Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Båtlivet lockar, antalet skador ökar – akta dig åtminstone för grynnor, tjuvar och brandrisk

10.6.2021 - Säkerhet

Varma somrar och fritiden som under coronatiden har blivit hemlandsorienterad har ökat båtlivets popularitet. Samtidigt ökar också antalet skador som inträffar i samband med båtlivet. Enligt LokalTapiolas statistik skadas båtar särskilt vid bottenkänningar och i kollisioner, men det är även bra att förbereda sig för stormar, bränder och tjuvar. Vi samlade tips för en trygg båtsommar.

Antalet människor som rörde sig på vatten ökade under den varma sommaren i fjol och båthandeln har fortsatt som livlig, när finländarna förbereder sig för den andra coronasommaren. Enligt Traficoms statistik ökade antalet första registreringar av vattenfarkoster med cirka en femtedel förra året och ökningen har fortsatt på årsnivå denna vår. Många har också köpt en begagnad båt och hyresbåtar har samtidigt blivit vanligare. Tiden som tillbringas i hemlandet och på stugorna har ökat populariteten för båtlivet.

Den ökade båttrafiken syns också hos försäkringsbolagen. Båtskadorna som LokalTapiola ersatte, ökade förra året med cirka 15 procent från året innan. Mer än hälften av alla skador som ersätts från båtförsäkringen ansluter sig till fel som inträffar vid körning av båten, såsom grundstötningar och bottenkänningar eller kollisioner till exempel med en brygga.

- Förra sommaren var exceptionell också på grund av det ökade antalet stormskador, när vindbyar, regn och vågor skadade båtar till exempel på västkusten. De flesta skadorna som vi ersatte inträffade för motorbåtar, men nu har även skador på vattenskotrar ökat, vilket återspeglar deras ökade popularitet. Typiska skador i början av säsongen är skador i samband med transport och sjösättning av båtarna, och detta syns redan i våra ersättningstjänster, berättar LokalTapiolas utvecklingschef Timo Ekholm.

Merparten av de båtar som rör sig till sjöss i Finland är motorbåtar. Enligt Traficom fanns det i slutet av förra året nästan 200 000 motorbåtar i registret, medan där fanns knappa 15 000 segelbåtar och drygt 8 000 vattenskotrar. Antalet vattenskotrar har ökat med cirka tusen på årsnivå. Merparten av småbåtarna, såsom roddbåtarna på sommarstugan, behöver inte registreras.

Vinden kan även göra skada ute till sjöss

Med omsorgsfullhet, försiktighet och goda båtkunskaper kan man förebygga skador som inträffar vid körning och förflyttning av båten. Det är dock bra om båtägaren också är medveten om andra risker för båtföraren. Till LokalTapiola anmäls årligen hundratals brottsskador, såsom stölder och inbrott. Dessutom inträffar det årligen tiotals bränder.

- En båtbrand får ofta sin början i motorrummet. När en båt börjar brinna ute till sjöss, finns det kanske inget annat att göra än att hoppa i vattnet. I synnerhet en glasfiberbåt kan övertändas mycket snabbt. Det lönar sig att ha en handbrandsläckare i motorbåten för mindre brandtillbud och att i förväg öva sig att använda den, säger Ekholm.

Stöldskador gäller främst stöld av bensin, utombordsmotorer och elektronik. Det lönar sig alltså inte att lämna värdefull egendom inom räckhåll för tjuvar, utan man låser in den i båten eller flyttar den till ett låst utrymme. När det är möjligt ska båten förvaras på ett belyst eller bevakat område.

- Det är sällan hela båten stjäls, eftersom det är svårt att flytta den på land och i Finland förhindrar också båtregistreringarna båtstölder. Man ska ändå inte förvara båten startklar för tjuvarna på en trailer. Dessutom lönar det sig att anteckna kännetecken för båten, utombordsmotorn och all eventuell utrustning.

Allvarliga olyckor minskar? Uppmärksamhet på sjön

Enligt Traficom minskade de allra allvarligaste sjötrafikolyckornas antal förra året även om båtsommaren var mycket livlig. 30 personer dog i båtolyckor, vilket är ungefär en tredjedel mindre än året före. Allt som allt inträffade ändå cirka 2 200 sjötrafikolyckor, vilket var på samma nivå som året innan. De flesta drunkningarna ansluter sig till att man faller ur en roddbåt eller liten motorbåt eller till att båten kantrar.

- Betydelsen av tålamod, förutseende och användning av flytvästar kan aldrig betonas för mycket när man rör sig till sjöss. Denna sommar kan det också finnas många oerfarna båtförare, vilket gör att säkerhetsärenden borde bedömas redan på stranden. En båtskada kan repareras med pengar, men förlorade människoliv fås inte tillbaka.

Det finns många webbplatser där man kan lära sig och repetera sina båtkunskaper. Du kan lära dig mera också till exempel på kurser som ordnas av båtklubbar. Vi har tidigare sammanställt utbildningar och nyttiga båtkunskaper i denna artikel.

Fem tips för en trygg båtsommar

  • Befälhavaren ansvarar för båtens säkerhet. Den nya sjötrafiklagen som trädde i kraft sommaren 2020, betonar befälhavarens ansvar. I alla båtar ska det finnas en befälhavare, som ansvarar för båtens färd och resenärernas säkerhet. Befälhavaren ska bland annat se till att säkerhetsutrustningen är i skick och ge anvisningar till övriga passagerare i båten. Du kan läsa mer om befälhavarens roll här.
  • Alla i båten ska ha flytvästar. Om man hamnar i vattnet hjälper flytvästen dig att hålla dig flytande. Det är viktigt att den har rätt storlek för bäraren. Du kan läsa mer om val av flytväst här.
  • Släckaren hjälper vid brand. I båtar ska enligt lagen finnas en handbrandsläckare, om båten har en förbränningsanordning som fungerar med låga, en inombordsmotor eller en utombordsmotor på över 25 kilowatt. Släckaren ska granskas med ett års mellanrum eftersom till exempel fukt, köld eller vibration kan försämra dess funktion. Handbrandsläckning lyckas bäst, när man har övat på förhand. Du kan läsa mer om val av släckare och dess användning här.
  • Förbered dig för storm. Om båten är i vattnet när stormen slår till, kan den slå mot bryggan, grannbåten eller till exempel fyllas med vatten. Före stormen ska du se till att båten är ordentligt förtöjd och att båtens dräneringsöppningar inte är tilltäppta.
  • Försäkring ger skydd vid skador. Båtförsäkringen ersätter beroende på omfattningen t.ex. stöld-, transport-, grundstötnings-, kollisions-, storm- och brandskador samt skador som orsakats annan av användning av båten. I början av båtsäsongen är det bra att kontrollera försäkringsbrevet, att skyddet är tillräckligt för din båt och för dess användning och att meddela försäkringsbolaget om eventuella ändringar. LokalTapiolas hemförsäkring eller stugförsäkring omfattar skador på små roddbåtar och båtar med utombordsmotor på högst 10 hästkrafter. Du kan bekanta dig med våra båtförsäkringar här.