Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Det lovas snöoväder – ”I sådant vinterföre inträffar rekordmånga kollisioner”

11.1.2021 - Säkerhet

Man förutspår exceptionellt kraftigt snöfall i södra och sydvästra Finland i början av veckan. Snöyran kan också försämra väglaget. Enligt experter inträffar de största skadorna i trafiken ofta i snöigt eller svårt vinterföre. Kollisioner inträffar särskilt i januari-februari. Vi samlade tips om hur du kan förebygga olyckor och förbereda dig för snöyra.

Enligt väderprognoser kan det i början av veckan komma exceptionellt mycket snö särskilt i södra och sydvästra Finland. Enligt Meteorologiska Institutet kan det under ett par dagar komma tiotal centimeter snö. I kustområden kan det förekomma kraftiga vindar i samband med snöfallet. Varningar för dåligt väglag gäller omfattande i södra och mellersta Finland.

- Ymnigt snöfall betonar försiktigheten i vägtrafiken. Trafiken kommer sannolikt att gå långsammare, vilket ökar risken för köbildningar och påkörningar. Snöig och hal vägyta kan försämra däckgreppet, vilket kan leda till avkörningar eller frontalkollisioner. När sikten är dålig, ska du sänka körhastigheten och öka säkerhetsavståndet, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Försäkringsbolagen ser ofta hur plötsliga väderomslag ökar antalet olyckor.

- Om det oväntat kommer rikligt med snö under natten ska du på morgonen bege dig ut försiktigt i trafiken och om möjligt vänta tills vägen har blivit plogad. Även temperaturer som växlar eller snö som faller sporadiskt kan öka olycksrisken: förare ska nu vara beredda på omväxlande väder.

Statistiken berättar: skadetoppar i vinterväder

Enligt skadestatistiken som Institutet för Olycksinformation (OTI) samlar finns det särskilt många olycksdagar under vintermånaderna. Under 2019 inträffade flest trafikskador i januari och alla de tio dagarna med det högsta skadeantalet under året inföll under januari och februari. I början av vintern fanns då totalt åtta dagar med mer än 500 skador, när genomsnittet är cirka 270 skador per dag under hela året.

- Dagliga toppar i trafikolyckor sker ofta vid snöfall eller annars vid svårt vinterväglag. Även nu under de förhållanden som förutspåddes i början av veckan, skulle man i en normal situation också ha kunnat uppnå dessa skadesiffror, men eftersom trafiken till och från arbetet nu har minskat på grund av distansarbete, kommer förhoppningsvis antalet skador också att bli mindre, berättar trafiksäkerhetschef Esa Räty på OTI.

OTI:s statistik visar trafikskador som ersatts från försäkringsbolagens lagstadgade trafikförsäkring. Det är alltså fråga om personskador och den oskyldiga partens egendomsskador. Majoriteten av skadorna är egendomsskador.

- Vid snöigt vinterväglag ökar också risken för olyckor i korsningar. Vid vägrenen kan det bildas snödrivor till följd av plogningen och vinden, vilket kan minska synligheten för andra trafikanter. När du kommer till en korsning ska du köra försiktigt, eftersom halka kan leda till att bromssträckan blir längre och inbromsningen fungerar sämre än väntat, säger Räty.

- För att visa hänsyn gentemot andra trafikanter är det också viktigt att komma ihåg att sopa bort snön från bilen före du beger dig ut i trafiken. Om det finns mycket snö på biltaket, som vid inbromsning eller höga hastigheter flyger iväg på bilen som kör bakom dig, så tappar föraren i bilen bakom sikten för en stund, säger Alaviiri.

Fem tips vid snöföre:

  • Följ vädret och föret. Myndigheterna varnar inte i onödan för halka eller för dåligt eller annars farligt väglag. Utöver väderleksrapporterna så kan du också till exempel följa Meteorologiska institutets varningskarta och tjänsten Trafikläget som upprätthålls av myndigheterna.
  • Anpassa körhastigheten, kom ihåg säkerhetsavstånden. Vid vinterkörning betonas förutseende. Reservera tillräckligt med tid för resorna, så behöver du inte stressa. En lugn körhastighet och tillräckliga säkerhetsavstånd ger dig tid att agera i överraskande situationer.
  • Se till att du ser och syns. Dimljus kan användas vid snöfall eller när sikten annars är dålig. Säkerställ dig om att alla körljus på bilen är på: ljusautomatiken i moderna fordon reagerar nödvändigtvis inte optimalt i dåligt väglag.
  • Putsa bort snön från bilen. Se till att du har bra sikt, putsa vindrutan både innan du beger dig ut i trafiken och under bilfärden. Ta bort snön från biltaket för att förhindra att den flyger på andra fordon i trafiken.
  • Var förberedd ifall resan avbryts. I bilen ska alltid finnas en varningstriangel och varma kläder på vintern. Det är också bra att ha med en förstahjälpväska, reflexvästar, pann- eller ficklampa och snöskovel.

Larmtjänsten hjälper agera såhär när en skada inträffar:

LokalTapiolas försäkringskunder kan i akuta situationer och när resan avbrutits ringa larmtjänsten, som betjänar dygnet runt på nummer 0800 0 4531. Larmtjänsten ger råd och kan till exempel ordna bogsering eller lyft av bilen tillbaka på vägen. Läs anvisningar om avbruten bilresa.

Skadeanmälan kan göras smidigt på webben. I situationer som kräver brådskande hjälp kan du även kontakta vår ersättningstjänst per telefon. Var beredd på att telefonköerna kan vara långa efter en snöstorm.

På nätet kan du göra en skadeanmälan och söka ersättning här.

Numret till ersättningstjänsten i ditt regionbolag hittar du på LokalTapiolas webbplats genom att välja ditt postnummer.