Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Anna på YouTube-kanalen Maalaisjärki provade för första gången en handbrandsläckare: ”Vikten överraskade men annars var det lätt”

17.5.2021 - Lant- och skogsbruk

Keisala gård som är bekant från YouTube-kanalen Maalaisjärki genomgick en brandsäkerhetskartläggning, där gårdens brandsäkerhetsrisker genomgicks tillsammans med en specialist. På gården granskades bland annat skicket för elcentralen, flisvärmecentralen, säkerheten för maskinerna och brandbelastningen. Anna Länsisalmi-Keisala som på sin kanal beskriver livet och vardagen på ett lantbruk fick för första gången prova att använda en brandsläckare.

På huvudscenen på Anna-Länsisalmi-Keisalas YouTube-kanal Maalaisjärki dvs. på Keisala gård har brandsäkerhetsfrågorna beaktats på ett berömligt sätt. Husbonden har satt brandsäkerhetsärendena i skick och nya generationer och utomstående arbetstagare har inte behövt ta desto mera ansvar för dem.

- I kartläggningen kom det fram några saker som var främmande för mig, till exempel användningen av bivax i röret för flisvärmecentralen. När vi gick igenom dessa saker, märkte vi att det verkligen finns många saker som man ur brandsäkerhetssynvinkel måste uppmärksamma på ett lantbruk.

Ossi Keisala, sonen till husbonden på en gård i Södra Österbotten och Annas make, berättar att de till exempel har eftersinstallerat huvudströmbrytare på arbetsmaskinerna och husbonden har alltid betonat betydelsen av att använda dem.

- Alla våra maskiner har en huvudströmbrytare med vilken maskinerna stängs av. Vi använder helt automatiskt huvudströmbrytaren eftersom användningen av den sitter i ryggraden, berättar Ossi.

Brandsäkerhetsfrågorna har också beaktats i förvaringen av gårdens maskiner. Traktorer eller andra arbetsmaskiner förvaras inte invid ladugården på grund av brandsäkerhetsrisken. En betydande orsak är också den fuktiga luften inne i ladugården som innehåller mycket kemikalier och får maskinerna att rosta.

- Vi förvarar arbetsmaskinerna antingen utomhus eller så förvaras de under ett separat öppet tak. Till exempel vintertid är motorvärmaren till hjälp, så att maskinen startar även mitt i kalla vintern.

Brandsäkerhetsärenden ska ingå i inskolningen

Gårdarna måste ha ett tillräckligt antal handbrandsläckare, enligt rekommendationerna ska de finnas med 30 meters mellanrum i ladugårdar. Det lönar sig att sätta upp synliga skyltar som anger var de placerats. I samband med säkerhetskartläggningen testade Anna en handbrandsläckare för första gången. Vid släckningen av en liten brand funderade Anna mest på släckarens vikt.

Det var lätt att använda släckaren och det var ju bra eftersom i en verklig situation skulle man ju inte ha tid att läsa anvisningarna. Handbrandsläckarens vikt överraskade och det var ganska tungt att springa med den. Till alla lycka har vi flera släckare i varje utrymme så man behöver inte springa så långt med dem, berättar Anna om sin erfarenhet.

Man talar inte dagligen om brandsäkerhetsfrågorna eftersom förebyggandet av risker är en naturlig del av vardagen. En sak som man i fortsättningen måste uppmärksamma på Keisala är att brandsäkerhetsfrågorna ska ingå i inskolningen av nya arbetstagare.

- Vi måste komma ihåg att också berätta om brandsäkerhetsärenden när vi i fortsättningen inskolar nya arbetstagare till exempel sommaranställda. Alla har inte så mycket erfarenhet från tidigare så dessa ärenden sitter ännu inte i ryggraden.

För genast bort allt skräp

Efter brandsäkerhetskartläggningen har man på gården fäst mera uppmärksamhet än tidigare på brandbelastningen inomhus. Speciellt i verkstaden där man bland annat reparerar maskiner och även gör andra mindre slöjd- och svetsningsarbeten, ska man fästa uppmärksamhet på att det i utrymmet inte lämnar kvar brännbart material såsom papp, plastskräp eller annan brandbelastning. Även om det alltid pratas om städning och renlighet, kan det ändå i brådskan hända att städningen lämnar att vänta en ”bättre tidpunkt”.

- Det lämnar lätt tomma papplådor i verkstaden eller från maskinerna lossnar smuts, hö eller dynga eller annat sånt när de repareras. När man är van vid att allt är huller om buller i verkstaden fäster man inte längre själv så mycket uppmärksamhet på dessa saker. Vi måste komma i håg att föra bort allt skräp genast och inte låta skräpet ligga kvar, funderar Anna och Ossi.

Titta på Maalaisjärki kanalens video om brandsäkerhetsriskerna på Keisala gård.

Annas och Ossis fem brandsäkerhetstips:

  1. Det ska finnas tillräckligt med handbrandsläckare i alla utrymmen och det lönar sig också att placera dem i alla arbetsmaskiner.
  2. Ta hand om utrymmenas städning så att lättantändligt skräp inte lämnar att ligga.
  3. Det är skäl att alltid använda huvudströmbrytare och om en fabrikstillverkad inte finns, låta installera en sådan i efterhand.
  4. Kom ihåg att serva och tvätta traktorer och andra arbetsmaskiner eftersom till exempel motorolja som samlats i maskinen kan antända maskinen.
  5. Beakta brandsäkerhetsärenden i inskolningen av nya arbetstagare och lär ut de viktigaste sätten att minska risker.