Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Laddningar, batterier, pris... Dessa saker gör oss betänksamma vid köp av elbil

24.3.2021 - Säkerhet

Antalet laddningsbara bilar har ökat snabbt på vägarna i Finland, men många faktorer bromsar övergången till elbilism. Laddningsmöjligheter, priset på bilarna och till exempel lämpligheten för de finländska förhållanden fanns högst på listan i enkäten, där man utredde vad man borde tänka på när man köper en elbil. Ny teknik väcker alltid frågor så information behövs, säger experten.

Nätverket av laddningsstationer, batteriernas hållbarhet, bilarnas räckvidd och lämplighet för väderleksförhållandena i Finland samt anskaffningspriset. Dessa frågor steg till topp fem, när man i LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning frågade om, vilka saker man funderar kring vid anskaffning av elbil. Av dem som ännu inte funderar på att skaffa en laddningsbar bil lyfte i medeltal cirka 60 procent fram dessa faktorer.

- Det är inte konstigt att frågor som rör laddning och batterier övervägs, eftersom elektrifiering av fordon förändrar många bekanta saker vid bilanvändning. Utöver ett omfattande nätverk av laddningsstationer funderade folk på laddningstiden för elbilar och möjligheten att ladda hemma, vilket är ett av det viktigaste med tanke på den dagliga körningen, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Anskaffningspriset för bilarna kan vara en förståelig tröskelfråga, eftersom renodlade elbilar och laddhybrider fortfarande huvudsakligen är nya och dyra bilar. Frågor om batteriernas hållbarhet och väderleksförhållanden i Finland gör å andra sidan Alaviiri lite fundersam.

- Det kan hända att människorna ännu inte har tillräckligt med information om dessa saker. Ibland verkar det som om man i den offentliga debatten blandar ihop körbatterierna och de så kallade småbatterierna, som också finns i laddningsbara bilar. Under den kalla vintern i år har vi kunnat se hur elbilarna fungerar i kyla: elmotorn startar nog utan att hosta, men till exempel bilens uppvärmning minskar räckvidden. Detta måste man naturligtvis ta i beaktande i god tid.

Det nya väcker förvåning – det egna användningsbehovet viktigt

På frågan om vad man funderar på vid anskaffning av elbil i LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning svarade de som ännu inte funderar på att skaffa en renodlad elbil eller en laddhybrid. Enligt enkäten skulle en renodlad elbil nu kunna komma ifråga för knappt en femtedel och en laddhybrid för cirka en tredjedel av finländarna om de nu skulle köpa en bil. Bensinbilen är fortfarande det mest populära alternativet enligt enkäten.

Läs mer: Vad drivs din bil med? Vi frågade finländarna vilken drivkraft de skulle välja för sin nästa bil

Antalet laddningsbara bilar har mångdubblats på de finländska vägarna under de senaste åren, även om deras andel av hela bilbeståndet ännu är relativt litet. I slutet av förra året fanns det enligt Traficom cirka 46 000 laddhybrider och cirka 10 000 renodlade elbilar i trafikbruk. Av nya personbilar som registrerades för första gången steg totalantalet laddningsbara bilar redan till cirka en fjärdedel i februari detta år. Finländarna har i någon mån även köpt dem som begagnade bytes- eller importbilar.

Enligt enkäten Vardagsgranskning är var tredje tveksam till att skaffa en elbil på grund av elbilarnas bruksålder och faktiska utsläppsminskningar. Cirka var fjärde respondent upplever däremot att det fortfarande är värt att vänta eftersom tekniken utvecklas snabbt.

- Nya innovationer och tekniker väcker alltid frågor. Så har det också varit tidigare inom bilismen såsom med katalysatorerna och förarassistanssystemen. När du köper en bil är det alltid viktigt att tänka på dina egna körbehov och din livssituation: valet av drivkraft, modell och utrustning påverkas av både det dagliga körbehovet, boendemiljön och utrymmesbehoven och för många också av miljöfaktorer. Om bilen byts vartannat år hinner det inte ske stora tekniska förändringar, säger Alaviiri.

Knappt en femtedel av de som svarade på enkäten säger att priset på försäkringen för en elbil är en av de frågorna som gör dem betänksamma.

- Det är många faktorer som inverkar på priserna för fordonsförsäkringarna, dvs. den lagstadgade trafikförsäkringen och frivilliga kaskoförsäkringen. Priset på bilens kaskoförsäkring påverkas till exempel av försäkringsskyddets omfattning, bilens ålder, modell och effekt samt till exempel förarens ålder och bostadsort. I prissättningen försöker försäkringsbolagen bedöma skaderisken för olika fordon och till exempel reparationskostnaderna. Elbilarna är i genomsnitt fortfarande nya och ofta dyra modeller, vilket kan återspeglas i försäkringspriserna, men inte själva drivkraften.

Vill du ta reda på vilken typ av försäkring som passar din bil och vad den skulle kosta? Testa LokalTapiolas bilförsäkringsräknare.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 027 personer 15 - 21 januari. På frågan om saker man funderar på när det gäller anskaffning av en elbil svarade de som ännu inte funderar på att skaffa en helt eldriven bil eller en laddhybrid (550 personer). Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter. De som svarade på enkäten representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år.

Läs även: Grannen skaffar elbil – många bostadsaktiebolag överväger nu laddstationer