Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Barn och trafik – vi samlade tips på övningar före skolan börjar

21.7.2021 - Säkerhet

Skolstarten är precis runt hörnet. Att lära ett barn att röra sig i trafiken börjar från tidig ålder, men många saker kan ännu göras före skolstarten. Specialister uppmuntrar till att lära känna skolvägen och att förbereda sig på dess risker. Eftersom en förstaklassists iakttagelseförmåga fortfarande utvecklas och även tankarna kan irra iväg är det viktigt att en vuxen påminner om trygga vanor.

I många hem är ryggsäcken redan köpt och den blivande skoleleven har fjärilar i magen. I samband med att ett barn börjar skolan tas även många steg mot självständighet. Ett av dem är den nya rollen i trafiken. Eftersom skolstarten är mycket spännande, lönar det sig att redan i god tid börja öva ett tryggt sätt att gå skolvägen.

- Barnets förmåga att röra sig självständigt utvecklas med åldern. Ett förskolebarn behöver fortfarande stöd av en vuxen i trafiken, men det är bra att uppmuntra barnet att från tidig ålder observera trafiken. Visa och motivera trygga metoder. När barnet närmar sig skolåldern är det bra att låta det agera självständigt, men den vuxna fortsätter ändå att noga övervaka och vägleda vid behov. Konkret kan man till exempel stå bakom en stor buske och visa att bilisterna verkligen inte ser dig därifrån, förklarar Trafikskyddets planerare Ida Maasalo. Hon är specialiserad på att lära ut trafikkunskaper för barn.

- Alla har olika skolresor beroende på var i Finland man råkar bo eller i vilken kommun. I ett hem övar man att gå till skolan, i ett annat övar man att förflytta sig med bil och i ett tredje hem att använda kollektivtrafiken. Hur som helst är det bra att på förhand tillsammans gå igenom skolrutten och gärna flera gånger. Trots allt är trafiksituationerna alltid olika, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Det är farligt att korsa vägen

Enligt statistiken har personskadorna som inträffat för lågstadieelever i trafiken minskat under de senaste åren, men övergångsställen och korsningar är fortfarande de farligaste platserna när man går eller cyklar. På dessa platser kan det inträffa allvarliga kollisioner, så det är bra att öva att korsa vägen.

- Det är viktigt för oss vuxna att komma ihåg, att en förstaklassists förmåga att iaktta och förutse inte ännu är på en vuxennivå. Man ska därför alltid lära barnet att stanna när det kommer till ett övergångsställe eller ett annat korsningsställe och att i lugn och ro se sig omkring. Då finns det lite mer tid för att titta i olika riktningar och uppskatta avståndet till övriga trafikanter. Det är bra om detta skulle finnas i det undermedvetna, så vårdnadshavarna borde komma ihåg att öva detta, föreslår Maasalo.

Vi vuxna har i sista hand ansvaret för trafiksäkerheten. Vi är också i stor utsträckning förebilder – eller dåliga exempel. Om du tillsammans med barnet korsar vägen var som helst eller stirrar i mobiltelefonen medan du går, är det svårt att motivera barnet att göra annorlunda.

- Barn kan också agera oförutsägbart eller impulsivt i trafiken, vilket är helt naturligt. Vi vuxna bakom ratten eller i cykelsadeln måste förbereda oss för det, säger Alaviiri.

Att öva ökar kunskaperna

Det finns många olika spel, lekar och böcker för att lära sig att röra sig i trafiken, men Maasalo från Trafikskyddet rekommenderar att man övar sig så mycket som möjligt i rätt miljö. Ett barn kan till exempel lära sig att känna igen trafikmärken från ett memoryspel, men att förstå deras betydelse i riktig trafikmiljö är en helt annan sak.

- Saker som lärs genom bilder kan kanske inte automatiskt överföras till den verkliga trafiken. Särskilt små barn kan ha svårt att förstå betydelsen av trafiksymboler eller komma ihåg trafiktermer. För dem som börjar skolan börjar begreppen redan vara bekanta och det är bra att repetera enkla trafikregler. Ju mer du rör dig med barnet till fots eller på cykel, desto mer möjligheter har barnet att utveckla sina färdigheter, säger Maasalo.

Ni kan förbereda er på de första skoldagarna och skolresan på en mycket praktisk nivå.

- Nästa skoldag börjar egentligen förberedas redan på kvällen. När man tillsammans har packat ner skolsakerna och talar om morgonbestyren, kan man åtminstone till den delen undvika dåligt humör och nervositet. Av erfarenhet vet jag att ett barn mycket väl kan glömma böcker eller ytterkläder, som de sedan i brådskan rusar iväg för att hämta mitt under skolresan. Rutiner hjälper till för att minska spänningen under skolrutten, säger Alaviiri.

Tips för de sista veckorna innan skolan börjar

  • Bli bekant med skolvägen. Om ni inte ännu har gått skolrutten tillsammans, gå den tillsammans. Tänk på vilken rutt som är den tryggaste. Den bästa rutten är kanske inte den kortaste, utan den kan till exempel vara en omväg genom en gångtunnel.
  • Fundera tillsammans på riskställen. Finns det sådana ställen längs skolrutten där sikten är dålig? Var korsas vägen? Vad ska man alltid göra innan man korsar vägen? Tips för övningar: ta bilder av svåra platser längs skolrutten och repetera trafiksituationer med hjälp av bilderna hemma.
  • Repetera, ge råd om det behövs. Sällan lär man sig på första gången. Barnet kan också agera korrekt vid det ena övergångsstället, men sedan glömma i nästa korsning vad det lärt sig. Följ barnets självständiga lösningar och påminn och ge råd vid behov.
  • Gemensamma regler för kompisgänget? Om du känner föräldrar till andra barn som färdas längs samma skolrutt, kan ni komma överens om gemensamma spelregler för skolvägen? Det kan till exempel vara förbjudet att springa över vägen eller att använda mobiltelefonen medan man går.
  • Kom överens om användningen av mobilen. Många barn får sin första telefon eller smartklocka när de börjar skolan för att kunna hålla kontakt. Prata om användningen av mobiltelefonen i trafiken. Ni kan till exempel komma överens om att mobiltelefon ska vara i ryggsäcken när barnet går och om barnet behöver använda den, ska hen först stanna. Ett barn blir distraherat av apparater.
  • Fler tips och material för att lära barnet att röra sig i trafiken finns på Trafikskyddets webbplats.

När skolan börjar

  • Trängsel vid skolan. När skolor och daghem börjar är det mycket trafik runt dem. Om du för ditt barn till skolan med bil, försök att stanna lite längre bort så att skoleleven själv kan gå en kort sträcka eller så att du inte orsakar fara för andra fotgängare eller cyklister.
  • Hur gick skolresan? Det lönar sig att diskutera hur skolresan gick och att fråga om upplevelser. Inträffade några spännande situationer eller var det något som väckte förundran? Detta betonas när en skolelev börjar gå rutten själv eller med kompisar.
  • Nya kunskaper när årstiderna ändrar. Under hösten ändras trafikmiljön när vädret och föret ändras. Höstmorgnar kan vara mycket mörka och på vintern kan det vara halt. Diskutera hur detta påverkar trafiken och dess risker. En snövall kan försvåra sikten och det är mycket viktigt att ha en reflex.