Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

”Konsumera mindre, njut mer”, säger deltidspensionären

22.1.2021 - Arbetsliv

Beslutet att minska arbetsbördan syns lite på bankkontot men ger ett bättre humör och en mer avslappnad känsla. Så beskriver Iris Kieme sina känslor efter att hon började arbeta tre dagar i veckan från och med november. Iris som är mycket nöjd med sitt beslut rekommenderar att alla sextioåringar ska följa hennes exempel och skämtar att det borde vara lagstadgat och inte bara en möjlighet.

Iris Kieme har gått i partiell förtida ålderspension. Lagen gör pensionen möjlig för hennes åldersklass från månaden som följer efter att man blir 61 år gammal.

Iris hade redan länge funderat på att det skulle vara skönt att minska på arbetsbördan och få lite mer fritid före den egentliga pensionsåldern. Nu arbetar hon som grafisk designer tre dagar i veckan och är pensionär två dagar i veckan.

- Då jag på grund av coronan är hemma även då jag har arbetsdag är skillnaden mellan arbetsdagar och lediga dagar inte så stor förutom att jag nu inte arbetar fem dagar i veckan hemma utan endast tre. Om jag arbetade på min egentliga arbetsplats skulle ju skillnaden mellan pensionsdagar och lediga dagar kännas mer annorlunda, till exempel för att jag då inte skulle behöva ta mig till arbetet i morgonrusningen de dagar jag har ledigt. På grund av coronan har jag inte heller så mycket program under fritiden som normalt, säger Iris.

Distans till arbetet ger perspektiv

Efter att minskat arbetsbördan och fått lite distans till arbetet märker man kanske att man är lite trött eller behöver ta det lite lugnare, säger Iris. När man arbetar för fullt vänjer man sig vid vardagsruljangsen och tänker inte något mer på det då allt rullar på enligt rutinerna.

Till Iris planer under deltidspensionen hör att resa runtom i Finland med en husbil och delta i agilitytävlingar med sina hundar. Nu är alla tävlingar inhiberade på grund av coronan och därmed även alla längre veckoslutsresor. Trots det ser Iris bordercollies Tuuri, Rock och Trii till att det alltid finns något att göra under de lediga dagarna, till exempel agilityträning, friluftsliv och motion. Många av Iris vänner är företagare vilket gör det möjligt för henne att även umgås med dem under sina pensionsdagar.

- Alla har varit mycket glada för mig och sagt att jag verkligen förtjänat det. Det här är en lösning jag rekommenderar för alla. Även om jag alltid varit nöjd med och trivts med mitt arbete är det här en mjuk landning inför den egentliga pensioneringen, säger Iris som arbetat för samma arbetsgivare i nästan 45 år.

Arbetsarrangemangen har fungerat bra på arbetsplatsen och vid behov är Iris flexibel med sina lediga dagar och kan flytta dem så att arbetet säkert blir gjort. Att hon alltid har ledigt samma veckodagar gör det lättare att organisera allas arbeten.

- Jag vill inte att mina kolleger ska få problem eller för mycket arbete. Min arbetsgivare har varit mycket flexibel gentemot mig så givetvis är jag även flexibel gentemot min arbetsgivare. Om jag ibland gör några arbetsuppgifter under en pensionsdag meddelar mina kolleger ganska snabbt att du borde vara på pension idag, skrattar Iris.

Att ta redan på den egna inkomstnivån är lätt

Räknaren i arbetspensionsanstaltens nättjänst med vilken man kan räkna sin egen inkomstnivå underlättade Iris beslut att gå i förtida pension. Samma räknare visar även hur mycket en partiell förtida ålderspension minskar den framtida ålderspensionen. När man går i partiell ålderspension före den egentliga pensionsåldern görs ett förtidsavdrag på pensionen som är 0,4 % per varje förtidsmånad. Iris har sett över sin konsumtion och klarat sig bra med en mindre lön.

- Den värsta mardrömmen är att bli arbetslös under den här tiden. Då skulle min inkomstrelaterade dagpenning räknas enligt min nuvarande månadslön som är 40 procent mindre.

Iris arbetsgivare har för många år sedan tecknat en frivillig pensionsförsäkring till Iris vilket betyder att hon har möjlighet att gå i pension på heltid cirka ett år före den egentliga pensionsåldern. Dessutom ger den frivilliga pensionsförsäkringen henne ett litet tillägg till ålderspensionen hon intjänat.

- Sådana lösningar är verkligen bra ur arbetstagarens synvinkel. Härnäst ska jag alltså fundera på när jag ska börja min egentliga pension. Jag gillar verkligen mitt arbete och har haft en möjlighet att fortbilda mig så det är inget lätt beslut att ta, säger Iris.

Vad är partiell förtida ålderspension?

  • Enligt lag har alla möjlighet till partiell förtida ålderspension, åldersgränsen varierar beroende på födelseår.
  • Att få partiell ålderspension är inte bundet till arbete. Man kan arbeta hur mycket man vill.
  • Personer födda före 1964 kan gå i partiell förtida ålderspension när de fyller 61 år.
  • Tilläggsinformation om partiell ålderspension på Elos webbplats.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Företagets frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden.

Läs mer