Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Att arbeta på distans utomlands under semestern? Dessa saker ska tas hand om enligt längden på distansarbetet

22.6.2021 - Arbetsliv

Distansarbete utomlands har ökat särskilt under det gångna coronaåret. Anställda har dragit nytta av möjligheten att arbeta på distans genom att till exempel arbeta från sitt fritidshus eller hos sina släktingar utomlands. När restriktionerna släpps börjar också tanken på en längre utlandsresa, som skulle kunna kombineras med både semester och arbete, locka många andra. Vi samlade tips för arbetsgivare på vad som borde beaktas när anställda arbetar på distans utomlands.

Arbetsgivarens ansvar varierar beroende på om arbetstagaren skickas utomlands för att arbeta eller om arbetstagaren frivilligt arbetar en kort tid på distans utomlands. Om en anställd åker på en längre semester utomlands och kombinerar semestern med distansarbetsdagar på semestermålet, omfattas hen fortfarande av den finska arbetsolycksfallsförsäkringen som gäller överallt i världen.

– Ett ganska kort distansarbete utomlands, till exempel en vecka eller två veckor, omfattas i regel av den sociala tryggheten i Finland. Varar distansarbetet utomlands en längre tid varierar ordnandet av den sociala tryggheten beroende på det land där arbetet utförs, säger jurist Teemu Kastula på LokalTapiola.

Om du arbetar utomlands i samband med en semesterresa, är det viktigaste att komma ihåg reseförsäkringen. Med den får du vård utomlands till exempel vid sjukdom eller skada.

- För att undvika problem är det skäl för en anställd att alltid berätta för sin arbetsgivare om hen tänker arbeta utomlands, säger Kastula.

En utsänd arbetstagare är i en annan ställning

När en anställd åker utomlands för arbetskommendering, blir hen en utsänd arbetstagare. Då måste arbetsgivaren ta hand om många saker. Framför allt måste arbetsgivaren se till att arbetstagarens sociala trygghet, såsom den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen, är giltig.

– Det är på arbetsgivarens ansvar att ta hand om det, oberoende av om arbetstagaren arbetar utomlands av egen vilja eller av tvingande skäl, till exempel på grund av stängda gränser till följd av restriktioner, påminner Kastula.
Utgångspunkten är att en arbetstagare som arbetar på distans i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz omfattas av den sociala tryggheten i det land där distansarbetet fysiskt utförs. För detta kan arbetsgivaren ansöka om undantag från Pensionsskyddscentralen.

– En arbetsgivare kan från Pensionsskyddscentralen ansöka om ett A1-intyg, vilket visar att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Då betalas socialskyddsavgifterna till Finland och arbetstagaren omfattas av den finska arbetsolycksfallsförsäkringen, säger Kastula.

Andra regler utanför Europa

Om man distansarbetar utanför Europa måste arbetsgivaren ta reda på de gällande socialskyddsavtalen och på vilka grunder personen kan omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Den finländska arbetsolycksfallsförsäkringen gäller i allmänhet i tillfälligt distansarbete utanför Europa, men arbetsgivaren kan också vara skyldig att teckna en arbetsolycksfallsförsäkring i staten där arbetet utförs.

– Utöver en arbetsolycksfallsförsäkring måste även annan gällande socialtrygghet beaktas, till exempel till vilket land arbetspensionsavgifterna betalas. Utöver att ordna socialtrygghet måste arbetsgivaren också utreda andra myndighetskrav i anslutning till arbetet utomlands, såsom frågor i anslutning till beskattning och eventuella arbets- och uppehållstillstånd. Det är också skäl att i förväg säkerställa omfattningen och giltigheten för det frivilliga försäkringsskyddet.

Skydd med frivilliga försäkringar

För både arbetstagaren och arbetsgivaren är det bra att komma ihåg att även om arbetsolycksfallsförsäkringens giltighet är omfattande, är dess omfattning i distansarbete begränsad och den omfattar endast vård som ges i Finland. Om du under distansarbetsdagen går från din arbetsplats för att hämta kaffe och föra ut soporna, ersätts inte en skada som inträffar i situationen inte i Finland och inte heller någon annanstans.

– Arbetsgivare har upptäckt svagheterna i omfattningen av det lagstadgade skyddet i distansarbete och därför har till exempel fritidsolycksfallsförsäkringen, distansförsäkringen och de övriga skydden blivit så populära och ökat nästan explosionsartat, säger Satu-Marjut Peltokoski som är LokalTapiolas chefspecialist inom personförsäkring.

Ur arbetsgivarens synvinkel innebär distansarbete utomlands alltid skyldigheter och risker som måste beaktas.

Arbetsgivaren ska åtminstone beakta följande saker:

  1. Avtala om distansarbete utomlands åtminstone muntligt med arbetstagaren.
  2. Ta hand om den sociala tryggheten för den anställda och vid behov ansöka om ett A1-intyg för den anställda från Pensionsskyddscentralen.
  3. Utreda andra myndighetskrav till exempel i anslutning till beskattning och eventuella arbets- och uppehållstillstånd.
  4. Utreda omfattningen av och giltigheten för det frivilliga försäkringsskyddet (t.ex. rese- och sjukkostnadsförsäkringar).

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer