Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ta det lugnt på parkeringsplatserna – i dessa kommuner inträffar kollisioner på parkeringsplatser

25.5.2021 - Säkerhet

På parkeringsplatser i Finland inträffar tiotusentals trafikskador varje år. Kollisioner inträffar oftast på parkeringsplatserna i de stora städerna i Nyland men varje år inträffar tusentals skador också i de centrala städerna i övriga landskap, framgår av statistiken från Institutet för Olycksinformation. Lyckligtvis inträffar det sällan personskador eftersom farten är låg, men en kollision kan avbryta resan. Nedan tips för att förebygga skador på parkeringsplatser.

En av de vanligaste trafikskadorna som försäkringsbolagen ersätter är kollisioner eller mindre tillbucklingar med ett annat fordon på en parkeringsplats. Enligt Institutet för Olycksinformation (OTI) ersatte försäkringsbolagen från den lagstadgade trafikförsäkringen totalt 44 746 skador som inträffat på parkeringsplatser år 2019. Beloppet omfattar 45 procent av alla trafikskador som ersattes under året.

- Parkeringsskador orsakas främst av personbilar och andra större fordon. Personbilarna har blivit allt större under de senaste decennierna, vilket kan göra det svårare att rymmas i parkeringsrutan eller att bedöma den egna bilens storlek. Risken för kollisioner är naturligtvis större ju mer trafik det finns: till exempel på vardagseftermiddagarna är det mycket rörelse på parkeringsplatserna vid butikerna och under sommaren ökar trafiken vid resmål och på rastplatser invid landsvägarna, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

OTI:s skadestatistik omfattar utöver parkeringsplatser vid köpcentrum även till exempel skador som inträffat på torg, gårdsplaner och parkeringsplatser vid servicestationer. Enligt statistiken inträffade överlägset flest trafikskador år 2019 på parkeringsområden i Helsingfors: totalt nästan 4 000 stycken dvs. nästan en tiondel av alla trafikskador på parkeringsområden som ersattes i Finland. I huvudstadsregionen ökade skadeantalet även i Esbo och Vanda under år 2019 till mer över två tusen. Bland de övriga centrala städerna i landskapen toppade Uleåborg statistiken med sina 1 910 trafikskador.

Nedan finns en lista på de tio kommuner, på vars område det inträffade flest trafikolyckor år 2019.

Bilden visar en lista på tio kommuner, där det inträffade flest trafikskador på parkeringsplatser år 2019. Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg och Åbo ligger i topp. På bilden syns även antalet skador.

Var försiktig vid backning – reparationskostnaderna ofta över en tusenlapp

Kollisioner och övriga skador på parkeringsområden ersätts utöver från den lagstadgade trafikförsäkringen även från fordonets frivilliga kaskoförsäkring. Årligen inträffar därmed många fler än de cirka 45 000 skadorna som OTI rapporterat. Många bucklor finns inte heller med i skadestatistik, om de inte har reparerats med hjälp av försäkringsersättningar.

- Typiska risksituationer på parkeringsplatserna är trånga utrymmen och det faktum att fordonen står nära varandra. I sådana fall kan det redan bli en buckla när man öppnar bildörren som slår i bilen bredvid. Situationer där ett fordon backar på eller väjer för ett annat fordon på körbanan på parkeringsområdet är också utmanande. Så om det är möjligt lönar det sig att parkera bilen längre bort eller i färdriktningen, säger Alaviiri.

Även om det sker många kollisioner på parkeringsområden inträffar det till all lycka sällan personskador i dessa kollisioner. Enligt OTI var ungefär fyra procent av trafikskadorna på parkeringsplatserna personskador år 2019. Låga hastigheter minskar risken för skador, men till exempel vid backning är det viktigt att titta efter så att man inte av misstag stöter mot en fotgängare.

Skador på fordon kan ersättas med pengar, men ibland kan storleken överraska.

- Reparationskostnaderna för en buckla som ser harmlös ut kan bli förvånansvärt höga, om plåten måste rätas ut och till exempel speciallackeringen eller tekniken måste förnyas. En typisk parkeringsskada på bilar som vi ersätter kostar cirka tusen euro. Ofta överstiger ersättningsbeloppen dock detta, vilket betonar betydelsen av försäkringsskydd, säger Alaviiri.

Skador på parkeringsplatser inträffar ganska jämnt under hela året, men LokalTapiolas skadestatistik och OTI:s trafikskadestatistik för de senaste åren visar ändå en liten ökning under sommaren. Från parkeringsförsäkringen som ingår i LokalTapiolas omfattande kaskoförsäkringar ersattes år 2020 flest skador under juni-augusti.

Med dessa metoder kan du förebygga bucklor på parkeringsområden

  • Om möjligt, undvik att backa. Enligt OTI:s statistik inträffar cirka hälften av trafikolyckorna vid backning på parkeringsplatser.
  • Kom ihåg väjningsreglerna. Den som kör ut ur en parkeringsruta eller lämnar parkeringsområdet har väjningsplikt. Enligt grundregeln ska den som kommer från höger på körbanan på parkeringsområdet köra först, om inte trafikmärken visar annan väjningsplikt.
  • Titta dig runt i lugn och ro. Du kan redan när du kommer till bilen förutse trafiksituationens utveckling. Är också andra på väg ut i trafiken eller på väg till parkeringsområdet?
  • Parkera bilen längre bort. Genom att gå några tiotals meter längre kan du spara den tid som går åt för att göra en svår parkering.
  • Justera bilspeglarna och dra nytta av säkerhetsteknologin. Är bilens back- och sidospeglar justerade för att passa föraren? Det är bra att bekanta sig med bilens säkerhetsteknik på förhand, såsom backningskamera eller parkeringsradar, så att du vid behov kan använda den.
  • Be gärna om hjälp. Om du från förarplatsen inte ser den övriga trafiken till exempel på grund av ett hörn eller en stolpe, är det inte fel att be om hjälp. En annan person kan ge föraren muntliga instruktioner och dirigera föraren i den knepiga situationen.

Försäkring ger skydd vid skador

  • I en skadesituation ersätter den lagstadgade trafikförsäkringen som utgångspunkt personskadorna för alla parter samt skadorna på den oskyldiga partens fordon och övrig egendom.
  • Den frivilliga kaskoförsäkringen ersätter skador som drabbar det egna fordonet.
  • Parkeringsförsäkringen ingår i LokalTapiolas Lyxkasko och Omfattande kasko för person- och paketbilar och den ersätter utan bonusförlust skador som ett okänt fordon har orsakat en parkerad bil. Skador till följd av en kollision kan också ersättas från kollisionsförsäkringen i kasko. Du kan bekanta dig med våra fordonsförsäkringar här.
  • Om en skada inträffar, kan du som kund hos LokalTapiola anmäla skadan på webben. Du kan även ringa oss vid behov. Noggrannare anvisningar för skadefall hittar du här.