Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

I Finland inträffar i genomsnitt mer än 250 trafikskador per dag – läs polisens och försäkringsbolagets anvisningar vid en olycka

17.5.2021 - Säkerhet

Till trafikanternas skyldigheter hör att hjälpa eller att tillkalla hjälp vid en olycka. I värsta fall kan bilisterna genom sitt tanklösa beteende orsaka farosituationer eller ytterligare olyckor. Till trafikolyckor och kollisioner hör att skadeärendet sköts med ett försäkringsbolag. Vi har samlat polisens och försäkringsbolagets anvisningar för hur man ska agera vid en olyckssituation.

I Finland inträffar årligen cirka 100 000 trafikskador som ersätts från trafikförsäkringen. Av de 99 480 trafikskadorna som inträffade år 2019 var 17 776 personskador enligt Institutet för Olycksinformation. De flesta trafikskadorna inträffade med person- och paketbilar och i cirka 80 procent av fallen var två eller flera fordon delaktiga. Hur ska man agera vid en olycka?

- De som kommer till en olycksplats eller är inblandade i en olycka måste försöka förhindra att ytterligare skador uppstår, varna andra trafikanter och efter bästa förmåga hjälpa skadade eller de som är i hjälplöst tillstånd. Ring alltid 112 om du behöver brådskande hjälp av myndigheter. Vägtrafiklagen förpliktar oss alla att hjälpa andra, berättar kommissarie Pasi Tuominen på Helsingfors polisinrättning.

Tuominen poängterar att i vägtrafiklagen, som trädde ikraft förra året, betonas förarens skyldighet att vara förutseende.

- Också när en förare anländer till en olycksplats, måste denne försöka förutse andras beteende och anpassa sin verksamhet så att ytterligare skador inte ska uppstå. Om olycksoffren redan har fått hjälp och det inte finns någon annan nödsituation behöver man inte stanna på kollisionsplatsen, utan fokusera på att övriga trafiken flyter tryggt.

Ska man för säkerhets skull tillkalla polisen till olycksplatsen? Många finländare har denna uppfattning.

- Polisen ska alltid kallas till platsen vid trafikolycka när någon har dött eller skadats i olyckan eller om betydande materiella skador har inträffat. Om olyckan stör den övriga trafiken eller om situationen är oklar ska du även meddela polisen. Till exempel, om någon av de delaktiga i olyckan försöker fly från olycksplatsen eller är berusad, är det skäl att meddela polisen, säger Tuominen.

Nödcentralen bedömer om det finns skäl att tillkalla polisen. Polisen tillkallas åtminstone om det finns skäl att misstänka brott. Om den övriga trafiken däremot flyter och de delaktiga i olyckan är överens om orsakerna till kollisionen, behövs kanske inte polisen. Polisen behöver inte heller meddelas till exempel om trafikskadorna är små, de materiella skadorna är små eller om orsaken till olyckan är känd.

För försäkringsersättningar krävs uppgifter från olycksplatsen

- Med tanke på försäkringsbolaget finns det inget behov av att för säkerhets skull tillkalla polisen vid en lindrigare trafikolycka, säger LokalTapiolas ersättningschef Mikko Tulla.

För smidig utbetalning av försäkringsersättning är det viktigt att så noggrant som möjligt anteckna uppgifterna om olyckan. Delaktiga i en trafikolycka ska byta kontaktuppgifter och anteckna registeruppgifterna för de fordon som är delaktiga i olyckan. I oklara situationer är det också bra att anteckna kontaktuppgifterna för eventuella ögonvittnen. Det är också bra att fotografera skadan och olycksplatsen.

- Det lönar sig alltid att sköta trafikskadorna med försäkringsbolaget genom att göra en skadeanmälan. Jag rekommenderar inte att man på kollisionsplatsen avgör skadan genom att betala ersättning i pengar. Även små kollisionsskador kan leda till betydande reparationskostnader som kan stiga till tusentals euro.

Genom att kontakta försäkringsbolaget kan du säkerställa dig om att du får ersättning, säger Tulla.

Fotografera inte kollisionsplatsen – bilkameravideor som hjälp vid undersökningen

Enligt kommissarie Tuominen kan bilister i en oförutsedd och överraskande situation orsaka mer fara eller till och med skada genom sitt eget beteende. Han uppmanar därför bilisterna att fokusera på den övriga trafiken vid en olyckssituation.

- Det kan vara farligt att stanna eller parkera vid olycksplatsen och i värsta fall kan det leda till ytterligare olyckor. Dessutom kan förbipasserande alltför mycket fokusera uppmärksamheten på olycksplatsen, vilket även kan orsaka farosituationer. Detsamma gäller fotografering av olycksplatsen: det är oetiskt och kan orsaka fara för både räddningsmanskap och övriga trafikanter.

I många bilar finns det nuförtiden en bilkamera som kan spela in en olyckssituation eller situationen just före olyckan. De kan vara till hjälp för polisens utredning av olyckan.

- Fotografier eller videor av olyckan ska inte publiceras till exempel på sociala medier, eftersom det kan orsaka mycket obehagliga situationer för offren i olyckan eller deras släktingar. Om det finns en bilkamera som av slump spelat in situationen och som skulle kunna vara till hjälp vid utredningen av olyckan kan den lämnas direkt till polisen, säger Tuominen.

Tips för olycksplatsen och bilistens skadesituationer

  • Ring 112 om det finns personskador eller annan nödsituation som kräver hjälp. Nödcentralen styr begäran om hjälp till exempel till räddningsverket och polisen. Det lönar sig att ladda ner appen 112 Suomi till telefonen eftersom platsinformationen om olycksplatsen förmedlas direkt till nödcentralen via den.
  • Polisen måste kallas till platsen vid en trafikolycka, ifall någon har dött eller skadats. Det finns också skäl för att tillkalla polisen om situationen är oklar eller om de materiella skadorna är betydliga. Polisen undersöker ärendet, om det finns anledning att misstänka ett brott, till exempel äventyrande av trafiksäkerheten.
  • Om du vid en olycka kör på ett hjortdjur, vildsvin eller storvilt, ska du även anmäla detta till polisen. I allvarliga fall kommer polisen till platsen och informerar vid behov Storviltassistans. Noggrannare anvisningar för djurkollisionsplats hittar du här.
  • Kontrollera alltid identiteten, fordonsuppgifterna och försäkringsbolaget för den andra parten vid en fordonskollision. Om situationen är oklar, anteckna kontaktuppgifterna till ögonvittnen om möjligt. Fotografera skadeplatsen och skadorna.
  • Ta inte emot ersättning i pengar på olycksplatsen eller betala inte ersättning direkt till den skadelidande, utan utred skadan med försäkringsbolaget. Även en liten skada kan orsaka överraskande stora reparationskostnader i euro. Gör alltid ett skriftligt avtal om ni kommer överens om något på kollisionsplatsen.
  • Efter en kollision kan du bli tvungen att vänta på ersättningshandläggningen och betalningen från den andra partens försäkringsbolag. Du kan först täcka ersättningskostnaderna från den egna kaskoförsäkringen och efter att det andra försäkringsbolaget har betalat skadan till ditt försäkringsbolag, får du tillbaka även självrisken och den eventuella bonusminskningen.
  • Som kund hos LokalTapiola kan du göra en skadeanmälan smidigt på nätet. Du kan även ringa oss vid behov. Noggrannare anvisningar för skadesituationer kan du läsa här.