Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

I städer kolliderar man på snötäckta gator och parkeringsplatser - såhär ersätter försäkringen

15.1.2021 - Säkerhet

Det djupa snötäcket som man fick på en gång i södra Finland stör ännu under flera dagar bilisternas vardag. På slaskiga, trånga gator som kantas av snövallar kan det vara besvärligt att möta en annan bil. Snö och is som faller från taken samt plogning kan orsaka skador på bilar som parkerats på gatan. Man kan söka ersättning för många skador från bilens kaskoförsäkring.

Snömängden som föll på en gång har synts i trafiken som många olyckor och rusning. Bilister råkar nu också ut för många mindre skadefall.

- Antalet skador mångfaldigas under sådana här tider jämfört med normalt. De typiska skadorna under ett snöoväder är skråmor och bucklor som plogbilarna orsakar samt skador till följd av snö som faller från taken på bilar som parkerats invid gatan. Det uppstår också skador på bilarnas underrede och stötfångare samt avgasrör och katalysatorer när man kör över tjocka plogvallar. För dessa skador kan sökas ersättning från den egna kaskoförsäkringen säger direktör Tapani Alaviiri som har ansvar för trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Utgångspunkten vid trafikskador är att bilens skador ersätts från den skadevållande partens trafikförsäkring. Om situationen inte är klar eller man själv har orsakat skadan, kan ersättning sökas från kaskoförsäkringen. Den som fällt snö har ersättningsansvar för skador som orsakats i samband med fällning av snö från taket. Skador som bilen orsakats av snö eller is som fallit från tak till exempel på grund av vind ersätts beroende på fall från fastighetens försäkring. Vad gäller skador som orsakats av träd som fallit på grund av snö kan det vara svårt att utreda ersättningsansvaret och kaskoförsäkringen är i praktiken det alternativ som mest används i dessa situationer.

Svåra omkörningssituationer och bräckage på vindrutor

Speciellt på mindre vägar och på parkeringsplatser uppstår nu besvärliga omkörningssituationer när snövallarna och snösörjan har gjort körfilerna smalare.

- I dessa situationer får fordonen ofta skråmor på sidorna och sidospeglarna, när de jämsides väjer på ett trångt ställe. Skadan anses i dessa situationer i regel ha orsakats av båda parternas förfarande och ersättningsansvaret delas lika ifall ingen av parterna har stannat sitt fordon. För att undvika kollisioner i dessa situationer är det viktigt med rätt situationshastighet och vid behov lönar det sig för den andra föraren att stanna fordonet så att man kan passera utan risk, berättar Alaviiri.

Alaviiri vill påminna oss om att det lönar sig att låta reparera stenskotten när det blir kallare. Vindrutan går lättare sönder vid stenskott på vintern när uppvärmningsanordningen värmer rutan medan den är kall. Också sidospeglarna som fälls in mot karossen kan frysa under kölden och när dörren öppnas så kan speglarna och speglarnas vridmekanism skadas.

Det är också skäl att noggrant skotta fram och putsa bilen ren från snön eftersom billacken skadas lätt.

Expertens tips för skadesituationer

  • Kontrollera alltid identiteten, fordonsuppgifterna och försäkringsbolaget för den andra parten vid en kollision.
  • Om situationen är oklar, anteckna kontaktuppgifterna till ögonvittnen om möjligt. Fotografera skadeplatsen och skadorna.
  • Ta inte emot ersättningar i pengar på olycksplatsen eller betala ersättning direkt till den skadelidande, utan utred skadan med försäkringsbolaget. Även en liten skada kan orsaka överraskande stora reparationskostnader i euro. Gör ett skriftligt avtal om ni kommer överens om något på skadeplatsen.
  • Efter en kollision kan du bli tvungen att vänta på ersättningshandläggningen och betalningen från den andra partens försäkringsbolag. Du kan först täcka ersättningskostnaderna från den egna kaskoförsäkringen och efter att det andra försäkringsbolaget har betalat skadan till ditt försäkringsbolag så får du även tillbaka självrisken och bonusen.
  • Som försäkringskund i LokalTapiola kan du vid akuta situationer eller om resan avbryts ringa Larmtjänsten som betjänar dygnet runt på 0800 0 4531. Larmtjänsten ger råd och kan till exempel ordna bogsering eller lyft av bilen tillbaka på vägen. Läs anvisningar om avbruten bilresa.
  • Skadeanmälan kan smidigt göras på webben. I situationer som kräver brådskande hjälp kan du även kontakta ersättningstjänsten per telefon. På nätet kan du göra skadeanmälan och söka ersättning här.
  • Numret till ersättningstjänsten i ditt regionbolag hittar du på LokalTapiolas webbplats, när du väljer ditt postnummer.