Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Majoriteten av de som är äldre än 55 vill fortsätta i arbetslivet så länge som möjligt

21.1.2021 - Arbetsliv

Enligt undersökningen Työstä elinvoimaa har den äldre arbetskraften ingen brådska att gå i pension. Tvärtom så har majoriteten av de som är äldre än 55 en positiv inställning till att arbeta även efter pensionsåldern. De flesta har en utmärkt fysisk och psykisk hälsa och är motiverade att lära sig nya saker samtidigt som de inte ser några hinder för att fortsätta arbeta.

Personaluthyrningsföretaget Silver 55+ undersökte i november-december 2020 tillsammans med arbetspensionsbolaget Elo och LokalTapiola 55–74 år gamla finländares sysselsättning. Undersökningen visar att särskilt arbetsföra personer i åldrarna 55–64 tycker att det är viktigt att vara med i arbetslivet men även många som nått pensionsåldern är av samma åsikt.

– I dag är ålderssegmentet 55–64 år mycket annorlunda än vad man tror. De flesta personer som hör till segmentet har en mycket god psykisk och fysisk hälsa och vilja att arbeta flexibelt eller deltid och att aktivt utveckla sina egna kunskaper, till exempel digitala kunskaper. Tyvärr är det just personerna i detta ålderssegment som ofta riskerar att vara bland de första som förlorar arbetet eller har utmaningar med att hitta ett nytt, säger Seppo Niva som är verkställande direktör vid Silver 55+.

Sammanlagt 60 procent av respondenterna i undersökningen har en relativt eller mycket positiv inställning till att arbeta efter pensionsåldern.

– Långa karriärer är en betydelsefull och bra sak för både samhället och individen. En arbetsgemenskap med människor i olika åldrar och med olika bakgrund är en rikedom som ofta ger det bästa slutresultatet, säger LokalTapiolas chefspecialist Eija Prosi-Suuperko.

Inga hinder att fortsätta karriären

Enligt undersökningen ser respondenterna inte hälsan som ett hinder att fortsätta arbeta. Av respondenterna tycker 48 procent att deras fysiska hälsa och 61 procent att deras psykiska hälsa är så god att den inte alls begränsar arbetandet.

42 procent av respondenterna vill även aktivt utveckla sig själv och sina kunskaper. Särskilt arbetsföra personer i åldrarna 55–60 är intresserade av att lära sig nya saker. Att utveckla kunskaperna anses vara viktigt eftersom det ger innehåll i livet. Samtidigt vill man försäkra sig om och förbättra de individuella kunskaperna som behövs i de nuvarande arbetsuppgifterna.

– Att utveckla sig själv och sina kunskaper är väsentligt för att vi ska få långa karriärer. Det finns en utbredd vilja i samhället att människorna ska arbeta allt längre och därmed är det fint att viljan finns hos de som är äldre än 55, säger personaldirektör Hilkka Malinen vid Arbetspensionsbolaget Elo.

– Arbetsgivarna borde se till att alla anställda har möjligheter att upprätthålla sina kunskaper och få utbildning samt att utveckla sig själv. Förstås har alla även ett personligt ansvar att underhålla sina kunskaper och sin arbetsförmåga, säger Prosi-Suuperko.

Personer äldre än 55 har blivit på efterkälken på arbetsmarknaden

På arbetsmarknaden råder ett felaktigt antagande att personer äldre än 55 snabbt vill lämna arbetslivet bakom sig vilket bland annat syns som mindre sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter för den äldre befolkningen samt i att de äldre uppskattas mindre på arbetsplatserna.

Många anser att de sysselsättningstjänster samhället erbjuder till personer äldre än 55 är klart sämre än de som erbjuds till andra åldersgrupper och en tredjedel tycker att det inte finns tillräckligt med utbildning för personer äldre än 55. En tredjedel av respondenterna tycker också att den äldre arbetskraften inte uppskattas tillräckligt.

– För närvarande går samhället miste om en stor del av den potential som finns hos personer äldre än 55. Att ignorera detta ålderssegment på arbetsmarknaden kostar samhället hundratals miljoner euro om året som förlorade skatteintäkter och ökade kostnader inom den offentliga sektorn, säger Niva.

– Arbetsgivarna borde satsa mer på att människor i olika situationer kan arbeta så länge som möjligt om de så vill. För det krävs ofta flexibilitet och att arbetsuppgifterna kan ändras vid behov. Det räcker inte att arbetstagarna har en positiv inställning till att arbeta när de blir äldre eller nått pensionsåldern. Ett fortsatt arbete förutsätter att även arbetsgivaren och arbetsgemenskapen har en positiv inställning till och gör det möjligt att arbeta vid högre ålder, säger Eija Prosi-Suuperko.

Uppgifterna grundar sig på en enkät som Silver Senior Oy beställt och planerat tillsammans med yrkeshögskolan Haaga-Helia och som genomfördes i november-december 2020 i Taloustutkimus Oy:s konsumentpanel på internet. Frågorna i undersökningen besvarades av 1 575 finländare i åldrarna 55–74. Urvalet är nationellt representativt.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Företagets frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden.

Läs mer