Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiolas kunder hade ett exceptionellt skadeår– coronaviruset och väderfenomen påverkade antalet skador

17.2.2021 - Säkerhet

LokalTapiola-gruppen betalade sammanlagt 744 miljoner euro skadeförsäkringsersättningar till sina kunder. Det exceptionella coronaåret påverkade det sammanlagda antalet skador som kunderna anmält samt betalda ersättningar, vilka minskade en aning från år 2019. Antalet skador orsakade av stormar ökade tydligt jämfört med år 2019.

År 2020 anmälde LokalTapiola-gruppens kunder sammanlagt 807 600 skador. Under året betalades sammanlagt 744 miljoner euro i skadeförsäkringsersättningar. År 2019 anmälde LokalTapiolas kunder 854 000 skador och ersättningar betalades till ett belopp av 766 miljoner euro.

- När man tittar på helhetsbilden av skadorna år 2020 märks coronavirusets inverkan på finländarnas beteende, vilket ledde till en onormal variation i antalet skador under året. Den minskade allmänna och ekonomiska aktiviteten på grund av restriktionerna samt väderfenomenen gjorde att antalet skador minskade under början av året. Under slutet av året ökade antalet skador inom många försäkringsgrenar till samma nivå som året innan, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen.

Den snöfattiga och milda vintern i södra Finland minskade antalet skador i trafiken i början av året. Restriktionerna på grund av coronapandemin begränsande människornas rörlighet vilket ytterligare minskade antalet skador år 2020. Då restriktionerna var som striktast i mars-april minskade till exempel antalet skador i trafiken med cirka 40 %.

Antalet utlandsresor sjönk dramatiskt vilket direkt minskade antalet skador inom reseförsäkring men å andra sidan fortsatte människorna att resa i hemlandet och inrikesresorna till och med ökade under året.
- Inom sjukkostnadsförsäkring minskade antalet skador tydligt eftersom coronaviruset lett till ett minskat antal icke-brådskande besök inom hälsovården och en ökad efterfrågan på distansläkartjänster. Vad gäller sjukkostnadsförsäkringarna så är situationen dock den att många skjuter upp besöken till ett senare skede. Det här betyder även att vårdskulden ökar viket är oroväckande. Vi kan alltså förvänta oss att efterfrågan ökar när coronasituationen blir bättre vilket orsakar en stor press på hälsovården, säger Koponen.

Som en motvikt till den milda förvintern orsakade stormarna under sommaren och hösten år 2020 LokalTapiolas kunder ersättningsbara skador till ett belopp av cirka 20 miljoner euro. Stormen Aila orsakade stora skador särskilt på västkusten. Den senaste gången LokalTapiola som grupp upplevt lika omfattande stormskador var år 2013. Under de senaste 10 åren har de största stormskadorna inträffat år 2010 och år 2011 då ersättningarna för stormskador uppgick till över 50 miljoner euro.