Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finländska gymnasier får en stor bokdonation för att öka ungdomarnas kunskap om klimatförändringen

18.5.2021 - Säkerhet

LokalTapiola-gruppen, Skogsägarna och MTK-stiftelsen donerar till alla finländska gymnasier böcker som behandlar klimatförändringen. Genom donationen vill vi för vår del öka ungdomarnas kunskaper om klimatförändringen och dess risker.

LokalTapiola-gruppen, Skogsägarna och MTK-stiftelsen donerar under maj till alla gymnasier böcker som behandlar klimatförändringen. Genom bokdonationen vill man öka ungdomarnas medvetenhet om klimatförändringen och om faktorerna som påverkar den. De finskspråkiga gymnasierna får Petteri Taalas bok Ilmastonmuutos ilmastotieteilijän silmin. Till svenskspråkiga gymnasier doneras Bill Gates bok Så undviker vi klimatkatastrofen - lösningarna vi har och genombrotten vi behöver. Under maj månad doneras sammanlagt 7 600 böcker.

Gymnasierna kan använda böckerna på det sätt de själv anser bäst, till exempel i undervisningen eller som stipendier för studenter som utexamineras i juni.

- Klimatförändringen är ett stort problem i vår tid och för att bekämpa den krävs åtgärder och kunskaper som grund för åtgärder. Vi vill för vår del vara med och öka kunskapen om och förståelsen för klimatförändringen och riskerna till följd av den. Med en ansvarsfull verksamhet strävar vi efter att öka tryggheten, den ekonomiska framgången och välbefinnandet för våra kunder och i hela samhället, säger Eeva Salmenpohja som är direktör för hållbarhet och samhällskontakter på LokalTapiola.

Extrema väderfenomen till följd av klimatförändringen såsom snörika vintrar, kraftiga regn och stormar, hårda vindar och långa värmeperioder blir allt vanligare och syns redan nu som olika skade- och säkerhetsrisker i människornas vardag. I framtiden syns klimatförändringens inverkan allt mera omfattande även i det finländska samhället.

- Som ett försäkrings- och livstrygghetsbolag är vi specialist inom riskhantering. Genom att identifiera riskerna kan vi också hitta lösningar, till exempel genom en hållbar placeringsverksamhet, konstaterar Salmenpohja.

- Skogarna spelar stor roll i bekämpningen av klimatförändringen. Skogarnas förmåga att binda koldioxid och att ta upp koldioxid i biomassan och jordmånen minskar koldioxiden i atmosfären. I våra skogar kan vi samtidigt producera förnybar råvara, gynna miljön och främja naturens mångfald, säger MTK:s skogschef Juha Hakkarainen.

Bokdonationen ingår i Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021. Temaåret som genomförs av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation sammanför evenemang och insatser som bidrar till att skapa en mångsidig bild av tillförlitlig information och av dess roll t.ex. med tanke på individens välfärd och samhällets funktion. Under temaåret lyfter man fram olika källor till forskningsbaserad kunskap, såsom forskningsdata, statistik, utredningar och analyser. En särskild målgrupp är barn och unga, för vilka temaåret förhoppningsvis bidrar till att skapa kreativitet, entusiasm och en tro på framtiden.