Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Många hamnar i de vanligaste fallgroparna när de ska spara – så här gör du det lättare att spara och svårare att slösa

12.1.2021 - Ekonomi

Det är lättare att göra sparandet till en livsstil om du fördjupar dig lite i vart pengarna går och funderar över dina känslor till pengarna, säger en expert som arbetar med finländarnas ekonomiska kunskaper.

Bekvämlighet, det jobbiga med att avstå från saker och tanken på att pengar du sparar inte kan användas är vanliga känslor som gör det svårt att börja spara, säger Erkki Ukkola som är koordinator för Marthaförbundets och Garantistiftelsens projekt Rahat riittää!

- Våra vanor och rutiner har en stor inverkan på hur vi använder våra pengar. Hur mycket vi än inbillar oss att vi är rationella när vi använder våra pengar, fattar vi de flesta ekonomiska beslut i vardagen på intuition i stället för att i lugn och ro och ur olika perspektiv fundera på hur vi ska använda pengarna, säger Ukkola.

När du i flera år gjort saker och ting på ett visst sätt är det inte så lätt att ändra på det. På papper är det enkelt att spara men ändå är det många som har svårt att komma igång med sparandet. Sparande kan jämföras med andra livsstilsförändringar, till exempel att börja motionera eller starta en diet. Först gäller det att komma igång och därefter fortsätta med den nya livsstilen månad efter månad och år efter år.

- I mitt arbete har jag träffat många som haft som mål att spara men vars planer aldrig riktigt konkretiserats, säger Ukkola om sitt arbete med projektet Rahat riittää!, ett projekt för att utveckla en ny typ av ekonomisk rådgivning i syfte att öka finländarnas ekonomiska kunskaper.

Svårt att ändra invanda sätt

- Att ändra sitt sätt att använda pengarna kan vara svårt på grund av vanor och rutiner. Det är lätt hänt att du fortsätter med dina gamla rutiner år efter år samtidigt som det krävs mod att lämna din bekvämlighetszon och spräcka bubblan. I vissa fall kan det vara en utomstående negativ faktor, till exempel arbetslöshet, som gör det svårare.

Enligt Ukkola lönar det sig att utgå från dina personliga mål när du börjar spara. Motivationen och att upprätthålla den har en nyckelroll när du sparar.

- Ett tydligt mål gör sparandet mer konkret och ökar även motivationen. Det kan även vara bra att visualisera dina mål. En bild på en palm och strand klistrad på sparbössan är kanske inte nutid men att ha en bild på det du sparar för på kylskåpsdörren eller som bakgrundsbild på datorn påminner dig om varför du sparar, säger Ukkola.

Gör det lätt att spara och svårt att slösa

Pengar väcker många olika känslor, allt från en känsla av lycka och kontroll till ångest och skam. Ibland är det lättare att på förhand undvika svåra situationer än att försöka kämpa mot sina egna vanor och känslor.

- Om du har extra pengar på kontot kan det vara lockande att använda dem till ett spontanköp. Därför lönar det sig att fatta beslut som gäller sparande före pengarna kommer in på kontot. Här kan det vara bra för en målinriktad sparare att lura sig själv lite.

- Det lönar sig till exempel att se till att summan du vill spara överförs automatiskt i nätbanken till besparingarna. När sparsumman överförs till exempel till ett separat sparkonto på avlöningsdagen hinner du inte ens sakna pengarna.

Ett separat sparkonto till vilket du inte har ett betalkort ökar tröskeln för att använda summan du vill spara. Enligt Ukkola kan du ge dig själv en tilläggsutmaning genom att till exempel spara på konto i en annan bank än den egna banken eller direkt i en fond. Redan en liten tröskel hjälper dig att inte röra pengarna du vill spara, flera trösklar gör i de flesta fall att du säkert sparar dem. Om målet är att spara långsiktigt för till exempel pensionstiden är olika fonder ett bra val.

- Tröskeln att ta ut pengar från fonder är högre och avkastningen på fonder är bättre på lång sikt än om du har pengarna liggande på ett sparkonto, säger Ukkola.

Ekonomiska kunskaper går i arv

- Det kan vara nyttigt att spegla sitt förhållande till pengar i barndomen. Det kan finnas något i barndomen som gör att du använder pengarna på det sett du gör. Som vuxen kan det vara bra att fundera över hur dina föräldrar förhållit sig till pengar och hur till exempel barnen varit delaktiga i familjens ekonomiska ärenden.

Ukkola uppmuntrar att fundera på samma saker även i rollen av fostrare, oberoende av om det finns småbarn eller ungdomar i familjen. När du vågar prata om pengar och ge ansvar till den följande generationen stärker du samtidigt den positiva inställningen till pengar. Det här ökar igen de ekonomiska kunskaperna och förmågan att agera även när förhållandena ändrar.

Alla kan lära sig av att granska sina egna utgifte

Enligt Ukkola har alla nytta av att granska de egna utgifterna. Genom att noggrant följa med ekonomin kan du lättare utreda summan som behövs till nödvändiga saker i livet. Samtidigt får du en inblick i vad som på riktigt är viktigt för dig.

- När du granskar din egen konsumtion på ett kritiskt sätt kan du hitta överraskande utgifter som du kan lägga i kategorin onödiga utgifter. Sådana utgifter kan det vara lätta att göra sig av med och i stället spara summan i fråga.

- Jag brukar dela upp utgifterna i tre kategorier för att exemplifiera detta. För det första, oundvikliga utgifter, det vill säga utgifter det inte går att leva utan. För det andra, nödvändiga utgifter, det vill säga utgifter utan vilka det skulle vara svårt att leva. För det tredje, onödiga utgifter utan vilka du bra kan leva.

Enligt Ukkola kan en ändring av den ekonomiska livsstilen ge upphov till många positiva känslor. Att spara pengar ger inte endast välbehag utan en livsstil som är ekonomiskt mer hållbar kan även ge andra fördelar än ekonomiska. Till exempel koldioxidavtrycket från en person som lever enligt referensbudgeterna för ett skäligt minimi är cirka hälften av genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck. När du är måttligare i din konsumtion, sparar du inte endast pengar utan även på naturen.

Ukkola tipsar om att göra testen som finns på Marthornas webbplats Omat rahat och att bekanta sig med materialet om ekonomisk rådgivning.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera