Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skilsmässa, arbetslöshet, förlust av make/maka - finländarna är överraskande ense om vem som bär ansvaret för ekonomiskt förberedande

23.3.2021 - Talous

Majoriteten av finländarna anser att det är på den enskilda individens ansvar att förbereda sig ekonomiskt för en eventuell skilsmässa. Många anser också att det är på den enskilda individens ansvar att förbereda sig för makans/makens bortgång. Ändå är det få som förbereder sig för dessa tråkiga överraskningar, framgår det av LokalTapiolas enkät..

Vem ansvarar för ekonomiskt förberedande? I överraskande många situationer efterlyser finländarna både individens och samhällets ansvar.

Däremot anser finländarna att tyngdpunkten ligger på individen själv när det gäller tråkiga överraskningar i livet som ansluter sig till ett parförhållande.

Enligt en undersökning som LokalTapiola låtit utföra anser hela 66 procent av de över tusen respondenterna att det är på den enskilda individens ansvar att förbereda sig ekonomiskt för en eventuell skilsmässa. 19 procent av respondenterna skulle dela ansvaret mellan individen och samhället och endast fem procent skulle skjuta över ansvaret på samhället.

Ekonomiskt förberedande för den ena makens bortgång var enligt 42 procent av respondenterna på individens ansvar. Cirka var tredje respondent skulle dela ansvaret mellan individen och samhället, medan 11 procent önskade att ansvaret skulle ligga på samhället.

Även om finländarna tycker att huvudvikten på att förbereda sig ekonomiskt för en eventuell skilsmässa eller att en av makarna avlider ligger på individen, är det bara ett fåtal finländare som tänker på dessa tråkiga överraskningar när de till exempel gör upp sin sparplan.

Enligt LokalTapiolas enkät säger bara 12 procent att de har förberett sig för makens/makans bortgång. I barnfamiljer har det blivit aningen vanligare att förbereda sig, men de som har förberett sig utgör bara cirka en femtedel.

Det är till och med ännu färre som i sin sparplan beaktar en eventuell skilsmässa. Av dem som svarade på enkäten utgjorde dessa bara fem procent.

- Oavsett om det är fråga om en skilsmässa eller makens/makans död är det viktigt att göra en plan i den händelse att något inträffar. För många är en eventuell skilsmässa inte ett sparmål och det är ju helt förståeligt. Bra ekonomisk situation och egna tillgångar är dock till nytta vid en skilsmässa, säger Pasi Laaksonen direktör i LokalTapiola Livförsäkringsbolag.

- Utöver gemensam ekonomi och egendom är det bra att var och en också har egna besparingar separat från de gemensamma tillgångarna.

En skilsmässa är ofta svår även ekonomiskt och efter en separation kan situationen ofta vara ekonomiskt utmanande.

En skilsmässa är en psykiskt tung prövning, men det är den också för ekonomin. Två frånskilda kvinnor berättar, hur de klarade skilsmässan.

Makans/makens dödsfall skär ner familjens inkomster mycket men påverkar bara lite utgifterna

Att man just inte alls förberett sig för att den ena av makarna skulle avlida eller en eventuell skilsmässa förklaras troligen av att en stor del av respondenterna tror att de skulle klara sig ekonomiskt vid dessa tråkiga situationer. Fler än hälften av respondenterna tror till exempel att de ekonomiskt skulle klara sig bra eller ganska bra om makan/maken avlider.

Enligt LokalTapiolas kalkyl kan dock inverkan på familjens ekonomi vara förvånansvärt stor om en make/maka som haft förvärvsinkomster avlider.
I exempelkalkylen skulle familjens inkomster minska med hälften men utgifterna bara med 22 procent, detta i en familj med två barn där båda föräldrarna tjänar lika mycket. Om familjens boendeförhållanden förblir oförändrade efter att en av de vuxna avlider skulle konsumtionsutgifterna i familjen minska med 15 procent.

-En stor del tror att de skulle klara sig ekonomiskt bra även om en av makarna skulle avlida. Inverkan är dock stor när hushållets inkomster minskar men utgifterna inte minskar i samma förhållande. Det är också önskvärt att man i en sådan situation kan fortsätta bo i det gemensamma hemmet, säger Veera Lammi direktör i LokalTapiola Livförsäkringsbolag.

-Här måste man också beakta att inkomstskillnaden inom familjen kan vara stor, vilket betyder att om den med högre inkomster avlider slår det hårdare mot familjens ekonomi.

Finländaren förbereder sig för pensionering och olycksfall

De flesta finländare säger att de förbereder sig för olycksfall och pensionering. Vetskap om storleken på den egna pensionen har fått många att överväga att börja spara självmant.

Även om till exempel pensionssparande är bekant för många finländare, anser många att säkerställandet av uppehället under pensionstiden är på både individens och samhällets ansvar. 44 procent av respondenterna var av denna åsikt. Däremot ansåg 27 procent att samhället borde ta hand om människornas uppehälle under pensionstiden.

- Det är viktigt att alla förstår att pensionen är cirka hälften av lönen. Har man förberett sig för detta och räcker detta till önskad levnadsstandard? Enligt enkäten förbereder sig många för pensioneringen genom att spara, men man är osäker om vilken levnadsstandard sparandet räcker till, säger Laaksonen.

Dessa råd ger sakkunniga för förberedande

  • Kom ihåg det allmänna rättesnöret. Det allmänna rättesnöret för förberedande är att på små risker förbereder man sig genom att spara, på stora genom att försäkra.
  • Kontrollera din pensionsuppskattning. Pensionen motsvarar cirka halva lönen och den kan kompletteras med sparande. Med LokalTapiolas räknare kan du uppskatta inkomstnivån under pensionstiden och förbereda dig för pensioneringen. Med hjälp av vår räknare kan du uppskatta hur du skulle klara dig under pensionstiden och hur du genom att spara kan påverka din livsstil under pensionstiden.https://www.lahitapiola.fi/henkilo/sijoitukset-ja-varainhoito/mita-elama-maksaa.
  • Säkerställ ditt eget och dina närståendes ekonomiska skydd i överraskande situationer. Du kan kontrollera ditt behov av livförsäkring här.

LokalTapiolas enkät genomfördes av Kantar TNS. Frågorna besvarades av sammanlagt 1 027 finländare i åldern 15-74 år. Enkäten genomfördes 15-21.1.2021. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,1 procentenheter.Vem ansvarar för ekonomiskt förberedande? I överraskande många situationer efterlyser finländarna både individens och samhällets ansvar. Däremot anser finländarna att tyngdpunkten ligger på individen själv när det gäller tråkiga överraskningar i livet som ansluter sig till ett parförhållande.

Trygga det viktigaste men glöm inte en: Dig själv

Är någon beroende av din inkomst? Har du någon gång tänkt, hur dina närmaste skulle klara sig ekonomiskt, om något skulle hända dig?

Läs mer