Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Utvecklingen av LokalTapiolas placerings- och spartjänster får ny fart - affärsverksamheten för fondbolaget som LokalTapiola äger ökar märkbart

30.6.2021 - Ekonomi

LokalTapiola och FIM, som ägs av S-Banken, har avtalat om att överföra majoriteten av LokalTapiola-fonderna till fondbolaget Seligson & Co som LokalTapiola äger. Fondkunderna kommer att gynnas av ett mera omfattande fondurval och av den kostnadseffektivitet som överföringen medför på lång sikt. De planerade fondöverföringarna kräver inga åtgärder av fondandelsägarna.

Överföringen av LokalTapiola-fondernas administration möjliggör på lång sikt bättre förutsättningar för att utveckla fondverksamheten och förbättra de spar- och placeringslösningar som produceras för våra kunder. Till följd av arrangemangen kommer kapitalet i de fonder som administreras av fondbolaget Seligson & Co, som ägs av LokalTapiola, att stiga till nästan 7 miljarder euro och LokalTapiola blir ett av Finlands största fondhus.

-LokalTapiola utvecklar aktivt och långsiktigt sina tjänster genom att lyssna på kunderna. Ett mål med överföringen av fondadministrationen är att möjliggöra utvecklingen av LokalTapiolas tjänster för att allt mera motsvara kundernas önskemål. Ett eget fondbolag medför mera möjligheter att bygga upp högklassiga, kostnadseffektiva och hållbara placeringstjänster och lösningar för våra kunder, säger Kapitalförvaltnings verkställande direktör Samu Anttila.

Arrangemanget gäller LokalTapiola-fonderna, som administreras av FIM och ägs av S-Banken, vars administration överförs till fondbolaget Seligson & Co under slutet av år 2021. Överlåtelseobjektet utgörs av 28 fonder med ett fondkapital på cirka fyra miljarder euro. Totalt har LokalTapiola-fonderna cirka 200 000 ägare. Fondöverföringen är en del av arrangemanget, där LokalTapiola säljer sitt ägande i S-Banken till S-gruppen. Läs mer här.

- I sin nya strategi betonar LokalTapiola-gruppen starkt utvecklingen av ekonomiska tjänster i enlighet med kundernas önskemål. Fondöverföringen är en fortsättning på vårt förvärv av Seligson & Co förra året. Till följd av överföringen blir vår verksamhet tydligare, vårt tjänsteutbud utvidgas och kostnadseffektiviteten förbättras, vilket också alltid i slutändan främjar ägarkundens fördel, säger Anttila.

De planerade ändringarna i fondsamarbetet kräver ännu myndigheternas godkännande. Det krävs inga åtgärder av fondkunderna på grund av ändringen. Placerarna i LokalTapiola-fonderna kommer i god tid att personligen informeras om eventuella ändringar i de tjänster som gäller dem.

Överföringsavtalet för administrationen gäller inte fonderna LokalTapiola ESG Dividend Finland och LokalTapiola ESG Växande Marknader. Vi berättar närmare om ändringarna i dessa fonder under hösten.

- LokalTapiola-fondernas fondandelsägare har efter överföringen tillgång till ett mera omfattande och mångsidigare utbud av fonder. Överföringen påverkar däremot inte på något sätt nuvarande andelsägare av Seligsons fonder och servicepriserna kommer åtminstone inte att stiga på grund av detta. I framtiden kommer även andelsägarna i Seligson-fonderna att dra nytta av ett bredare fondurval, berättar Seligson & Co:s verkställande direktör Ari Kaaro.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera