorde förra hösten visar att majoriteten av föräldrarna till barn som har diabetes är nöjda med sin ekonomiska situation men en del berättade att de måste jobba deltid på grund av barnets sjukdom.

Skyddet samhället erbjuder är okänt

Många finska barnfamiljer verkar vara ganska ovetande om vilket skydd samhället erbjuder, oberoende av om det är fråga om det personliga skyddet vid allvarlig sjukdom eller omvårdnad av en närstående.

Av barnfamiljerna i enkäten svarade 68 procent att deras vetskap om personligt skydd eller skydd vid omvårdnad av närstående är åtminstone ganska dålig eller så kunde de inte svara på frågan. 69 procent var ovetande om skyddet vid allvarlig sjukdom.

-Det är förståeligt att finländarna är ovetande. Samhällets stöd vid långvarig sjukdom är inte en tydlig helhet och det finns många hål i skyddsnätet. Om till exempel barnet insjuknar i en allvarlig sjukdom skulle många föräldrar villa bli borta från jobbet, ibland till och med bestående, för att kunna koncentrera sig på att vårda barnet. Samhällets stöd i sådana situationer täcker dock inte inkomstförlust.

Majoriteten av barnfamiljerna misstänkte dock att skyddet som erbjuds inte skulle räcka för dem, oberoende av om det skulle vara fråga om omvårdnadsskydd eller skydd vid allvarlig sjukdom.

En svår sjukdom hos barnet kan påverka föräldrarnas inkomster

En förälder har rätt att bli högst fyra dagar borta från jobbet för att vårda ett sjukt barn. Under dessa fyra dagar beror rätten på avlönad ledighet på kollektivavtalet men ofta är den avlönade ledigheten 3 dagar. Vårdperioder som är längre en det kan påverka förvärvsinkomsten.

Beräkningen visar vilken ekonomisk inverkan ett sjukt barn kan ha för en person som tjänar 2 500 euro brutto.

Laskelma lapsen hoitopäivistä ja menetetyistä ansioista

LokalTapiolas enkät gjordes av Kantar TNS. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 027 finländare i åldrarna 15-74 år. Enkäten gjordes 15-21.1.2021. Felmarginalen för enkäten är cirka +/- 3,1 procentenheter.